Slik sparer du strøm

I en tid hvor energiforbruk og miljøpåvirkning står i sentrum av offentlig oppmerksomhet, er det viktigere enn noen gang å forstå hvordan vi kan redusere vårt eget strømforbruk. Å spare strøm gir en rekke fordeler, fra direkte økonomiske besparelser til bredere samfunnsmessige og miljømessige gevinster. 

Denne guiden gir deg en omfattende oversikt over enkle trinn du kan ta, små til større investeringer du kan vurdere, samt fordelene ved å redusere strømforbruket.

Kostnadsfrie sparetiltak

 • Senk innetemperaturen og ha effektiv utlufting.
 • Velg riktig strømleverandør og sørge for at du ikke betaler unødvendig høy pris for strøm.
 • Reduser forbruket av varmt vann ved å dusje sjeldnere/kortere og utnytt varmen fra vannet.
 • Minimer bruk av elektrisk belysning når det ikke er nødvendig.
 • Reduser generell bruk av elektronikk.
 • Optimaliser tilberedning og oppbevaring av mat for å spare energi.

Små og mellomstore investeringer

 • Oppgrader oppvarmingssystemet og forbedre isoleringen for å redusere varmetap. Dette kan inkludere investering i moderne panelovner, bruk av vedovn, og forbedre tettheten i boligen.
 • Installere LED-lys eller sparepærer. Skift ut gamle glødepærer med LED-lys eller sparepærer. Selv om LED-pærer koster mer ved innkjøp, vil du spare mer på lang sikt fordi de bruker mindre energi og varer lenger.
 • Installere vannsparende dusjhoder. Dette reduserer mengden varmt vann du bruker uten at det går utover selve dusjopplevelsen.
 • Bruk termostat med nattsenking. Mange moderne termostater lar deg senke temperaturen om natten eller når du ikke er hjemme. Dette kan bidra til betydelige besparelser over tid.

Større investeringer

 • Isolering. Vurder å etterisolere hjemmet ditt, spesielt loftet, som er stedet hvor mest varme forsvinner. God isolering kan drastisk redusere behovet for oppvarming.
 • Solcellepanel. Overvei å investere i et solcellepanel for å produsere din egen elektrisitet. Selv om oppstartskostnadene kan være høye, kan det gi besparelser over tid og redusere ditt karbonavtrykk.
 • Varmepumpe. Varmepumper, spesielt luft-til-luft-varmepumper, er effektive for å redusere kostnadene for oppvarming. De er spesielt nyttige i kaldere klima.

Husk at du kan søke etter tilskudd eller insentiver fra lokale eller nasjonale myndigheter før du foretar større energieffektive oppgraderinger. Mange ganger er støtteordninger tilgjengelige som kan hjelpe med finansieringen av disse prosjektene.

Strømsparing handler ikke bare om å spare penger. Det handler også om å ta vare på miljøet og redusere karbonavtrykk. Ved å følge disse tipsene kan du både spare penger og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Det er flere gode grunner til å spare strøm. Her er noen av de mest betydningsfulle:

Miljøfordeler:

 • Redusere karbonavtrykket: Elektrisk energi genereres ofte ved bruk av fossile brensler som kull, olje eller naturgass. Ved å redusere strømforbruket bidrar man til å minske CO2-utslippene og dermed redusere klimaendringene.
 • Beskytte naturlige ressurser: Mindre forbruk av elektrisitet kan bidra til å redusere behovet for utvinning av fossile brensler, noe som beskytter naturlandskap og reduserer forurensning.

Økonomiske fordeler:

 • Lavere strømregninger: Å spare strøm betyr direkte besparelser på strømregningen.
 • Økt eiendomsverdi: Energiøkonomiske hjem kan ha en høyere markedsverdi enn de som er mindre energieffektive.
 • Forlenge levetiden på elektriske apparater: Overforbruk eller konstant bruk av elektriske apparater kan redusere deres levetid. Ved å bruke dem mer effektivt og slå dem av når de ikke er i bruk, kan du forlenge levetiden deres.
 • Redusere belastningen på kraftnettverket: Hvis mange mennesker sparer strøm, spesielt i perioder med høy etterspørsel, kan det redusere belastningen på kraftnettet og redusere risikoen for strømbrudd.
 • Fremme innovasjon: Etterspørsel etter mer energieffektive produkter kan stimulere forskning og utvikling av nye teknologier som bruker mindre energi.

Sikkerhet og helse:

 • Redusere forurensning: Mindre bruk av fossile brensler til strømproduksjon kan redusere luftforurensning, noe som kan føre til bedre helse.
 • Redusere varmebelastning: Overdreven bruk av elektriske apparater kan føre til oppvarming av innendørsområder, spesielt i små rom. Dette kan øke risikoen for varmerelaterte helseproblemer.
 • Etisk ansvar: For mange mennesker er det et spørsmål om personlig ansvar å bruke ressursene på planeten vår på en bærekraftig og bevisst måte.

Som vi har sett, gir strømsparing fordeler langt utover bare å kutte ned på månedlige regninger. Det kan forbedre helsen vår, beskytte miljøet, og fremme en mer bærekraftig og sikker fremtid for oss alle. 

Med de forslagene som er gitt i denne guiden, kan alle ta skritt for å redusere sitt fotavtrykk og være en del av løsningen på de energi- og klimautfordringene vi står overfor i dag. Ved å handle sammen kan vi skape en forskjell, og sikre en lysere og mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Lån uten sikkerhet for energieffektive oppgraderinger

Mens mange av de nevnte strømsparetiltakene kan gjøres uten større investeringer, krever noen av de større tiltakene et økonomisk utlegg. Lån og refinansiering kan være løsningen for deg som ønsker å gjøre hjemmet ditt mer energieffektivt, men trenger finansiell støtte for å komme i gang.

Lån uten sikkerhet for energieffektivitet 

Mange banker og finansinstitusjoner tilbyr spesielle lån dedikert til energieffektive oppgraderinger. Dette kan være lån for solcellepaneler, varmepumper, eller lån uten sikkerhet. Investering i slike tiltak kan øke verdien av boligen din og gi besparelser på strømregningen over tid.

Refinansiering

Hvis du allerede har lån, kan det være verdt å vurdere refinansiering for å inkludere kostnaden av energieffektive oppgraderinger. Refinansiering kan samle dine eksisterende lån og gi deg bedre lånevilkår, som igjen kan gjøre det lettere å finansiere strømsparetiltak.

Spørsmål og svar - Slik sparer du strøm

Hvorfor bør vi spare strøm?

Å spare strøm gir flere fordeler som reduserte karbonutslipp, beskyttelse av naturlige ressurser, lavere strømregninger, økt eiendomsverdi, og bidrar til bedre helse ved å redusere forurensning.

Hva er noen enkle tiltak for å redusere strømforbruket?

Noen enkle tiltak inkluderer å senke innetemperaturen, velge riktig strømleverandør, redusere bruk av varmt vann, minimere bruk av elektrisk belysning og elektronikk, og optimalisere måten vi tilbereder og oppbevarer mat på.

Hvilke større investeringer kan vurderes for langvarige strømbesparelser?

Noen av de større investeringene inkluderer etterisolering av hjemmet, installering av solcellepaneler, og anskaffelse av varmepumper. Det er også viktig å sjekke lokale og nasjonale myndigheter for eventuelle tilskudd eller insentiver før man går i gang med disse investeringene.

Bankene vi sammenligner

Vis mer