Personvernpolicy for Sambla

1. Innledning

Personvern er viktig for oss, og behandlingen av personopplysningene dine skal skje sikkert og i tråd med gjeldende regelverk.

Denne Personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine når du bruker Samblas låneformidlings- og forsikringsformidlingstjenester (hver for seg “Tjenesten”, samlet “Tjenestene”), hvis du er medlem i Sambla Plus (“PlusTjenesten”) eller når vi behandler personopplysninger om deg i andre sammenhenger. Den beskriver også hvilke rettigheter du har og hvordan du kan utøve rettighetene dine.

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer under varemerket Sambla, er Sambla Group AS, org.nr 917454000, Box Arbins gate 2, Oslo. Det betyr at Sambla Group AS er ansvarlig for at behandlingen av personopplysningene dine skjer ifølge gjeldende personvernlovgivning, det vil si personvernforordningen (“GDPR”) og kompletterende nasjonal lovgivning.

Du kan alltid kontakte oss ved eventuelle spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine ved å sende en e-post til kundeservice@sambla.no.

2. Viktige begrep

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte, sammen med andre opplysninger, kan kobles til en person. Eksempler på personopplysninger er fødselsnummer, navn og adresse samt IP-adresse.

Med behandling av personopplysninger menes en handling eller en kombinasjon av handlinger som gjelder personopplysningene dine, uavhengig av om de utføres automatisert eller ikke. Eksempler på behandling av personopplysninger er når vi samler inn, registrerer, lagrer og bearbeider personopplysningene dine.

3. Hvilke opplysninger samler vi inn, og hva gjør vi med dem?

3.1 Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Her sammenfatter vi hva slags personopplysninger vi samler inn og behandler om deg. Lengre nede i policyen kan du lese mer i detalj om hvordan vi behandler opplysningene dine i ulike sammenhenger. 

Informasjon som du selv oppgir til oss (når du bruker tjenestene våre)

Du oppgir selv aktivt personopplysninger til oss når du bruker Tjenesten eller kontakter oss, f.eks. navn, personnummer og adresse for deg og din eventuelle medsøker, inntekt og boform osv. Vi behandler disse opplysningene for å levere Tjenesten, og, hvis du har valgt å bli medlem av PlusTjenesten, også for å levere PlusTjenesten.

Informasjon som vi samler inn om deg fra andre kilder

Du som ikke er kunde hos oss: Hvis du ikke er kunde hos oss, kan vi samle inn informasjon om deg fra adresseleverandører, f.eks. navn, telefonnummer og adresse, for å gi deg markedsføring per telefon og post.

Du som er kunde hos oss: Når du søker om låneformidling hos oss, gjør vi en kredittvurdering av deg via kredittopplysningsselskapet UC AB. Dette gjør vi for å kunne levere Tjenesten. I visse tilfeller kan noen av långiverne vi samarbeider med, gjøre en kredittvurdering av deg via andre kredittopplysningsselskaper, f.eks. Bisnode, for å sikre at de oppgitte opplysningene er korrekte.

Du som besøker de digitale kanalene våre: Vi samler inn tekniske data når du besøker de digitale kanalene våre (f.eks. nettsiden vår), noe som kan omfatte URL-en som er din unike tilgang til innloggingssiden din, IP-adresse, unique device ID, brukshistorikk, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem. Dette gjør vi for å forenkle, forbedre og videreutvikle Tjenesten og PlusTjenesten, samt for å sikre at Tjenesten brukes på riktig måte. Denne informasjonen samles delvis inn ved hjelp av informasjonskapsler. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du går frem for å avvise informasjonskapsler i vår Cookiepolicy, som er tilgjengelig på nettsiden vår www.sambla.no.

3.2 Behandling av personopplysninger i forbindels med låneformidling

Her beskriver vi hvilke personopplysninger vi behandler i forbindelse med låneformidling, for hvilke formål vi behandler dem og hvilket rettslig grunnlag vi har for behandlingen, samt hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine. 

