Hvordan spare til bolig

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Spare i fond
Langsiktig sparing
Ulike fondstyper
Spare i fond
Langsiktig sparing
Ulike fondstyper

Det er en drøm for mange å eie eget hjem. Det gir en følelse av stabilitet, sikkerhet og suksess. Men å oppnå denne drømmen krever ofte betydelig økonomisk planlegging og sparing. Boligmarkedet kan virke overveldende, og det er lett å bli stresset over det store pengebeløpet som skal spares. Men frykt ikke, alle kan oppnå boligdrømmen med litt tålmodighet, disiplin og riktig strategi.

Enten du er en førstegangskjøper, eller ønsker å bevege deg oppover på boligstigen, er det viktig å ha en solid sparestrategi. Vår guide vil gi deg de verktøyene du trenger for å starte spareprosessen, og hjelpe deg med å gjøre boligdrømmen til en realitet.

BSU – En ideell sparemetode for boligkjøp?

Boligsparing for Ungdom (BSU) er en av de mest populære sparemetodene for unge mennesker i Norge som har som mål å kjøpe sin første bolig. Denne kontoen gir en rekke fordeler som gjør den til en attraktiv sparemetode.

BSU er en spareavtale der personer under 34 år kan spare opp til 27 500 NOK hvert år, med en samlet sparebeløp på 300 000 NOK. Denne spareformen er spesielt tiltalende på grunn av de betydelige skattefordelene den gir.

Skattefradrag på BSU i 2023

For året 2023, når du sparer i BSU, kan du få 10% skattefradrag på det årlige sparebeløpet ditt. Det betyr at hvis du sparer det maksimale beløpet på 27 500 i et år, kan du redusere skatten din med 2 750 kroner.

En annen stor fordel med BSU er at bankene ofte tilbyr høyere renter på BSU-kontoer enn på vanlige sparekontoer. Så ikke bare får du skattefordeler, men pengene dine vokser også raskere.

Til slutt, det er viktig å merke seg at BSU-kontoen er låst til boligformål. Det betyr at pengene bare kan brukes til å kjøpe din første bolig eller betale ned boliglånet. Hvis pengene tas ut til andre formål, må skattefordelen betales tilbake og det kan påløpe en ekstra skatt.

Generelt er BSU en fantastisk måte for unge mennesker å begynne å spare til bolig på, med sine skattefradrag og høyere renter. Men som vi skal se senere, selv om det er en god start, kan det være nødvendig med flere sparemetoder for å nå ditt boligsparmål.

Hvorfor BSU alene ikke er nok for boliginvestering

BSU, eller Boligsparing for Ungdom, er utvilsomt en attraktiv sparemetode for unge mennesker som ønsker å investere i boligmarkedet. Med skattefordeler og høyere renter enn på en vanlig sparekonto, virker det som en ideell måte å spare på. Men selv om BSU utvilsomt er gunstig, er den alene ofte ikke tilstrekkelig for boliginvesteringer. Her er noen grunner til det:

  • Begrensninger på bidrag og totalbeløp: BSU-kontoen tillater årlige bidrag på opptil 27 500 NOK, og du kan spare totalt 300 000 NOK. Selv om disse beløpene høres ut som mye, er det i mange tilfeller ikke nok til å dekke egenkapitalkravene ved kjøp av bolig, spesielt i større byer der boligprisene ofte er høye.
  • Alder og førstegangskjøpere: BSU er kun tilgjengelig for personer under 34 år, og midlene kan bare brukes til kjøp av din første bolig. Hvis du allerede har kjøpt en bolig eller er over 34 år, så er ikke denne sparemetoden tilgjengelig.
  • Ingen tidligere tilgang: BSU-midlene kan ikke nås før du kjøper en bolig, og hvis du bestemmer deg for å bruke dem til noe annet, vil du måtte betale tilbake skattefordelene og kanskje en ekstra skatt. Dette begrenser fleksibiliteten og gjør det vanskelig å bruke disse pengene til noe annet hvis dine planer eller omstendigheter endrer seg.
  • Avhengighet av fast inntekt: Mange unge mennesker kan kanskje ikke spare det maksimale årlige bidraget til en BSU-konto fordi de er studenter, i starten av sin karriere, eller i lavtlønnede jobber.

Derfor, selv om BSU er en flott sparemulighet, er det viktig å se på andre sparestrategier også. Kombinasjonen av flere sparemetoder, som fast sparing, investering i aksjefond eller andre sparekontoer, kan gi deg raskere og mer fleksible resultater. Og, kanskje aller viktigst, gi deg nok egenkapital til å investere i boligmarkedet.

