Skatt på lottogevinst

For mange kan det å vinne en lottogevinst være en drøm som går i oppfyllelse, men det er viktig å være oppmerksom på skatt på lottogevinst. Mange lurer på om det faktisk er skatt på lottogevinst, og i så fall hvor mye og når det må betales. La oss se nærmere på skatt på lottogevinst i både utlandet og i Norge.

Disse gevinstene er helt skattefrie 

Alle premier fra Norsk Tipping er skattefrie hvis de er knyttet til spill. Hvis du har kjøpt et spill og vunnet premier gjennom det, trenger du ikke å betale skatt. Dette gjelder for pengepremier, for eksempel fra Lotto. 

Her er en punktliste over skattefrie gevinster, uavhengig av beløp eller utbetalingsmåte:

 • Gevinster fra lotterier som er omfattet av lov om lotterier mv., inkludert bingospill og Quicklotteriet.
 • Gevinster fra Norsk Tipping A/S.
 • Gevinster vunnet i totalisatorspill som er omfattet av totalisatorloven, inkludert Rikstoto.
 • Gevinster vunnet i pengespill og lotterier i andre EØS-land som kan dokumenteres å være tilsvarende spill og lotterier som er lovlig i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemlandet.
 • Gevinster vunnet ved deltakelse i offentlig tilgjengelige arrangementer arrangert av massemedier, som for eksempel aviser, TV eller radio.

Skatt av lottogevinst hos Norsk Tipping

Hvis du vinner en lottogevinst hos Norsk Tipping, vil skatten automatisk bli trukket fra premien før den blir utbetalt til deg. Dette betyr at du ikke trenger å tenke på å betale skatt selv, da dette allerede er tatt hånd om av Norsk Tipping. Hvis du vinner en lottogevinst fra et utenlandsk lottospill, må du derimot selv sørge for å betale skatten som kommer av premien.

Gevinster som er skattefrie inntil kr 10 000

Ifølge skatteloven regnes tilfeldige gevinster som skattepliktig inntekt hvis verdien overstiger 10.000 kroner. Dette gjelder gevinster fra konkurranser, spill, lotterier og lignende, samt tilfeldige gevinster fra funn av malm og mineraler.

Her er en punktliste over gevinster som skal skattes hvis beløpet overstiger 10 000 kroner:

 • Tilfeldige gevinster ved spill, konkurranser, lotterier og lignende som ikke er skattefrie i henhold til sktl. § 5-50 annet ledd, med unntak av spesifikke gevinster som er nevnt tidligere.
 • Gevinster oppnådd ved utenlandske spill og lotterier mv., med mindre tillatelse er gitt av Kongen for slike spill i Norge.
 • Gevinster som er oppnådd gjennom spill, konkurranser, lotterier og lignende der vinnersjansene kan øke basert på skattyterens kunnskaper, ferdigheter osv., med mindre det kan påvises at gevinstene ikke er tilfeldige i henhold til nærmere avgrensninger.
 • Gevinster fra pokerspill, som er nærmere omtalt i pkt. 7.

Disse gevinster vil være skattepliktige i sin helhet hvis beløpet overstiger 10 000 kroner.

Det er imidlertid noen unntak der gevinster ikke regnes som inntekt og derfor er skattefrie. Disse unntakene inkluderer:

 •  Gevinster fra pengespill som er omfattet av pengespilloven.
 •  Gevinster fra pengespill og lotterier i andre EØS-land som anses å være like de pengespillene som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemlandet.
 •  Gevinster fra offentlig tilgjengelige arrangementer som arrangeres av massemedier, for eksempel konkurranser i aviser eller på TV.

Det er også viktig å merke seg at formuesøkning ved arv eller gave ikke regnes som inntekt.

Skatt på lottogevinst i utlandet

Hvis du vinner en lottogevinst i utlandet, må du betale skatt både i det landet du vant i og i Norge. Du vil imidlertid kunne få fradrag for skatten du betalte i utlandet, slik at du ikke blir dobbeltbeskattet. Det er viktig å være oppmerksom på at skattesatsen kan variere fra land til land, og det er derfor lurt å undersøke dette på forhånd. Ta kontakt med skatteetaten for  videre veiledning på hvor mye skatt du må betale av din gevinst, regelverket kan variere noe avhengig om du har mottatt gevinst innenfor EU/EØS eller utenfor EU. 

Formueskatt på lottogevinst

I tillegg til skatt på lottogevinst, må du også være oppmerksom på formueskatt. Hvis du har en lottogevinst på over 1,5 millioner kroner, må du betale formueskatt på denne summen. Formueskatten er på 0,85 prosent av det overskytende beløpet over 1,5 millioner kroner. Dette betyr at hvis du har en lottogevinst på 2 millioner kroner, må du betale formueskatt på 0,85 prosent av 500 000 kroner (2 millioner minus 1,5 millioner kroner). Dette tilsvarer en formueskatt på 4 250 kroner.

Bankene vi sammenligner

Vis mer