Skattefri inntekt

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Årsinntektekt under 65000 er skattefritt
Småjobber under 6000 kr beskattes ikke
Hobbyinntekter kan være skattefrie
Årsinntektekt under 65000 er skattefritt
Småjobber under 6000 kr beskattes ikke
Hobbyinntekter kan være skattefrie

De fleste av oss betaler betydelige beløp i skatt hvert år av inntektene våre. Det er imidlertid noen former for inntekter som er skattefrie. Her får du en oversikt over hvor mye du kan tjene før du må betale skatt, og over inntekter som uansett er skattefrie.

Frikortgrensen – hvor mye kan man tjene skattefritt (2024)

Du kan tjene opp til 70 000 kroner i løpet av et år før du skal skatte av det.

Dette er spesielt interessant for skoleelever og studenter med sommerjobb eller ekstrajobb. Med en avtalt inntekt kan man sikte seg inn på dette beløpet, og slippe skatt.

Viktig med frikort

Det er da vesentlig at du har fått utstedt et frikort fra Skatteetaten. Uten frikort eller skattekort er arbeidsgiveren pliktig til å trekke 50 % i skatt av lønnen din. (Du vil antakelig få igjen en del på skatteoppgjøret neste år).

I henhold til Skatteetaten skal alle personer over 13 år som ikke har tjent over frikortet foregående år få det tilsendt elektronisk. Du kan dobbeltsjekke om du har frikort ved å gå inn på Min side hos Skatteetaten.

Maksimalt 70 000

Grensen på 70 000 kroner gjelder alle arbeidsoppdrag. Har du flere jobber i løpet av året, er det det samlede beløpet du tjener fra alle disse som ikke skal overstige frikortgrensen.

Alle arbeidsgiverne må be om tilgang til frikortet ditt gjennom Skatteetaten, og føre opp det du får fra dem der.

Hva skjer hvis jeg går over frikortet?

Viser det seg at du tjener over grensen på frikortet, må du be om skattekort. Det kan også ordnes enkelt elektronisk hos skatteetaten. Du skal bare føre opp antatt årsinntekt, og etaten vil beregne et skattetrekk for resten av året.

Dersom du går overskrider frikortet og ikke ber om skattekort, plikter arbeidsgiveren å trekke 50 % av lønnen din.

De 65 000 du allerede har tjent vil da også inngå i skatteberegningen dette året. Det er ikke dermed sagt at du vil måtte betale så mye skatt, ettersom det også er et minstefradrag på minst 31 800 kroner.

Les også: Hvor mye skatt skal jeg betale?

Skattefrie inntekter på småjobber

Har du ikke lykkes i få en sommerjobb, eller ønsker å tjene litt ekstra, kan du tilby mindre tjenester til privatpersoner for et vederlag som ikke overstiger 6000 kroner per jobb.

Typiske slike tjenester kan være snømåking, rengjøring, plenklipping eller hundepass. Du kan markedsføre dine tjenester via familie og venner, eller sette opp oppslag i nærmiljøet. Det er også grupper på Facebook og lignende nettsteder som formidler oppdrag.

Begrensninger

Forutsetningen for skattefritak for småjobber er at de skal utføres for privatpersoner, ikke for firmaer. Grensen på 6000 fra hver person er også absolutt. Du kan ikke foreta flere oppdrag for én person dersom det samlede beløp overskrider 6000 kroner.

På den annen siden kan du ta slike oppdrag for ganske mange personer før det skrider over i næringsvirksomhet. Det kan derfor bli en ganske bra totalinntekt i løpet av sommeren. Driver du med dette året rundt, vil det nok likevel skli over i skattepliktig næringsvirksomhet. Ta kontakt med Skatteetaten dersom du er i tvil.

Merk også at det ikke er anledning til å ta slike skattefrie småjobber dersom du er en profesjonell arbeider. Snekkere, malere og rørleggere kan altså ikke ta slike oppdrag skattefritt på si.

Skattefri inntekt på hobbyvirksomhet

Har du en altoppslukende hobby og blitt ganske dyktig på det du gjør, kan du etterhvert få mulighet til å tjene penger på den. Salg av små gjenstander du tilvirker selv er typiske eksempler på dette.

Inntekter på slik hobbyvirksomhet er i utgangspunktet skattefri. Men det gjelder bare til den oppnår et visst omfang.

Vi leser for eksempel om bloggere som plutselig får enorme skattesmeller. Da har de gjerne også hatt betydelige inntekter på bloggen sin, og burde kanskje ha varslet Skatteetaten før det gikk så langt.

De fleste som blogger har imidlertid ingen eller små inntekter på det de skriver eller markedsfører. Da er det heller ingen skatteplikt.

Når bli hobbyen skattepliktig?

Dessverre er det ingen inntektsgrenser som varsler oss om når hobbyvirksomheten går over i næring, og dermed blir skattepliktig. Det skal vurderes i hvert tilfelle.

Skatteetaten opplyser at hobbyen vil anses som næring dersom følgende kriterier oppfylles:

 • Når den har et visst omfang
 • Når den er egnet til å med overskudd over tid
 • Når den tar sikte på en viss varighet
 • Når den drives for egen regning og risiko

Dersom dette kan gjelde for deg, bør du ta kontakt med etaten for en nærmere avklaring om du er skattepliktig for hobbyen din eller ikke.

Skattefrie stønader

Det er også en del andre stønader fra det offentlige som er skattefrie. Mottar du noen av disse ytelsene behøver du altså ikke være redd for at de gir baksmell på skatten:

 • Barnetrygd
 • Kontantstøtte
 • Sosialhjelp
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Engangsstønad i forbindelse med fødsel eller adopsjon
 • Bostøtte
 • Barnebidrag

Spørsmål og svar - Skattefri inntekt

Hvor mye kan jeg tjene skattefritt?

Du kan ha en årsinntekt på 65 000 kroner før du må skatte.

Hva er frikort?

Frikort er et dokument fra Skatteetaten som bekrefter overfor arbeidsgiver at det ikke skal trekkes skatt av inntekten din.

Hva skjer hvis jeg tjener mer enn det skattefrie beløpet i frikortet?

Når beløpet du tjener har har overskredet det skattefrie beløpet, bør du bestille ordinært skattekort fra Skatteetaten. I motsatt fall plikter arbeidsgiveren å trekke 50 % av lønnen din.

Må jeg skatte av hobbyinntekter?

I utgangspunktet plikter du ikke å skatte av inntekter du har på hobbyen din. Du må imidlertid passe på at den ikke når et slikt omfang at den sklir over i næringsvirksomhet.

Bankene vi sammenligner

Vis mer