Veivalg – Bestemme boligens pris og ditt sparemål

Når du sparer til bolig, er det viktig å ha et klart bilde av hvor mye du faktisk trenger å spare. Dette er hvor veivalget begynner: Du må bestemme deg for hvilken pris på boligen du sikter mot, og derfra sette et realistisk sparemål.

  • Bestemme boligens pris: Prisen på boligen du har råd til vil i stor grad avhenge av inntekten din, samt hvor mye penger du har klart å spare opp. Du bør vurdere boligpriser i området der du ønsker å kjøpe, samt størrelsen og typen bolig du sikter mot. Husk at du også må ta hensyn til potensielle vedlikeholdskostnader, utgifter til strøm, forsikring, eiendomsskatt og andre utgifter som følger med boligeierskap.

Det er også viktig å være realistisk og forstå at din første bolig kanskje ikke er drømmeboligen, men heller et trinn på veien. Start med noe du har råd til og arbeid deg oppover.

  • Sette ditt sparemål: Når du har en idé om hvor mye boligen vil koste, kan du begynne å sette sparemålet ditt. I Norge må du som regel ha 15% av boligprisen i egenkapital for å få boliglån. For eksempel, hvis du ser på en bolig til 2 millioner kroner, vil du trenge 300.000 NOK i egenkapital.

Sparemålet ditt bør også ta høyde for ekstra kostnader som kan oppstå under kjøpsprosessen, som dokumentavgift, tinglysingsgebyr og eventuelle flyttekostnader.

Når du har bestemt deg for boligprisen og sparemålet, kan du lage en spareplan som er oppnåelig basert på inntekten din og hvor raskt du ønsker å nå målet ditt. Husk at sparing tar tid, og jo tidligere du starter, jo bedre. En kombinasjon av forskjellige sparemetoder, som en vanlig sparekonto, BSU og investeringer kan hjelpe deg å nå målet ditt raskere.

Muligheter utover BSU – Hvordan spare til bolig med fond og sparekonto

Selv om BSU er en attraktiv sparemetode for din første bolig, er det også viktig å utforske andre alternativer. To populære metoder er sparing i fond og på en sparekonto. Disse metodene kan enten komplettere din BSU-sparing eller utgjøre hoveddelen av sparestrategien din.

Fondsparing:

Investerer du i fond, kjøper du en andel av et fond som består av flere ulike verdipapirer, som aksjer eller obligasjoner. Fordelen med å spare i fond er at du potensielt kan få en høyere avkastning enn på en vanlig sparekonto. Men husk at investering alltid innebærer en risiko, og verdien av fondet ditt kan både øke og minke.

Du kan velge mellom mange ulike typer fond, fra aksjefond som kan gi høy avkastning, men også høy risiko, til mer konservative rentefond. Mange velger en kombinasjon av ulike fond for å spre risikoen. Du kan også velge indeksfond, som har lavere forvaltningskostnader og følger utviklingen i et spesifikt aksjeindeks.

En fordel med sparing i fond er at du kan starte med små beløp og øke investeringen over tid. Du kan også sette opp fast sparing, der et fast beløp automatisk trekkes fra kontoen din og investeres i fondet hver måned.

Sparekonto:

En sparekonto er en sikker måte å spare penger til bolig. Du får en fast rente på pengene du setter inn, og du kan ta ut pengene når du vil uten risiko for tap. Men husk at rentene på sparekontoer er generelt lavere enn potensiell avkastning i fond, og kan være lavere enn inflasjon, noe som betyr at kjøpekraften av pengene dine kan reduseres over tid.

Noen banker tilbyr høyrentekontoer eller fastrentekontoer som gir høyere renter enn en standard sparekonto, men de kan ha strengere betingelser, som et minimum innskudd eller begrensninger på uttak.

Kombinerer du BSU, fondssparing og en sparekonto, kan du skape en diversifisert sparestrategi som sikrer deg mot risiko, samtidig som du får mulighet for høyere avkastning. Målet er å bygge en robust sparebeholdning som kan hjelpe deg å realisere boligdrømmen din.

Slik setter du opp en effektiv spareplan for bolig

Det kan være vanskelig å sette opp en effektiv spareplan for bolig, men det er nødvendig for å sikre at du når dine økonomiske mål. Her er noen trinn du kan følge for å lage en spareplan:

Fastsett ditt sparemål:

Bestem hvor mye penger du trenger for å kjøpe boligen du ønsker. Husk å ta hensyn til prisene i området du vil bo, og eventuelle ekstra kostnader som kommer med boligkjøp, som dokumentavgift og omkostninger ved flytting. 

Bestem tidshorisonten:

Når du har et tydelig mål, må du bestemme hvor lang tid du vil gi deg selv til å nå det. Dette kan være avhengig av flere faktorer, som alder, inntekt, og når du ønsker å kjøpe bolig.

