Investere i fond

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Investere i fond
Les om ulike fondstyper
Risiko og avkastning
Investere i fond
Les om ulike fondstyper
Risiko og avkastning

Hva er et fond?

Et fond er en samling av midler som er investert i ulike verdipapirer som aksjer, obligasjoner eller eiendom. Disse midlene er samlet inn fra en rekke investorer som har som mål å oppnå avkastning på sine investerte midler.

Investering i fond – slik fungerer det

Når du investerer i et fond, kjøper du andeler i fondet. Fondets totale verdi deles opp i andeler, og verdien på én andel vil variere avhengig av hvordan verdipapirene i fondet presterer. Hvis verdien av verdipapirene i fondet øker, vil også verdien av fondsandelen din øke, og motsatt.

Fire gode grunner til å investere i fond

Investering i fond kan være en fornuftig strategi for mange, basert på individuelle økonomiske mål og komfort med risiko. Her er fire sentrale grunner til at mange vurderer investering i fond, spesielt med tanke på hvordan det kan påvirke ens eget liv:

  1. Diversifisering: Ved å investere i fond så sprer du pengene dine over flere forskjellige verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Dette kan redusere risikoen din betraktelig. Tenk på det som å ikke legge alle eggene dine i én kurv – hvis én investering går dårlig, kan andre gjøre det bra og balansere det ut.
  2. Profesjonell forvaltning: Å stole på eksperter som har dyp kunnskap om markedet kan være en enorm fordel. Du får tilgang til deres ekspertise og ressurser, og slipper å bruke tid og energi på å prøve å forstå kompleksiteten i markedet selv.
  3. Langsiktig vekstpotensial: Historien viser at aksjemarkedet generelt har gitt positiv avkastning over tid. Selv om det er opp- og nedturer, kan fond gi en mulighet for å vokse pengene dine over tid, noe som kan bidra til større økonomisk sikkerhet i fremtiden.
  4. Økonomisk trygghet: Investering i fond kan hjelpe deg med å forberede fremtidige behov, som pensjonering eller barnas utdannelse. Ved å sette penger til side nå og la dem vokse over tid, kan du sikre en bedre økonomisk fremtid for deg og din familie.

Det er viktig å merke seg at, som med alle investeringer,så er det risiko involvert i fond. Du kan potensielt tape penger, og avkastning er aldri garantert. Derfor er det viktig å sørge for at du forstår risikoene, og vurderer hvordan investering passer inn i din samlede økonomiske strategi. En finansiell rådgiver kan gi verdifull innsikt og veiledning i denne prosessen.

Ulike fondstyper – et innblikk 

Aksjefond

Et aksjefond er et investeringsfond som hovedsakelig investerer i aksjer. Hensikten med fondet er ofte å oppnå en avkastning som følger eller overstiger en bestemt referanseindeks. Det er ulike typer aksjefond basert på geografiske regioner (for eksempel globale, europeiske, eller norske aksjefond) eller basert på industrier (for eksempel teknologi, helse eller energi).

Hvordan investere: Man kjøper andeler i aksjefondet, og verdien av disse andelene vil øke eller minke avhengig av hvordan aksjene fondet har investert i, presterer.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond, også kjent som balanserte fond, investerer i en blanding av ulike typer verdipapirer, som aksjer, obligasjoner og eventuelt andre instrumenter. Forholdet mellom aksjer og obligasjoner kan variere, men tanken er å balansere risikoen ved å diversifisere investeringene.

Hvordan investere: Som med aksjefond, kjøper man andeler i kombinasjonsfondet, og verdien av disse andelene vil endre seg basert på hvordan de ulike komponentene i fondet presterer.

Rentefond

Rentefond investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Risikoen i et rentefond er vanligvis lavere enn i et aksjefond, men avkastningspotensialet er også ofte lavere. Det finnes ulike typer rentefond basert på løpetiden til obligasjonene (kort, mellomlang eller lang) eller kredittrisikoen (statsobligasjoner, bedriftsobligasjoner eller høyrenteobligasjoner).

Hvordan investere: Man kjøper andeler i rentefondet. Verdien av andelene vil variere med endringer i rentenivået og kredittverdigheten til de underliggende obligasjonene.

Indeksfond

Indeksfond er en type aksjefond som har som mål å etterligne avkastningen til en bestemt markedsindeks. For eksempel kan et indeksfond forsøke å speile avkastningen til Oslo Børs’ hovedindeks. Forvalteren av indeksfondet forsøker ikke å overgå markedet, men heller å speile det. Fordi indeksfond er passivt forvaltet, har de ofte lavere forvaltningskostnader enn aktivt forvaltede fond.

Hvordan investere: Akkurat som med de andre fondstypene kjøper man andeler i indeksfondet. Verdien av disse andelene vil følge den aktuelle indeksen fondet speiler.

Når man vurderer å investere i et fond, er det viktig å tenke på eget risikonivå, investeringshorisont, og kostnader knyttet til fondet. Det anbefales også å konsultere med en finansiell rådgiver før man tar investeringsbeslutninger.

Forstå disse begrepene før du investerer i fond

Risiko 

Risiko i sammenheng med investering i fond kan sammenlignes med været. Akkurat som du aldri kan være helt sikker på om det blir sol eller regn i morgen, kan du heller ikke være sikker på om verdien av fondet ditt går opp eller ned i fremtiden. Risiko handler altså om usikkerheten rundt hvor mye du vil få tilbake fra din investering.

