Grønt boliglån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Grønt boliglån
Lavere rente med energieffektive tiltak
Energimerking av bolig
Grønt boliglån
Lavere rente med energieffektive tiltak
Energimerking av bolig

Dersom du eier eller vurderer å kjøpe en bolig som har energimerke A eller B, kan du få nytte av en ekstra gunstig rente gjennom et grønt boliglån.

Et grønt boliglån gir deg en lavere rente dersom boligen oppfyller visse miljøvennlige kriterier, for eksempel energieffektivitet eller bærekraftige byggematerialer. Ved å velge et grønt boliglån kan du både spare penger på rentekostnadene og bidra til å redusere boligens miljøavtrykk.

Grønt boliglån skiller seg fra vanlige boliglån på flere måter:

 1. Lavere rente: Grønne boliglån tilbyr lavere rente for å oppmuntre kundene til å velge bærekraftige valg. Den reduserte renten kan bidra til å gjøre boliglånet mer økonomisk gunstig for låntakeren.
 2. Energimerking: For å få grønt boliglån, må man kunne dokumentere at boligen har en energimerking som oppfyller de kravene som er satt av banken. Dette kan være i form av en energiattest, takst eller kjøpekontrakt som viser at boligen er energieffektiv.
 3. Grønne oppgraderinger: Grønt boliglån kan også brukes til å finansiere grønne oppgraderinger i eksisterende boliger, for eksempel installasjon av solcellepaneler, isolering, varmepumper osv. Dette gir låntakeren muligheten til å gjøre boligen mer energieffektiv og miljøvennlig.
 4. Miljøvennlig investering: En annen forskjell er at grønt boliglån kan betraktes som en investering i en miljøvennlig bolig. Boliger med energimerke A eller B er ikke bare bedre for miljøet, men kan også være en god økonomisk investering på lang sikt.

Grønne boliglån gir deg dermed muligheten til å kombinere økonomiske fordeler med bærekraftig valg, samtidig som de bidrar til å redusere miljøpåvirkningen fra boliger.

Finansiering av grønt boliglån

Finansiering av grønt boliglån gir ulike muligheter for å oppnå økonomiske fordeler og støtte bærekraftige tiltak i boligsektoren. Det finnes flere finansieringsalternativer tilgjengelig, inkludert boliglån, refinansiering og økning av eksisterende boliglån.

 • Boliglån: Når du kjøper eller bygger en bærekraftig bolig, kan du søke om et grønt boliglån som tilbyr en lavere rente sammenlignet med et vanlig boliglån. Dette er et insentiv for å velge og opprettholde en energieffektiv og miljøvennlig bolig.
 • Refinansiering: Hvis du allerede eier en bolig, kan du vurdere refinansiering av boliglånet ditt til et grønt boliglån. Dette innebærer å bytte til en bank som tilbyr bedre rentebetingelser for grønne boliglån. Det kan være en smart måte å senke rentekostnadene og samtidig støtte opp om bærekraftige boliginitiativer.
 • Økning av boliglån: Hvis du planlegger å gjennomføre energieffektive oppgraderinger eller renoveringer i boligen din, kan du vurdere å øke boliglån for å finansiere disse prosjektene. Mange banker tilbyr spesifikke låneordninger for energiforbedringer, der du kan dra nytte av gunstige vilkår og renter for å gjennomføre grønne oppgraderinger.

Uansett hvilken finansieringsmetode du velger, er det viktig å undersøke og sammenligne ulike tilbud fra banker og finansinstitusjoner for å finne det beste grønne boliglånet som passer for deg. Sørg også for å vurdere kostnadene og fordelene ved eventuelle oppgraderinger eller renoveringer du planlegger å gjennomføre som en del av det grønne boliglånet.

Hvem kan få grønt boliglån? 

For å være kvalifisert til å søke om grønt boliglån, må visse kriterier og krav oppfylles. Her er noen viktige punkter:

 1. Bygging eller kjøp av energieffektivt hus: Du kan søke om grønt boliglån hvis du har planer om å bygge eller kjøpe et energieffektivt hus. Disse husene må oppfylle spesifikke energikrav for å bli kvalifisert for grønt boliglån.
 2. Oppgradering av eksisterende bolig: Hvis du ønsker å oppgradere din eksisterende bolig for å forbedre energieffektiviteten, kan du også søke om grønt boliglån. Oppgraderingene skal føre til bedre energimerking for boligen.

Krav og kriterier for grønt boliglån

Kriteriene for å kvalifisere til et grønt boliglån kan variere mellom forskjellige banker og finansinstitusjoner. Her er noen vanlige kriterier og områder som ofte gir grunnlag for grønt boliglån:

 1. Energimerke: Boligen må ha et energimerke A eller B for å oppnå en grønn finansiering. Energimerket indikerer hvor energieffektiv boligen er, og en høyere rangering viser at boligen er mer miljøvennlig og energieffektiv.
 2. Bærekraftige byggematerialer: Bruk av bærekraftige materialer og metoder under bygging eller oppgradering av boligen kan kvalifisere deg for grønt boliglån. Dette kan inkludere bruk av resirkulerte materialer, fornybar energi eller energieffektive installasjoner som solcellepaneler eller varmepumper.
 3. Energibesparende tiltak: Gjennomføring av energibesparende tiltak i boligen kan også være et kriterium for grønt boliglån. Dette kan inkludere installasjon av isolasjon, mer energieffektive vinduer, LED-belysning eller andre tiltak som bidrar til å redusere energiforbruket.
 4. Vann- og avløpssystemer: Enkelte banker kan også inkludere vurdering av vann- og avløpssystemer i kriteriene for grønt boliglån. Dette kan omfatte bruk av regnvannsoppsamling, gråvannssystemer eller andre løsninger som reduserer vannforbruket eller forbedrer vannhåndteringen.

