Beste strømavtale 2024

Hvilken strømavtale lønner seg i 2024? Med stadige endringer i markedet og mange strømleverandører å velge mellom, kan det være vanskelig å bestemme seg for den beste strømavtalen. Her skal vi dykke dypere ned i dette temaet og hjelpe deg med å sammenligne strømpriser.

Hva er en strømavtale?

En strømavtale er en avtale mellom deg som forbruker og et strømselskap. Avtalen fastsetter betingelsene for levering av elektrisitet til din bolig eller virksomhet. Den definerer blant annet hvilken pris du betaler for strømmen, hvordan og når du blir fakturert, samt eventuelle andre vilkår og betingelser knyttet til leveransen.

Hvilken avtaletype bør du velge?

De tre vanligste strømavtalene i Norge er:

Fastpris

Fastpris på strømavtale betyr at du betaler en fast pris for hver kilowattime (kWh) du bruker uavhengig av hvordan markedsprisen på strøm endrer seg. Denne prisen er fast over en avtalt periode, som for eksempel ett år. Fastprisen inkluderer ikke nettleie eller påslag, som du må betale i tillegg.

Fordeler med fastpris:

 • Forutsigbarhet: Du vet nøyaktig hva prisen per kWh vil være i hele avtaleperioden. Dette kan hjelpe deg med å budsjettere utgiftene dine.
 • Beskyttelse mot prisstigninger: Hvis markedsprisen på strøm stiger betydelig, kan du spare penger sammenlignet med variable priser.

Ulemper med fastpris:

 • Mulighet for å betale mer: Hvis markedsprisen på strøm faller under den faste prisen du har avtalt, vil du ende opp med å betale mer enn du ville ha gjort med en variabel prisavtale.
 • Bindingstid: Mange fastprisavtaler har en bindingstid. Hvis du bryter avtalen før tiden løper ut, kan det medføre bruddgebyr.

Husholdninger som ønsker forutsigbarhet i budsjettet og prioriterer dette over potensielle besparelser kan synes fastpris er et godt valg. De som antar at strømprisene vil øke i den nærmeste fremtid, kan også vurdere å låse inn en fast pris nå for å beskytte seg mot fremtidige prisstigninger.

I tillegg kan de som har lav risikotoleranse og ikke ønsker å bekymre seg for store svingninger i strømregningen eller følge med på de varierende strømprisene, finne trygghet i en fastprisavtale.

Variabel pris

Dette er en avtale hvor prisen du betaler for strøm varierer over tid basert på endringer i markedsprisen. Dette betyr at prisen kan stige eller falle i løpet av avtaleperioden, ofte fra måned til måned. Prisen bestemmes av strømleverandøren basert på innkjøpsprisen de har, og den kan påvirkes av faktorer som produksjon, etterspørsel, værforhold, og internasjonale markedsforhold.

Fordeler med variabel pris:

 • Mulighet for lavere pris: Når markedsprisen på strøm er lav, kan du dra nytte av lavere strømpriser.
 • Ingen bindingstid: De fleste variable avtaler har ingen bindingstid, noe som gir deg frihet til å bytte leverandør eller avtaletype når du ønsker.

Ulemper med variabel pris:

 • Uforutsigbarhet: Strømregningen kan variere fra måned til måned, noe som kan gjøre det vanskeligere å budsjettere.
 • Risiko for høye priser: Når markedsprisen stiger, vil også din pris øke.

Husholdninger som har økonomisk fleksibilitet til å tåle månedlige svingninger i strømregningen kan synes at variabel pris er passende. Dersom du er aktiv i å overvåke strømmarkedet og er villig til å bytte leverandør eller avtaletype basert på markedsforhold, kan variabel pris gi deg fordeler.

Videre er variabel pris et godt valg for de som ikke trenger forutsigbarhet i strømkostnadene sine hver måned og som er komfortable med de naturlige opp- og nedgangene i strømprisen.

Spotpris

En spotprisavtale er en type strømavtale hvor prisen du betaler for strøm er knyttet direkte til den gjeldende markedsprisen, ofte kalt “Nord Pool spotpris”. Prisen kan derfor variere fra dag til dag basert på tilbud og etterspørsel i strømmarkedet. Til denne prisen legges det ofte et lite påslag fra strømleverandøren, samt eventuelle andre avgifter.

Fordeler med spotpris:

 • Ofte den laveste prisen over tid: Historisk sett har spotpris ofte vist seg å være den rimeligste strømavtalen over lengre perioder.
 • Direkte kobling til markedet: Du betaler det strømmen faktisk koster i markedet, pluss et lite påslag.

Ulemper med spotpris:

 • Prissvingninger: Prisen kan variere mye fra dag til dag, noe som kan føre til uforutsigbare strømregninger.
 • Risiko for høye priser: I perioder med høy etterspørsel eller lav tilførsel, for eksempel en kald vinterdag, kan prisen skyte i været.

Husholdninger med økonomisk fleksibilitet til å tåle svingninger i strømregningen, som de man ser med variabel pris, kan finne spotpris passende. For de som betrakter strømutgiftene over lengre tid, som for eksempel over et år, kan spotpris ofte være den mest økonomisk fordelaktige avtalen.

I tillegg er spotpris spesielt gunstig for aktive forbrukere som er klare til å overvåke daglige strømpriser og justere sitt forbruk deretter, for eksempel ved å lade elbilen når prisene er lave. (se på grønt billån)

Strømregning – dette inngår i strømregningen

 • Strømpris: Dette er prisen du betaler for strømforbruket ditt, basert på avtalen du har med strømselskapet.
 • Påslag: En ekstra sum som strømleverandøren legger til. Kan variere mye mellom ulike strømleverandører.
 • Nettleie: Dette er leien du betaler for at strømmen skal transporteres til deg via det norske kraftnettet.
 • Avgifter: Diverse avgifter til staten, som elavgift, elsertifikat, Enova-avgift og merverdiavgift (moms). Nord-Norge har unntak fra merverdiavgiften.

Nettleie – hva er det?

Nettleien er det du betaler for å få strømmen levert hjem til deg. Det dekker kostnadene ved vedlikehold og utbygging av kraftnettet. Nettleie har både en fast del og en variabel del basert på strømforbruket ditt.

Hva er et elsertifikat?

Elsertifikat er et bevis på at en viss mengde elektrisitet er produsert fra fornybare kilder. Dette systemet er opprettet for å fremme produksjon av fornybar energi.

Billigste strømavtale – slik finner du den

For å finne den billigste strømavtalen, kan du:

 • Det er viktig å sammenligne strømavtaler og strømpriser slik at du kan spare penger på din strømavtale.
 • Vurdere avtaletid og type avtale.
 • Sjekke opprinnelsen til elektrisiteten hvis fornybar energi er viktig for deg.
 • Se opp for tilleggstjenester og produkter som kan øke prisen.

Bankene vi sammenligner

Vis mer