Kan pensjonister være kausjonist?

Som en pensjonist, er det ikke uvanlig å få forespørsler om å stå som kausjonist for familiemedlemmer eller nære venner. Men hva betyr det å være kausjonist, og kan pensjonister egentlig være det? I dette innlegget skal vi se nærmere på disse spørsmålene.

Betydningen av å være kausjonist 

Å være kausjonist betyr at du går i økonomisk “garanti” for en annens lån. Dette innebærer at du forplikter deg til å betale lånet dersom hovedlåntakeren ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Det er en stor beslutning som kan ha betydelige økonomiske konsekvenser.

Den mest utbredte typen av kausjon er realkausjon. Dette innebærer at kausjonistens eiendom, oftest en bolig, blir brukt som ekstra sikkerhet for banken.

Vanlige grunner til å skaffe en kausjonist

Det finnes flere grunner til at noen kan ha behov for en realkausjonist for å få innvilget et boliglån. Her er noen av de vanligste:

  • Lav inntekt: Hos enkelte kan inntekten være for lav til å dekke lånebeløpet de ønsker. I slike tilfeller kan en realkausjonist med en sterk økonomisk situasjon bidra til å sikre lånet.
  • Lite eller ingen sparepenger: Banker krever ofte at låntakere har en viss egenkapital, ofte rundt 15% av kjøpesummen. Hvis du har lite eller ingen sparepenger, kan en realkausjonist hjelpe deg med å oppfylle dette kravet.
  • Dårlig kreditthistorie: Hvis du har en historie med misligholdte lån eller betalingsanmerkninger, kan det være vanskelig å få boliglån. En realkausjonist kan gi banken den ekstra sikkerheten de trenger for å innvilge lånet.
  • Ustabil inntekt: Selv om du kanskje har en høy inntekt, hvis den er ustabil (for eksempel hvis du jobber frilans eller er selvstendig næringsdrivende), kan en bank se det som en risiko. En realkausjonist kan hjelpe til med å redusere denne risikoen.
  • Unge låntakere: Unge mennesker, spesielt de som nettopp har startet i arbeidslivet, har ofte ikke hatt tid til å bygge opp en sterk kredittvurdering eller spare opp nok penger. En realkausjonist kan hjelpe disse låntakerne med å få innvilget sitt første boliglån.

Det er viktig å merke seg at mens en realkausjonist kan hjelpe til med å sikre et lån, er det også en betydelig forpliktelse. Både låntaker og kausjonist bør nøye vurdere alle aspekter av avtalen før de inngår en slik avtale.

Krav for å stille som kausjonist

I utgangspunktet kan enhver myndig person være kausjonist, forutsatt at de har tilstrekkelig økonomisk evne til å dekke lånet hvis det blir nødvendig. Banker vil typisk vurdere inntekt, formue og gjeldsnivå før de godtar en kausjonist. Dette gjelder også for pensjonister, som ofte har en fast pensjonsinntekt i stedet for lønnsinntekt.

Hvor mye kan jeg få i lån med kausjonist?

Mengden du kan få i lån med en kausjonist vil variere basert på mange faktorer, inkludert din egen økonomiske situasjon og kausjonistens økonomiske evne. En kausjonist kan bidra til å øke lånebeløpet, men det er ingen garantert formel for nøyaktig hvor mye dette vil være.

Selv med en kausjonist kan lånet normalt ikke overstige fem ganger den totale inntekten. I tillegg er det et krav at låntakeren må kunne håndtere en potensiell renteøkning på 3 prosentpoeng, eller en rente på 7 prosent. Dersom du har en høy inntekt, eller det er forventet en betydelig inntektsøkning i nær fremtid, kan banken i visse tilfeller innvilge lånet, selv om du ikke oppfyller disse kravene.

Forskjellen mellom medlåntaker og kausjonist

En medlåntaker og en kausjonist har begge ansvar for lånet, men det er en vesentlig forskjell mellom de to. En medlåntaker er aktivt involvert i lånet, ofte deler de eierskapet av det lånet er brukt til, og har rett til å benytte det som er finansiert. En kausjonist på den annen side, trer først i ansvar dersom hovedlåntakeren misligholder lånet.

Råd til den som skal være kausjonist

Hvis du vurderer å være kausjonist, er det viktig å forstå hva det innebærer. Gjør en grundig vurdering av din egen økonomiske situasjon, og husk at du potensielt kan være ansvarlig for hele lånebeløpet. Som pensjonist er det også viktig å tenke på hvordan dette kan påvirke din egen økonomiske sikkerhet på lang sikt.

Råd til den som har en kausjonist til lånet sitt

Hvis du har en kausjonist til lånet ditt, er det viktig å forstå at dette er en stor forpliktelse de har tatt på seg. Vær åpen om din økonomiske situasjon, og prøv å sikre at kausjonisten aldri trenger å trå inn for å dekke dine forpliktelser. Husk også at det er din plikt å betale tilbake lånet.

Å være kausjonist er en stor beslutning, spesielt for pensjonister. Det er viktig å gjøre en grundig vurdering av alle faktorer før du bestemmer deg. Men med riktig forberedelse og forståelse, kan det være en måte å hjelpe dine nærmeste på.

Bankene vi sammenligner

Vis mer