Formålet med behandlingen – hva vi gjør og hvorfor

Typer av personopplysninger som blir brukt for formålet, samt hvor de kommer fra. Se avsnitt 3.1 for mer informasjon. Rettslig grunnlag ifølge GDPR for å behandle person-opplysningene. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine i de ulike behandlingene. 
Å registrere og administrere lånesøknaden din for å levere Tjenesten til deg i henhold til Brukeravtalen, herunder å presentere lånetilbud fra långiverne vi samarbeider med, og oppfylle avtalen vår med den eventuelle långiveren du inngår en låneavtale med.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Fødselsnummer,
 • Kontonummer,
 • Informasjon om arbeid, 
 • Informasjon om bopel, 
 • Sivilstatus,
 • Antall barn,
 • Andre opplysninger du eventuelt har oppgitt i søknaden,

 

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR).  Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår. Hvis du slutter å bruke tjenesten vår, lagrer vi opplysningene dine i 5 år fra dette, ifølge Lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
Å utføre en ID-kontroll og PEP-kontroll (person i politisk eksponert stilling) av deg og kontrollere at du ikke er registrert på EUs sanksjonslister med henblikk på å forsikre oss om at vi har rett til å levere Tjenesten til deg.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Fødselsnummer,
 • Kontonummer,
 • Informasjon om arbeid, 
 • Informasjon om bopel, 
 • Sivilstatus,
 • Antall barn,
 • Andre opplysninger du eventuelt har oppgitt i søknaden,
 • UC-informasjon (årsinntekt, om du har betalingsanmerkninger),
 • Utskrift av forekomst i EUs sanksjonslister og PEP-register,
Vi er lovpålagt å fastslå kundenes identitet (Artikkel 6(1)(c) GDPR). (Lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.). Vi lagrer opplysningene dine i 5 år etter at søknad er gjort ifølge Lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv..
Å analysere opplysninger i lånesøknaden samt opplysninger i kredittvurderingen for å avgjøre om du er berettiget til et lån.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Fødselsnummer,
 • Kontonummer,
 • Informasjon om arbeid, 
 • Informasjon om bopel, 
 • Sivilstatus,
 • Antall barn,
 • Andre opplysninger du eventuelt har oppgitt i søknaden,
 • UC-informasjon (årsinntekt, om du har betalingsanmerkninger),
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR). Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår.
Å overføre lånesøknaden til långiverne vi samarbeider med, når du oppfyller grunnkravene for låntakere.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Fødselsnummer,
 • Kontonummer,
 • Informasjon om arbeid, 
 • Informasjon om bopel, 
 • Sivilstatus,
 • Antall barn,
 • Andre opplysninger du eventuelt har oppgitt i søknaden,
 • UC-informasjon (årsinntekt, om du har betalingsanmerkninger),
 • Utskrift av forekomst i EUs sanksjonslister og PEP-register,
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR). Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår.
Å kontakte deg på e-post, SMS, telefon og post for å administrere Tjenesten.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR). Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår.
Å ta opp telefonsamtaler for å dokumentere og sikre eventuelle avtaler og samtykker med deg og forbedre kommunikasjonen vår.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Økonomiske opplysninger:
  • Lønn
  • Årsinntekt
  • Ev. opplysninger om lån
 • Andre ev. opplysninger om deg 
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR).

Behandlingen er basert på en interesseavveining (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Ved en interesseavveining har Sambla vurdert at vi har en berettiget interesse av å kunne lagre opptak av samtaler for opplæringsformål.

Vi lagrer opptak av samtaler i 12 måneder. 
Å håndtere kundehenvendelser og klager som du kontakter oss om.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Fødselsnummer,
 • Ev. andre opplysninger vi må behandle for å håndtere klagen.
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR). Behandlingen pågår til saken er avsluttet. Deretter lagrer vi personopplysningene dine koblet til saken i 2 år for å ha tilgang til historikk og hva klagen resulterte i.
Å forebygge, oppdage og motvirke bedragerier og misbruk av Tjenesten.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Fødselsnummer,

Ev. andre opplysninger vi trenger.

Behandlingen er basert på en interesseavveining (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Ved en interesseavveining har Sambla vurdert det slik at vi har en berettiget interesse av å behandle personopplysninger for å motvirke svindel. Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår.
Å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre Tjenesten vår og de tekniske plattformene den leveres på.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Fødselsnummer,
 • Kontonummer,
 • Informasjon om arbeid, 
 • Informasjon om bopel, 
 • Sivilstatus,
 • Antall barn,
 • Andre opplysninger du eventuelt har oppgitt i søknaden,
 • UC-informasjon (årsinntekt, om du har betalingsanmerkninger),
 • Utskrift av forekomst i EUs sanksjonslister og PEP-register,
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR). Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår.

