Hvordan spare penger til barna

Sparing til barna dine er en flott måte å sikre at de får en god start på voksenlivet, enten det er til utdanning, boligkjøp, eller annen økonomisk støtte de kan trenge i fremtiden. Her er noen viktige ting å tenke på når du skal spare til barna dine.

Spare i barnets eller ditt navn 

En viktig avgjørelse når du skal begynne å spare til barna dine er om pengene skal stå i barnets navn eller i ditt navn. Begge alternativene har sine fordeler og ulemper.

Hvis sparekontoen står i barnets navn, kan det bidra til å lære barnet ditt om viktigheten av sparing og økonomisk ansvar fra ung alder. Men husk at når barnet ditt blir myndig, vil han eller hun ha full kontroll over pengene.

Hvis du derimot velger å spare i ditt navn, beholder du kontrollen over pengene og kan sørge for at de brukes på en ansvarlig måte, for eksempel til utdanning eller boligkjøp. Ulempen er at det kan påvirke skattesituasjonen din, og du må huske å inkludere sparebeløpet i din samlede økonomiske planlegging.

Fordeler ved å spare i ditt eget navn eller barnets 

Det er flere fordeler og ulemper å vurdere når du bestemmer deg for om du skal spare i ditt eget navn eller barnets.

Fordelene med å spare i ditt eget navn inkluderer:

  • Du beholder kontrollen over midlene og kan bestemme når og hvordan de skal brukes, for eksempel til et boligkjøp for barnet.
  • Du har frihet til å forvalte pengene som du ønsker, uten inngripen fra offentlige myndigheter.
  • Du kan potensielt optimalisere din egen økonomi bedre, for eksempel ved å betale ned høyrentegjeld tidlig, noe som kan frigjøre mer midler for å hjelpe barnet ditt i fremtiden.

Fordelene med å spare i barnets navn inkluderer:

  • Du er sikker på at pengene går direkte til barnet.
  • Pengene vil ikke bli inkludert i et eventuelt skilsmisseoppgjør.
  • Hvis du skulle gå bort, vil barnet ditt være sikret å motta pengene.

Hovedrisikoen med å spare i barnets navn er at barnet kan bruke pengene på en måte du ikke hadde tenkt når de blir myndige. Foreldre har full disposisjonsrett over pengene fram til barnet er 18 år, så denne risikoen er lik enten pengene er i forelderens eller barnets navn.

For de fleste vil nok den største bekymringen være at barnet vil bruke pengene på en ufornuftig måte, heller enn at foreldrene vil gjøre det.

Hvor lenge skal du spare?

Hvor lenge du skal spare avhenger av dine økonomiske mål for barnet ditt. Hvis du sparer til en spesifikk fremtidig utgift, som utdanning eller et boligkjøp, vil det være lurt å begynne å spare så tidlig som mulig.

Dette er fordi effekten av renters rente betyr at jo tidligere du begynner å spare, jo mer vil pengene dine vokse over tid. Selv små bidrag kan legge opp til betydelige summer over flere år eller tiår.

Sparing på konto

En grunnleggende sparemetode er å sette opp en sparekonto for barnet ditt. Dette er en enkel og lavrisiko måte å begynne å spare på. Du kan sette opp en fast overføring til sparekontoen hver måned, eller bare sette inn penger når du har råd til det.

Sparing i fond

For langsiktig sparing kan det være en god idé å vurdere å investere i fond. Fond lar deg investere i en bred portefølje av aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer, noe som kan gi en høyere avkastning over tid enn en tradisjonell sparekonto.

Husk imidlertid at alle investeringer innebærer risiko, og at verdien på dine investeringer kan både øke og falle. Det er derfor viktig å forstå risikonivået i det fondet du velger, og å tenke på hvor komfortabel du er med denne risikoen.

Her er noen faktorer du bør vurdere når du velger et fond:

  1. Diversifisering: Velg et fond som investerer i et bredt utvalg av aksjer eller obligasjoner. Dette kan bidra til å spre risikoen og gi mer stabile avkastninger over tid.
  2. Forvaltningskostnader: Fond har ofte forvaltningskostnader som trekkes fra avkastningen din. Sørg for å forstå disse kostnadene før du investerer.
  3. Investeringshorisont: Hvis du har en lang investeringshorisont, kan du være mer komfortabel med et fond som tar høyere risiko for potensielt høyere avkastning. Hvis du forventer å trenge pengene tidligere, kan et mer konservativt fond være mer passende.

Sparing over 20 år – slik kan en sparing se ut 

La oss anta at du har en høyrentesparekonto med en årlig rente på 2%. Dette er høyere enn gjennomsnittlig sparekonto-rente, men det kan være mulig å finne slike vilkår dersom du sammenligner banker.

Du planlegger å sette inn 500 kroner hver måned, noe som tilsvarer 6000 kroner i året.

Her er hvordan sparingen din kan vokse over en periode på 20 år, gitt at renten på 2% er komponert årlig:

År 1: Etter det første året vil du ha satt inn 6000 kroner. Med 2% rente vil du ha tjent 120 kroner i rente, så totalen på kontoen vil være 6120 kroner.
År 2: I det andre året vil du sette inn ytterligere 6000 kroner, noe som bringer totalen opp til 12120 kroner. Med 2% rente vil du tjene 242.4 kroner i rente det andre året, så totalen på kontoen vil være 12362.4 kroner.

Slik vil det fortsette år for år, med hvert års renteinntekter som legges til hovedstolen, slik at du tjener renter på rentene (“rentes rente”).

År 20: Etter 20 år vil du ha satt inn totalt 120 000 kroner. Med effekten av sammensatte renter vil totalen på kontoen din være omkring 148 856 kroner.

Dette er et forenklet eksempel og faktiske resultater vil variere basert på rentesatsen, hvor ofte renten blir lagt til hovedstolen (månedlig, kvartalsvis, årlig), og hvorvidt du gjør innskuddene dine i begynnelsen eller slutten av måneden. Men det illustrerer hvordan jevn sparing over tid kan bygge opp en betydelig sum penger, takket være kraften av sammensatte renter.

Sparing er en viktig investering i fremtiden 

Sparing til barna dine er en betydelig økonomisk forpliktelse, men det er også en av de viktigste investeringene du kan gjøre i deres fremtid. Ved å vurdere nøye hvem pengene skal stå i navnet til, hvor lenge du skal spare, og hvordan du skal spare, enten det er på en sparekonto eller i fond, kan du ta de første skrittene mot å bygge en solid økonomisk fremtid for barna dine. 

Husk at den beste tiden å starte sparingen på er nå – selv små bidrag kan legge opp til betydelige summer over tid.

 

Bankene vi sammenligner

Vis mer