Forstå gullets verdi som spareform og investering 

Gull har lenge vært ansett som en trygg havn for investorer, spesielt i tider med økonomisk usikkerhet. Men hva innebærer det egentlig å investere i gull, og hvordan skiller det seg fra å spare i gull?

Hva er gull?

Gull er et kjemisk element med symbolet Au og atomnummer 79. Det er et mykt, skinnende, gult metall som er tungt, bøyelig, og ikke reagerer med de fleste kjemikalier.

Gull utvinnes ved å grave i jorden og prosessere bergarter og sediment for å finne og ekstrahere gullpartikler. Dette kan gjøres ved hjelp av metoder som plassering, undergrunnsdrift eller åpen gruvedrift.

Gull har markedsverdi fordi det er sjeldent, etterspurt og har mange praktiske anvendelser, som i elektronikk, smykker og som en form for investering eller verdioppbevaring.

Fordeler med å investere i gull

Historisk verdi 

Gull har blitt brukt som en form for valuta og handelsvare i århundrer. Uavhengig av tidsepoke og økonomiske kriser, har gullens høye verdi blitt bevart, noe som gjør det til en langsiktig favoritt blant investorer som søker stabilitet.

Sikkerhet

I tider med økonomisk uro søker mange trygghet og sikkerhet. Gull har blitt betraktet som en slik sikkerhet fordi det har vist seg å være motstandsdyktig mot de fleste markeds- og valutaendringer.

Beskyttelse mot inflasjon

Gull har vist seg å fungere som en effektiv beskyttelse mot inflasjon. Når prisen på varer og tjenester stiger, pleier gullverdien også å øke. Dette skyldes at gulltilgangen er begrenset, i motsetning til andre valutaer som kan trykkes i overflod og dermed miste verdi over tid.

Gull som spareform versus investering

Når vi snakker om å “investere i gull”, tenker mange på potensielle fremtidige avkastninger, slik det forventes med andre investeringer. Men investering i gull fungerer litt annerledes. I stedet for å forvente en avkastning, kjøper mange gull for å bevare sin kjøpekraft over tid. Med andre ord, mens aksjer kan gi avkastning, brukes gull ofte som et verktøy for å beskytte verdier mot inflasjon og økonomisk ustabilitet.

Investere i gullmynter eller gullbarrer?

For de som ønsker å eie fysisk gull, står valget ofte mellom gullmynter og gullbarrer. I Norge har gullbarrer en merverdiavgift på 25%, mens gullmynter er fritatt fra denne avgiften. Dette gjør mynter til et mer økonomisk fordelaktig alternativ. Dessuten er gullmynter klassifisert som valuta i Norge, noe som betyr at de er anerkjent som et lovlig betalingsmiddel.

Sirkulerte og usirkulerte gullmynter

Det er viktig å forstå forskjellen mellom sirkulerte og usirkulerte gullmynter. Usirkulerte mynter kommer direkte fra produsenten og har aldri vært i omløp. De anses som “nye”. På den andre siden har sirkulerte mynter vært eid og kan ha tegn på slitasje. Selv om begge har verdi, kan sirkulerte mynter ha små skader, noe som kan redusere deres verdi. 

Gull ETF

Mens kjøp av fysisk gull gir eierskap til selve metallet, er det andre måter å investere i gull på. En av de mest populære er gjennom Gull ETFer (Exchange Traded Funds). Disse fondene sporer prisen på gull og gir investorer eksponering mot gullprisen uten å eie det fysiske metallet. Dette kan være en enklere metode for mange, men det gir ikke den samme følelsen av sikkerhet som det å holde en fysisk barre eller mynt i hånden.

Ta opp lån for å investere i gull? 

Det er mulig å finansiere gullinvestering med lån uten sikkerhet, så lenge avkastningen overstiger lånekostnadene. Men det er ingen garantier for avkastning, og risikoen bør vurderes nøye. Vil du søke om å låne penger for å investere i gull, er det viktig at du får en så lav rente som mulig, for å maksimere dine avkastninger.

Spørsmål og svar - Investere i gull

Hva er forskjellen mellom å spare i gull og å investere i gull?

Når man sparer i gull, kjøper man gull for å bevare sin kjøpekraft over tid og beskytte seg mot inflasjon og økonomisk ustabilitet. Å investere i gull innebærer å kjøpe gull med forventning om at dets verdi vil øke over tid, noe som gir en avkastning på investeringen.

Hva er fordelene med å investere i gull?

Fordelene med å investere i gull inkluderer dens historiske verdi, sikkerhet i tider med økonomisk uro og beskyttelse mot inflasjon. Det anses som en trygg havn som hjelper med å bevare kjøpekraft og beskytte verdier i økonomisk ustabile tider.

Hva er forskjellen mellom gullmynter og gullbarrer, og hvilken er det bedre å investere i?

Gullmynter er fritatt fra merverdiavgift i Norge, mens gullbarrer har en merverdiavgift på 25%. Derfor er gullmynter et mer økonomisk fordelaktig alternativ. Gullmynter er også klassifisert som valuta i Norge, noe som betyr at de er anerkjent som et lovlig betalingsmiddel. Begge har sin verdi, men gullmynter har fordelen av å være fritatt for merverdiavgift og anerkjent som valuta i Norge.

Bankene vi sammenligner

Vis mer