 

3.3 Behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsformidling

Her beskriver vi hvilke personopplysninger vi behandler i forbindelse med forsikringsformidling, for hvilke formål vi behandler dem og hvilket rettslig grunnlag vi har for behandlingen.

Formålet med behandlingen – hva vi gjør og hvorfor Typer av personopplysninger som blir brukt for formålet, samt hvor de kommer fra. Se avsnitt 3.1 for mer informasjon. Rettslig grunnlag ifølge GDPR for å behandle personopplysningene. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine i de ulike behandlingene. 
Å registrere og administrere forsikringssøknaden din for å levere Tjenesten til deg ifølge avtalen vår.
 • Navn,
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-post)
 • Fødselsnummer,
 • Kontonummer,
 • IP-adresse og andre tekniske data
 • Andre eventuelle, kommentarer du gir ved registrering av forsikringen
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR).  Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår. Hvis du slutter å bruke tjenesten vår, lagrer vi opplysningene dine i 5 år fra dette, ifølge Lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
Å overføre forsikringsopplysninger til forsikringsselskapet.
 • Navn,
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-post)
 • Fødselsnummer,
 • Kontonummer,
 • IP-adresse og andre tekniske data,
 • Andre eventuelle kommentarer du gir ved registrering av forsikringen.
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR). Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår.
Å kontakte deg på e-post, SMS, telefon og post for å administrere Tjenesten.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR). Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår.
Å ta opp telefonsamtaler for å dokumentere og sikre eventuelle avtaler og samtykker med deg og forbedre kommunikasjonen vår.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Andre ev. opplysninger om deg som du oppgir under samtalen.
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR).

Behandlingen er basert på en interesseavveining (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Ved en interesseavveining har Sambla vurdert at vi har en berettiget interesse av å kunne lagre opptak av samtaler for opplæringsformål.

Vi lagrer opptak av samtaler i 12 måneder. 
Å håndtere kundehenvendelser og klager som du kontakter oss om.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Fødselsnummer,
 • Ev. andre opplysninger vi må behandle for å håndtere klagen.
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR). Behandlingen pågår til saken er avsluttet. Deretter lagrer vi personopplysningene dine koblet til saken i 2 år for å ha tilgang til historikk og hva klagen resulterte i.
Å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre Tjenesten vår og de tekniske plattformene den leveres på.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer,
 • E-post,
 • Fødselsnummer,
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR). Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår.

Vi bruker automatisert beslutningstaking

Automatisert beslutningstaking viser til en beslutning som kun tas på grunnlag av automatisert behandling av personopplysningene dine. Vi og långiverne vi samarbeider med, bruker automatisert beslutningstaking når du benytter låneformidlingstjenesten. Det betyr at informasjonen du har oppgitt, og informasjonen vi henter ved en kredittvurdering om deg og en eventuell medsøker, automatisk sammenlignes med grunnkravene til låntakere som de tilknyttede långiverne våre bruker for å innvilge et lån, f.eks. inntekt, ansettelsesform, søkt lånebeløp og lignende opplysninger. Hvis du ikke oppfyller grunnkravene som en spesifikk långiver stiller, vil søknaden automatisk bli sortert bort og ikke formidlet til långiveren.

I visse tilfeller har du rett til å be om en manuell beslutningsprosess. Kontakt oss i så fall på kontaktopplysningene nedenfor. Du kan også henvende deg til respektive långiver for mer informasjon om hvordan de benytter seg av automatisert beslutningstaking, og hvis du har spørsmål om respektive långivers behandling av personopplysninger.

Målet med at vi bruker automatisert beslutningstaking, er å kunne levere en rettferdig og korrekt låneformidlingstjeneste og er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har inngått med deg. Hvis du har en innvending mot en automatisert beslutning som er tatt av oss, ber vi deg kontakte oss på kundeservice@sambla.no.

3.4 Behandling av personopplysninger i forbindelse med PlussTjenesten

Her beskriver vi hvilke personopplysninger vi behandler i forbindelse med PlusTjenesten, for hvilke formål vi behandler dem og hvilket rettslig grunnlag vi har for behandlingen.

