Medlåntaker - lettere å få lån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Søk lån sammen med en medlåntaker
Få tilbud om lavere rente
Sambla sammenlign mer enn 20 banker
Søk lån sammen med en medlåntaker
Få tilbud om lavere rente
Sambla sammenlign mer enn 20 banker

En medlåntaker er en som tar opp lånet sammen med deg. Vedkommende skriver sitt navn på søknaden, undertegner lånepapirene og er like ansvarlig som deg for at hele lånet blir betalt i tide.

Her skal vi se nærmere på hva det innebærer å søke lån sammen, hvilke fordeler som ligger i det å ha en medlåntaker når du søker lån og hva dere bør være oppmerksomme på. Til slutt forklarer vi forskjellen på medlåntaker og kausjonist.

Søker du lån med medlåntaker, er det store muligheter her på Sambla hvor vi formidler lån fra mer enn 20 banker og andre låneinstitusjoner.

Hvem kan være medlåntaker?

I prinsippet kan det være hvem som helst som ellers kvalifiserer til å få lån. Det betyr at vedkommende må være over 18 år, og kunne godkjennes etter bankens kredittvurdering.

Hvilke kriterier som inngår i en slik kredittvurdering avhenger av banken, men det vil være en forutsetning at medlåntakeren har en viss inntekt og ingen betalingsanmerkninger.

Medlåntaker eller refinansiering

I praksis er det ofte ektefelle/samboer som er medlåntaker. Lånet som tas opp er gjerne til felles formål, som boliglån til felles bolig, innkjøp av bil, hvitevarer eller møblement til husholdningen, feriereise eller noe annet som både hovedlånetaker og medlånetaker har glede av.

Dette er imidlertid ikke noen betingelse. Dersom noen andre vil gjøre det lettere for hovedlåntaker å få innvilget lånet uten å ha noen fordel i det for egen del, er det intet hinder for det.

Et typisk eksempel på dette er når hovedlåntaker søker om et lån til refinansiering av gammel gjeld. Hovedlåntakeren kan være avhengig av dette for å gjenvinne orden i økonomien og kanskje redde boligen sin fra et tvangssalg. I slike situasjoner kan familiemedlemmer eller venner gå inn som medlåntaker for refinansieringslånet.

Fordeler med medlåntaker

Med tanke på å få lån er det en stor fordel å være to personer med to inntekter som søker om et felles lån.

Alle som søker om lån går gjennom en kredittvurdering. Utfallet av denne avgjør for det første hvorvidt søkeren kan få lån, og dernest hvilken rente som tilbys på det aktuelle lånet.

Bedre lånemuligheter med to inntekter

Dersom en søker alene ikke anses å ha inntekt som er tilstrekkelig til å betjene lånet, vil han få avslag. Ved å legge til ektefelle eller samboers inntekt kan situasjonen forandre seg. Typisk er selvfølgelig boliglån. Med dagens boligpriser må man ofte stille med to inntekter for å ha råd til å kjøpe.

Så er det renten. Den bestemmes individuelt for hver lånsøker av den enkelte låneinstitusjon etter kredittvurderingen. God kredittscore gir lav rente og vice versa. Dette gir spesielt utslag på forbrukslån. Med ektefelle/samboers inntekt på toppen av lånsøkers egen, kan det være mye å spare med et bedre rentetilbud.

Medlåntakers ansvar

Medlåntakers ansvar for betaling av lånet er det samme som hovedlåntakers. Med et juridisk begrep er de solidarisk ansvarlige for lånet.

Merk at begge er ansvarlig for hele lånet, uansett hva låntakerne har avtalt seg imellom. Dersom lånet ikke blir betalt til forfall, kan utlåner gå til innkreving hos begge parter samtidig.

Det betyr altså ikke noe for banken om dere hadde tenkt å dele lånet, eller at den ene parten skulle betjene hele.

Deling av lånet på et senere tidspunkt

Det kan være at man etter et samlivsbrudd ønsker å dele gjelden man har tatt opp sammen. Det gjelder typisk lån som er tatt opp i begges navn, som hovedlåntaker og medlåntaker.

Det kan gjøres ved at hver betaler sine deler av lånet, eller at man avtaler at den ene betaler det hele som en kompensasjon for at vedkommende som for eksempel beholder en bil.

Muligheter og utfordringer ved oppløsning av felles lån

Hvis man ønsker en formalisert deling av lånet, må man imidlertid involvere den banken som har gitt lånet.

I alminnelighet vil en slik deling være et brudd på de forutsetningene lånet ble gitt under, altså långiverens trygghet med to betalere. En anmodning om dette vil derfor svært ofte bli avslått.

En mulighet er da at lånet innfris ved salg av felles eiendeler eller nye låneopptak med kun en ansvarlig. Det er da mulig at de nye lånene vil ha dårligere betingelser enn det man hadde tatt opp i fellesskap.

Dersom det ender med at en av låntakerne innfrir hele lånet, kan man i ettertid kreve den andre låntakeren for dennes andel.

Medlåntaker eller kausjonist

Mens en medlåntaker tar opp lånet på linje med hovedlåntaker, stiller en kausjonist en garanti.

En medlåntaker kan når som helst kreves for betaling av lånet. Krav på utbetaling av kausjonistens garanti kan imidlertid ikke fremmes før banken har gjort det som er mulig for å innkreve lånet hos hovedlåntakeren.

Kausjon kan være personkausjon eller realkausjon. I det første tilfelle stiller kausjonisten seg personlig ansvarlig for lånet, og det andre stiller kausjonisten boligen sin eller en annen eiendom i pant for lånet.

Vi skiller også mellom selvskyldnerkausjon og simpel kausjon. Ansvaret i sistnevnte tilfelle er mer begrenset.

En garanti i form av en kausjon kan være fordi foreldre ønsker å hjelpe barna til et boliglån ved for eksempel å stille egen bolig som tilleggssikkerhet.

Ved søknad om forbrukslån vil ofte långiver foretrekke medlåntaker framfor kausjonist. Det er imidlertid ikke utelukket å gi forbrukslån også med kausjonist.

Søk lån med medlåntaker hos Sambla

Du øker mulighetene for å få lån med god rente ved å stille en medlåntaker.

Du kan optimere ytterligere ved å søke gjennom Sambla. Poenget med det er at Sambla kan sørge for at søknaden blir behandlet parallelt av flere banker og andre finansieringsinstitusjoner.

Hver långiver foretar en egen vurdering av søknaden, og kommer opp med et tilbud. Det vil alltid være nyanser i den enkeltes kredittvurdering, noe som medfører ulik fastsetting av rente. Det kan derfor være potensielt mye å spare ved å innhente flere tilbud.

Søk lån med medlåntaker opp til 600 000 kroner i dag!

Spørsmål og svar - Medlåntaker

Hva er en medlåntaker?

En medlåntaker er en person som er medansvarlig for lånet. Det betyr at han eller hun er like ansvarlig for hele lånet som hovedlåntaker. De har med andre ord et lån sammen.

Hvorfor trenger jeg en medlåntaker?

Søker du lån med en medlåntaker kan du øke muligheten for å få innvilget et lån, eller for å få lån med en lavere rente enn dersom du søkte alene.

Hva skjer hvis hovedlåntaker ikke betaler?

Hvis lånet ikke betjenes som avtalt, vil begge låntakere kunne kreves for betalingen.

Hva er forskjellen på medlåntaker og kausjonist?

En medlåntaker er medansvarlig for lånet fra begynnelsen. Kausjonistens ansvar inntrer først når lånet er misligholdt.

Bankene vi sammenligner

Vis mer