Avkastning 

Avkastning på fond er hvor mye pengene dine har vokst i et fond over tid. Hvis du tenker på det som å plante et frø i hagen, vil avkastningen være hvor mye planten har vokst. For aksjefond kan denne veksten, eller avkastningen, ofte være tre til fem prosent høyere per år enn det du ville fått fra en sparekonto over en tid på minst seks år. Du kan når som helst hente ut pengene fra fondet, men hvis planten (eller fondet) har vokst mye og du tjener mer enn det du plantet (investerte), må du betale skatt på den ekstra veksten.

Verdipapirfond 

Tenk på et verdipapirfond som en stor sparegris hvor mange mennesker legger inn sine penger. Sammen investerer de i markedet for å prøve å få mer tilbake enn hva de ville fått i en vanlig bank. Historisk sett har denne “store sparegrisen” gitt bedre avkastning enn å bare la pengene ligge i banken.

Hvordan investere i fond – 5 steg 

  1. Når du har grunnleggende forståelse om risiko og avkastning, bør du reflektere over dine økonomiske mål. Dette kan være alt fra sparing til pensjon, kjøp av en ny bolig, eller rett og slett ønsket om en viss avkastning. Dine mål, kombinert med hvor komfortabel du er med risiko, vil påvirke hvilken type fond du velger.
  2. Det neste trinnet er å undersøke forskjellige fond for å sammenligne avkastning, risiko, forvaltningsstil, kostnader og generelt omdømme. Når du har bestemt deg for hvilket eller hvilke fond du vil investere i, må du velge en plattform eller megler for å kjøpe fondet. 
  3. Plattformer som Nordnet, DNB og SpareBank 1 er populære valg i Norge. For å kjøpe fond på disse plattformene, må du opprette en konto, overføre penger til denne kontoen, og deretter bruke plattformens grensesnitt for å søke etter og kjøpe det ønskede fondet.
  4. Diversifisering er nøkkelen til en balansert portefølje, så overvei å spre investeringene dine over flere fond. Mens du har dine investeringer, bør du regelmessig overvåke dem, men unngå å reagere impulsivt på kortsiktige markedsbevegelser. En annen strategi er å spare faste beløp i fond hver måned, kjent som en spareavtale. Dette kan hjelpe deg med å dra nytte av snittkostnadseffekten.
  5. Vær oppmerksom på skatteimplikasjoner, spesielt når du selger fond med gevinst eller tap. I Norge er aksjesparekonto (ASK) en populær konto for å håndtere skatter på nordiske aksjefond. Hvis du føler deg usikker på noen av trinnene eller vil ha en mer tilpasset strategi, kan det være lurt å søke råd fra en økonomisk rådgiver. 

Husk alltid at investeringer kommer med risiko, og det er ingen garantier i investeringsverdenen. Det er derfor viktig å ta informerte beslutninger basert på din unike situasjon. 

Finansiere fondsinvestering? 

For å lykkes med fondsinvestering er det først og fremst viktig å skaffe seg et klart overblikk. Dette krever innsikt i relevante bransjer og selskaper, samt en forståelse av egen økonomisk situasjon og finansieringsmuligheter. Det er også viktig å vite at fond ikke er en garanti for at du får tilbake pengene du investere. 

Ikke invester penger du ikke har råd til å tape

I prinsipp burde du ikke investere penger du ikke har råd til å tape og spesielt penger anskaffet med lånte midler. Selv om det finnes ulike metoder for lånefinansiering, kan det heller anbefales å integrere et investeringslån ved å øke boliglånet dersom mulig, ettersom dette gjerne har lavere rente enn andre lånetyper.

Ta opp lån for å investere i fond? 

Teoretisk kan du oppnå profitt fra fondsinvestering finansiert med lån uten sikkerhet, så lenge avkastningen overstiger lånekostnadene. Men det er ingen garantier for avkastning, og risikoen bør vurderes nøye. Vil du søke om å låne penger for å investere i fond, er det viktig at du får en så lav rente som mulig, for å maksimere dine avkastninger.

Spørsmål og svar – Investere i fond

Hva er et fond?

Et fond er en samling av midler som er investert i ulike verdipapirer som aksjer, obligasjoner eller eiendom. Disse midlene er samlet fra mange investorer med målet om å oppnå avkastning på sine investerte midler.

Hvorfor bør jeg vurdere å investere i fond?

Det finnes flere gode grunner, blant annet diversifisering av investeringene, profesjonell forvaltning av midlene, langsiktig vekstpotensial, og muligheten for økonomisk trygghet i fremtiden.

Hva er forskjellen mellom aksjefond og indeksfond?

Et aksjefond er et investeringsfond som primært investerer i aksjer og forsøker å oppnå en avkastning som enten følger eller overgår en bestemt referanseindeks. Et indeksfond, derimot, har som mål å etterligne avkastningen til en spesifikk markedsindeks. Indeksfond er passivt forvaltet og har som regel lavere kostnader sammenlignet med aktivt forvaltede fond.

Hvordan går jeg frem for å investere i fond?

Først bør du reflektere over dine økonomiske mål og hvor mye risiko du er komfortabel med. Deretter bør du undersøke forskjellige fond, velge en investeringsplattform eller megler, opprette en konto, overføre penger til denne kontoen, og deretter kjøpe det ønskede fondet. Det er også viktig å overvåke investeringene regelmessig, men unngå impulsive beslutninger basert på kortsiktige markedsbevegelser.

Bankene vi sammenligner

Vis mer