Formålet med behandlingen – hva vi gjør og hvorfor Typer av personopplysninger som blir brukt for formålet, samt hvor de kommer fra. Se avsnitt 3.1 for mer informasjon. Rettslig grunnlag ifølge GDPR for å behandle personopplysningene. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine i de ulike behandlingene. 
Å administrere medlemskapet ditt.
 • Navn,
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-post),
 • Fødselsnummer,
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR).  Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår. 
Å sende ut informasjon, tilbud, markedsføring og nyhetsbrev per post, telefon, SMS og e-post i henhold til vilkårene for PlusTjenesten.
 • Navn,
 • Adresse,
 • Telefonnummer
 • E-post,
Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b)GDPR).

Behandlingen er også basert på en interesseavveining (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Ved interesseavveiningen har Sambla vurdert det slik at vi har en berettiget interesse av å behandle personopplysninger for analyseformål, for å ha mulighet til å forbedre tjenesten vår. 

Denne behandlingen pågår så lenge du bruker tjenesten vår.

3.5 Behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføring

Her beskriver vi hvilke personopplysninger vi behandler i forbindelse med markedsføring, for hvilke formål vi behandler dem og hvilket rettslig grunnlag vi har for behandlingen.

Hvilke personopplysninger som behandles

Du som ikke er kunde hos oss:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer)
 • Informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger m.m.

Du som besøker nettsidene våre:

 • IP-adresse og andre tekniske data
 • Informasjon om deg som samles inn via informasjonskapsler

Du som er kunde hos oss eller medlem i PlusTjenesten:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-post)

Formålet med behandlingen

Du som ikke er kunde hos oss:

 • Å kontakte deg per telefon og sende direkteadressert post for markedsføringsformål.
 • Å analysere og vurdere markedsføringsutsendelser.
 • Å unngå å rette markedsføring til personer som ikke anses å kunne eller bør bli kunder (opplysningene slettes umiddelbart etter kontrollen).

Du som besøker nettsidene våre:

 • Å opprette “lookalike”-målgrupper og tilpassede målgrupper på Facebook basert på dine utvalg og preferanser for å tilby deg relevante annonser på Facebook.
 • Å opprette “Similar audience” og tilpassede målgrupper på Google Adwords’ annonsenettverk basert på dine utvalg og preferanser, for å tilby deg relevante annonser via Google.
 • Å analysere og vurdere markedsføringsutsendelser.

Du som er kunde hos oss eller medlem i PlusTjenesten:

 • Å sende ut markedsføring til deg per e-post, SMS, telefon og direkteadressert post.
 • Å analysere og gruppere kundene våre etter visse utvalg og preferanser (såk. profilering) for å gi deg relevant og tilpasset informasjon.
 • Å analysere og vurdere markedsføringsutsendelser.

Rettslig grunnlag for behandlingen

Vi behandler personopplysningene dine med støtte i at vi har en berettiget interesse av å markedsføre Tjenesten vår.

Når vi leverer tilpasset markedsføring og tilbud til deg som har valgt å bli medlem i PlusTjenesten, behandler vi personopplysningene dine for å oppfylle avtalen med deg om PlusTjenesten.

Hvordan vi har tenkt omkring markedsføring

Det er viktig for oss at bare du som faktisk ønsker å motta markedsføring, tilbud og informasjonsutsendelser, mottar dette. Nedenfor beskriver vi hvordan vi har tenkt, og hvordan du går frem for å avvise fremtidige markedsføringsutsendelser.

Du som ikke er kunde hos oss – Vi kommer bare til å kontakte deg per post eller telefon. Hvis du ikke ønsker å motta utsendelser per post eller telefon, kan du kontakte oss på kundeservice@sambla.no  , så registrerer vi deg i sperrelisten vår. Vi gjør oppmerksom på at vi i slike tilfeller kommer til å lagre navn og kontaktopplysninger for å sørge for at vi ikke kontakter deg igjen.

Du som er eller har vært kunde hos oss – Hvis du er eller har vært kunde hos oss, kan vi komme til å kontakte deg angående tilbudene våre per post, telefon, SMS eller e-post. Du kan avregistrere deg fra fremtidige utsendelser via en lenke i hver utsendelse som sendes per e-post/SMS, eller ved å kontakte oss på kundeservice@sambla.no   Vi kommer bare til å sende markedsføring på e-post eller SMS i opptil et år etter at kundeforholdet har opphørt, forutsatt at du ikke i øyeblikket abonnerer på nyhetsbrevet vårt eller er medlem i PlusTjenesten.

