Gjennomsnittslønn i Norge

For de fleste av oss er lønn en sentral del av arbeidslivet vårt. Enten vi er nyutdannede som søker vår første jobb, erfarne fagpersoner som vurderer en karriereendring, eller bare nysgjerrige på hvordan våre lønninger sammenligner med andre, er det viktig å ha en forståelse av lønnsnivåene i Norge. I denne utforskningen tar vi en nærmere titt på hvordan lønnsnivået varierer mellom forskjellige yrker, og hva som påvirker disse forskjellene.

Lønnsnivå og yrkesvalg

Det er ingen tvil om at lønnsnivået kan variere betydelig mellom ulike yrker. For å få et innblikk i denne variasjonen, kan vi se på statistiske mål som gjennomsnitt, median, nedre og øvre kvartil for utvalgte yrker. Disse tallene gir oss et bilde av hva som er vanlig i ulike bransjer og hvordan lønnsnivået kan variere innenfor hvert yrke.

Medianlønnen, som er lønnen midt i listen når alle lønninger er sortert fra lavest til høyest, kan gi et mer representativt bilde av hva folk flest tjener i et gitt yrke. Sammenlignet med gjennomsnittslønnen, som kan påvirkes av ekstremt høye lønninger i noen få tilfeller, gir medianen et mer realistisk bilde av lønnsnivået for den gjennomsnittlige arbeidstakeren.

For eksempel kan vi se at i 2023 var medianlønnen for sykepleiere omtrent 53 270 kroner per måned, mens medianen for grunnskolelærere var 53 500 kroner. Sammenlignet med gjennomsnittslønnen, gir disse tallene et mer nøyaktig bilde av hva som er vanlig lønn for disse yrkene.

Ulike sektorer – lønnsforskjeller .tall fra 2023

Yrkeskode  Sum alle sektorer Privat sektor Kommunalforvaltningen Statsforvaltningen 
1211 Finans- og økonomisjefer 105 450 106 980 76 120 91 950
2264 Fysioterapeuter 50 270 55 080 47 890 49 890
2512 Programvareutviklere 72 370 72 410 Ingen data Ingen data
5120 Kokker 39 930 39 540 41 300 43 170
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 48 390 49 980 Ingen data 44 920

I 2023 var det tydelige lønnsforskjeller mellom ulike sektorer og yrker i Norge. Tallene viser gjennomsnittslønn, medianlønn, nedre kvartil og øvre kvartil for utvalgte yrker innen forskjellige bransjer.

For eksempel hadde finans- og økonomisjefer en gjennomsnittslønn på 105 450 kroner, mens fysioterapeuter hadde en betydelig lavere gjennomsnittslønn på 50 270 kroner. Til tross for den høye gjennomsnittslønnen hadde imidlertid finans- og økonomisjefer en relativt smal spredning mellom nedre og øvre kvartil.

På den andre siden, viste tallene at programvareutviklere hadde en jevnere fordeling av lønn, med en minimal forskjell mellom gjennomsnitt, median og kvartiler. Dette kan indikere en mer enhetlig lønnsstruktur innenfor denne sektoren. I sammenligning hadde kokker en lavere gjennomsnittslønn på 39 930 kroner, men med en bredere spredning mellom nedre og øvre kvartil. Dette tyder på større variasjon i lønningene blant kokker sammenlignet med andre yrker.

Til slutt viser tallene at bioteknikere i ikke-medisinske laboratorier hadde en gjennomsnittslønn på 48 390 kroner, med en relativt lavere medianlønn sammenlignet med gjennomsnittet. Dette kan indikere at noen få høye lønninger bidro til å øke gjennomsnittet, mens flertallet av lønningene lå under dette nivået.

Andre faktorer som påvirker lønnsnivået

Selv om yrkesvalg spiller en stor rolle i å bestemme lønnsnivået, er det også flere andre faktorer som kan påvirke hvor mye du tjener. Alder, erfaring, arbeidstid, utdanning og bransje er alle viktige faktorer å vurdere når man ser på lønn.

Erfaring er spesielt viktig når det gjelder lønnsnivået. Generelt sett vil en person med mer erfaring i et yrke ha en tendens til å tjene mer enn en person med mindre erfaring. På samme måte kan en person med høyere utdanning forvente å tjene mer enn en person med lavere utdanning.

Det er også viktig å huske at lønnsnivået kan variere avhengig av bransje og sektor. Noen bransjer og sektorer tilbyr generelt sett høyere lønninger enn andre, og det kan være lurt å vurdere disse faktorene når du velger karrierevei.

Ta en informert beslutning 

Enten du er på jakt etter din første jobb, vurderer en karriereendring, eller bare nysgjerrig på hvordan din lønn sammenligner med andre, kan en grundig forståelse av lønnsnivåene hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om din karriere. Ved å undersøke lønnsnivåene i ulike yrker og vurdere de faktorene som påvirker lønnen, kan du få et mer realistisk bilde av hva som er vanlig i arbeidsmarkedet, og hvor du passer inn.

Bankene vi sammenligner

Vis mer