Kalkuler månedlig sparing:

Deler du det totale sparemålet på antall måneder i din tidshorisont, vil du få et anslag på hvor mye du trenger å spare hver måned. 

Velg sparemetoder:

Basert på målet ditt, tidshorisonten og din risikotoleranse, bør du velge hvilke sparemetoder som passer best for deg. Dette kan være en blanding av BSU, fondssparing og sparekonto.

Sett opp automatisk sparing:

For å sørge for at du holder deg til planen, kan det være lurt å sette opp automatisk sparing. Dette betyr at et bestemt beløp automatisk overføres til sparing hver måned, gjerne rett etter at lønnen din har kommet inn.

Gjør regelmessige vurderinger:

Det er også viktig å vurdere spareplanen din regelmessig, for å forsikre deg om at du er på rett spor. Hvis du kommer inn i en situasjon hvor du kan spare mer, for eksempel etter en lønnsøkning, bør du justere planen din tilsvarende.

En effektiv spareplan er basert på realistiske forventninger og konsistent sparing over tid. Selv om det kan virke utfordrende i begynnelsen, vil positive resultater og fremgang mot målet ditt motivere deg til å fortsette sparingen.

Alternativer til sparepenger – Finansiering og egenkapital for boligkjøp

Selv om sparing er avgjørende for å kunne kjøpe en bolig, er det ikke den eneste finansieringsmetoden tilgjengelig. Det er mange andre alternativer og strategier som kan hjelpe deg å skaffe den nødvendige egenkapitalen for boligkjøpet. Her er noen metoder du kan vurdere:

Boliglån 

Dette er det mest åpenbare alternativet til sparepenger. En bank eller en finansinstitutt låner deg penger til å kjøpe en bolig, og du betaler tilbake lånet over tid, med renter. Husk at for å få boliglån, må du ha en viss inntekt og kredittverdighet, og du vil sannsynligvis trenge en viss egenkapital, vanligvis minst 15% av boligens verdi.

Startlån fra Husbanken

Hvis du strever med å skaffe egenkapital eller er i en vanskelig livssituasjon, kan du kvalifisere for et startlån fra Husbanken. Startlånet er en statsfinansiert låneordning for de som ikke klarer å få lån eller egenkapital på vanlig måte.

Gaver eller lån fra familie 

Noen ganger kan foreldre eller andre familiemedlemmer være villige til å hjelpe til med egenkapitalen ved å gi en pengegave eller et privat lån. Dette kan være en god måte å skaffe egenkapital raskt på, men vær klar over at det kan oppstå komplikasjoner med skatt og arv, og det kan potensielt ha påvirkning på familiereasjonene.

Kausjonist 

Ved bruk av kausjon kan foreldre eller nærtstående hjelpe deg med å få boliglån gjennom å stå som kausjonist. Men dette innebærer en risiko for garantisten, som blir ansvarlig for å betale lånet ditt hvis du ikke er i stand til det.

Medlåntaker 

Du kan vurdere å kjøpe bolig sammen med en partner, en venn eller et familiemedlem. Dette kalles en medlåntaker. Dette kan tillate deg å dele kostnadene og gjøre det lettere å få lån. Men det er viktig å sikre at alle juridiske aspekter er dekket for å unngå fremtidige konflikter.

Disse alternativene kan supplere dine sparepenger og hjelpe deg å komme raskere i gang med boligkjøpet. Men husk at alle former for lån og gjeld må betales tilbake, og du bør alltid sørge for at du har en bærekraftig plan for å håndtere dine økonomiske forpliktelser.

Spørsmål og svar – Hvordan spare til bolig

Hva er BSU og hvilke fordeler gir det som sparemetode for bolig?

BSU, eller Boligsparing for Ungdom, er en sparemetode som lar personer under 34 år spare opp til 27 500 NOK hvert år, med et samlet sparebeløp på 300 000 NOK. Den gir betydelige skattefordeler og høyere renter enn vanlige sparekontoer, noe som gjør den til en attraktiv metode for boligsparing.

Hvilke metoder kan jeg bruke for å spare til bolig utover BSU?

Utover BSU, kan du benytte metoder som fondssparing og sparekontoer. Fondssparing kan potensielt gi en høyere avkastning enn en vanlig sparekonto, mens sparekontoer gir en fast rente og risikofri sparing.

Hva er alternativene til sparepenger når det kommer til finansiering og egenkapital for boligkjøp?

Alternativene til sparepenger kan inkludere boliglån, startlån fra Husbanken, gaver eller lån fra familie, å ha en kausjonist, eller å kjøpe bolig sammen med en partner, venn eller familiemedlem som medlåntaker.

Bankene vi sammenligner

Vis mer