Du som abonnerer på nyhetsbrevet vårt eller er medlem i PlusTjenesten – Hvis du abonnerer på nyhetsbrev eller er medlem i PlusTjenesten, kan vi komme til å kontakte deg angående tilbudene våre per post, telefon, SMS eller e-post inntil du avregistrerer deg fra nyhetsbrevet eller sier opp medlemskapet i PlusTjenesten. Du kan avregistrere deg fra fremtidige utsendelser via en lenke i hver utsendelse som sendes per e-post/SMS, eller ved å kontakte oss på kundeservice@sambla.no  .

Vi benytter oss av profilering

Vi benytter profilering for markedsføringsformål. Det skjer blant annet ved oppretting av “lookalike”-målgrupper og tilpassede målgrupper på Facebook, samt ved oppretting av “Similar audience” og tilpassede målgrupper på Google Adwords’ annonsenettverk. Formålet med profileringen er å gi deg informasjon og markedsføring som vi tror du kommer til å sette pris på. Profileringen er basert på personopplysningene vi har samlet inn om deg (f.eks. adresse og alder). Basert på denne informasjonen plasserer vi deg i en kundegruppe (f.eks. personer i alderen 20–30 år i område x) og tilpasser markedsføringen til deg basert på kundegruppen du har blitt plassert i.

4. Hvem kan vi komme til å dele opplysningene dine med?

Vi iverksetter alle rimelige kontraktsmessige, juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine blir behandlet på en sikker måte og med et adekvat beskyttelsesnivå når de overføres til eller deles med utvalgte tredjeparter. Slike tredjeparter kommer til å være:

Leverandører. Noen av leverandørene våre som leverer f.eks. IT-tjenester eller hjelper til med markedsføring, analyser eller statistikk, kan komme til å få tilgang til personopplysningene dine.

Kredittopplysningsselskaper og lignende leverandører. Personopplysningene dine kan bli delt med kredittopplysningsselskaper for å vurdere kredittverdigheten din når du bruker låneformidlingstjenesten vår. Personopplysningene kan også bli delt med leverandører av tjenester for identitetskontroll og forebygging av svindel for å bekrefte identiteten og adressen din, samt beskytte deg mot svindel.

Myndigheter. Vi kan komme til å utlevere nødvendig informasjon til myndigheter som Politiet, Finansinspektionen eller andre myndigheter hvis loven pålegger oss å gjøre dette. Vi er f.eks. lovpålagt å utlevere informasjon for tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Långivere. Ved en lånesammenligning sender vi søknaden din videre til långiverne vi samarbeider med, og der grunnkravene overensstemmer med søknaden. Långivere som tar imot søknaden din, er behandlingsansvarlige for sin egen behandling av personopplysningene dine. Informasjon om hvilke långivere vi samarbeider med, finnes på nettsiden vår.

Forsikringsgivere. Ved tegning av forsikring sender vi forsikringsopplysningene til forsikringsgiverne vi samarbeider med. Informasjon om hvilke forsikringsgivere vi samarbeider med, finnes på nettsiden vår.

Konsernselskap. Vi kan komme til å dele opplysninger med konsernselskapene våre for å effektivisere interne prosesser og sammenstille felles statistikk.

Avhending. Hvis vi selger eller kjøper virksomheter, kan vi komme til å utlevere personopplysningene dine til en potensiell selger eller kjøper av slik virksomhet. Hvis vi eller en vesentlig del av virksomheten vår kjøpes opp av en tredjepart, kan personopplysninger om kundene våre bli delt. Før slik deling gjøres, vil vi sørge for at det er på plass egnede personverntiltak.

5. Hvor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine hovedsakelig innen EU/EØS. I unntakstilfeller kan personopplysninger bli overført til, og behandlet i, land utenfor EU/EØS, såk. tredjeland. Selskaper som behandler personopplysninger på våre vegne, undertegner alltid en databehandleravtale med oss for å sikre likeverdig beskyttelsesnivå for personopplysningene dine som det GDPR krever. Overfor samarbeidspartnere utenfor EU/EØS iverksettes særskilte sikkerhetstiltak, f.eks. ved at vi inngår avtaler som inkluderer EU-kommisjonens standardiserte modellklausuler for dataoverføring som skal sikre et beskyttelsesnivå for personopplysningene dine som er likeverdig med beskyttelsen som tilbys innenfor EU/EØS. 

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene dine lagres bare så lenge de er nødvendige med hensyn til formålet for behandlingen, eller når det kreves at vi lagrer dem ifølge gjeldende lovgivning. I avsnittet ovenfor angående respektive behandling kan du få spesifikk informasjon om hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine for de ulike personopplysningsbehandlingene. 

 • Personopplysninger som er nødvendige for å utføre Tjenestene våre, lagres så lenge de er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg og i fem år etter dette. Enkelte opplysninger er vi ifølge loven forpliktet til å lagre i en fastsatt periode, f.eks. for å oppfylle krav i bokføringsloven, lov om hvitvasking av penger og andre lovkrav som stilles til oss som låne- og forsikringsformidler, og vi kommer da til å slette opplysningene etter dette.
 • Personopplysninger som er nødvendige for at vi skal oppfylle avtalen vår med en spesifikk långiver, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med långiveren.
 • Personopplysninger som vi bruker for å sende direktemarkedsføring til deg som ikke er kunde, brukes kun ved markedsføringsanledningen og blir deretter slettet.
 • Personopplysninger som behandles for å levere PlusTjenesten til deg, lagres så lenge du er medlem. Hvis du sier opp avtalen, kommer vi snarest mulig til å slette opplysningene dine.
 • Kommunikasjon med deg angående henvendelser til kundeservice og klager lagres så lenge saken er aktiv, eller så lenge det er nødvendig for å forsvare oss mot rettslige krav, og slettes ett år etter dette.
 • Avidentifiserte opplysninger, dvs. opplysninger som ikke kobles til deg som person, kan vi lagre for analyse- og statistikkformål i opptil fem år, og deretter blir de slettet.

7. Hvilke rettigheter har du? 

Rett til å få tilgang til opplysningene dine

Du kan be om en kopi av opplysningene dine hvis du vil vite hvilken informasjon vi har om deg, en såk. registerutskrift.

Rett til korrigering

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger korrigert eller til å komplettere ufullstendige personopplysninger om deg.

Rett til å bli slettet

Du har rett til å be om sletting av enkelte personopplysninger. Denne retten er begrenset til opplysninger som ifølge loven kun kan behandles med ditt samtykke, hvis du tar tilbake samtykket og motsetter deg behandlingen.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, f.eks. hvis du bestrider riktigheten av opplysningene.

Rett til å gjøre innvendinger

Når vi mener at vi har en berettiget interesse av å behandle personopplysningene dine, kan du når som helst gjøre en innvending mot behandlingen. Hvis du velger å gjøre en innvending, kan vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for formålet, hvis vi ikke kan påvise berettiget interesse for behandlingen. Slik berettiget interesse må veie tyngre enn din interesse av at personopplysningene dine ikke blir behandlet av personvernhensyn. Du kan også alltid gjøre innvendinger mot behandling som vi utfører for direktemarkedsføringsformål.

Rett til dataportabilitet

Personopplysninger du selv har utlevert til oss, har du rett til å få utlevert og/eller kreve overført til en annen behandlingsansvarlig. Personopplysningene må være i et strukturert, vanlig benyttet og maskinlesbart format. En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisert.

Rett til å klage

Hvis du har synspunkter eller klager angående behandlingen av personopplysningene dine, eller vil utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss på kundeservice@sambla.no  

Hvis vi mot all formodning ikke skulle lykkes med å finne en løsning i fellesskap, kan du henvende deg til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger:

Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum, NO-0105 Oslo

E-post: postkasse@datatilsynet.no 

Telefon: 22 39 69 00 

Nettsted: www.datatilsynet.no 

8. Endringer i Personvernerklæringen 

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen vår. Siste versjon er alltid tilgjengelig på nettsiden vår www.sambla.no. Ved oppdateringer som er av avgjørende betydning for vår behandling av personopplysningene dine, vil du få informasjon om endringene på nettsiden vår i god tid før oppdateringene trer i kraft. Hvis du har synspunkter på vår behandling av personopplysninger som følge av oppdateringene, kan du kontakte oss på kundeservice@sambla.no.