En av de viktigste fordelene med en grønn bolig er reduserte energikostnader. Ved å ha et energieffektivt hjem bruker du mindre energi, noe som resulterer i lavere strømregninger over tid. Dette kan bidra til økonomisk bærekraft og frigjøre midler til andre formål.

I tillegg gir en grønn bolig miljømessige fordeler. Ved å redusere energiforbruket reduserer du også utslippene av klimagasser. Dette er viktig for å bekjempe klimaendringer og bevare miljøet for kommende generasjoner. Ved å velge en bolig som er energieffektiv, bidrar du til en mer bærekraftig fremtid.

Slik finner du energimerking til bolig

Ifølge Energimerkeforskriften fra 1. juli 2010 er det krav om at alle boliger som selges må ha en gyldig energiattest. Du kan finne informasjon om energimerkingen av din bolig dersom den er registrert i Enovas offentlige register.

 • Dersom du ønsker å energimerke boligen din, finner du mer informasjon på energimerking.no.
 • Det er verdt å merke seg at en bolig som er bygget i samsvar med byggeforskriftene som ble vedtatt i 2010, normalt vil få en energimerkegrad C. Dette indikerer at boligen oppfyller visse minimumskrav til energieffektivitet i henhold til forskriftene.

Energibesparende tiltak som grunnlag 

Du kan søke om et grønt boliglån når du skal kjøpe eller refinansiere en bolig som oppfyller visse energieffektivitetskrav som energimerkegrad A eller B. Bankene har ulike retningslinjer for grønne boliglån som å ha spesifikke energibesparende tiltak, som for eksempel solcelleanlegg, varmepumper, eller bedre isolasjon.

Energimerking er en vurdering av hvor energieffektiv en bolig er. Den gir en indikasjon på hvor mye energi boligen bruker til oppvarming, ventilasjon, og varmtvann, samt beregner CO2-utslipp. Energimerkingen skjer på en skala fra A til G, der A er best og G er dårligst. En bolig med høy energimerkegrad vil vanligvis være mer energieffektiv og kreve mindre energi for å oppnå ønsket komfortnivå.

Utlånsforskriften og grønt boliglån

Utlånsforskriften er en regulering som påvirker bankenes utlånsvirksomhet og har direkte konsekvenser for deg som boliglånskunde. Forskriften er utformet for å sikre at låntakere ikke får for høy gjeld i forhold til inntekten sin, og dermed hindre overprising og ustabilitet i boligmarkedet.

 • Utlånsforskriften inneholder blant annet retningslinjer for hvor mye du kan låne i forhold til din samlede inntekt og boligens verdi. Den setter også krav til nedbetalingstid, rentebindingstid og annen viktig informasjon som bankene må ta hensyn til ved utlån av boliglån.
 • Forskriften kan påvirke boliglånet ditt ved å begrense hvor mye du kan låne basert på inntekten din. Dette kan føre til at du må justere forventningene til boligens prisnivå eller øke egenkapitalandelen din for å kunne få godkjent lånet. Den kan også påvirke valget av lånetype, rentetype og nedbetalingstid, da forskriften gir retningslinjer for disse parametrene.

Viktige faktorer når du søker om boliglån

Når du søker om boliglån, er det viktig å være oppmerksom på følgende aspekter relatert til utlånsforskriften:

 1. Inntektskrav: Din samlede inntekt vil være en viktig faktor for å bestemme hvor mye du kan låne. Vurder nøye om du har tilstrekkelig inntekt til å betjene lånet i tillegg til andre økonomiske forpliktelser og levekostnader.
 2. Egenkapital: Utlånsforskriften krever vanligvis at du har en 15% av boligens verdi som egenkapital. Vær klar over kravet og sørg for å ha nok egenkapital tilgjengelig for å oppfylle dette.
 3. Nedbetalingstid: Utlånsforskriften setter et maksimalt antall år du kan nedbetale boliglånet over. Vurder om den tillatte nedbetalingstiden er tilstrekkelig for deg og din økonomiske situasjon.
 4. Rentetype: Forskriften påvirker også valg av rentetype. Vær oppmerksom på de spesifikke kravene til fast eller flytende rente, da dette kan påvirke din økonomiske stabilitet og risikoprofil.

Det er viktig å merke seg at utlånsforskriften kan endres over tid avhengig av økonomiske forhold og myndighetenes vurderinger. Sørg derfor for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer som kan påvirke din situasjon som boliglånskunde.

Spørsmål og svar - Grønt boliglån

Hva er et grønt boliglån, og hvordan skiller det seg fra vanlige boliglån?

Et grønt boliglån tilbyr lavere rente for boliger som oppfyller miljøvennlige kriterier som energieffektivitet og bærekraftige materialer. Dette skiller det fra vanlige boliglån, og den reduserte renten gjør det økonomisk gunstig for låntakeren.

Hvilke kriterier må en bolig oppfylle for å kvalifisere for et grønt boliglån?

Boligen må vanligvis ha en energimerking på nivå A eller B. Andre kriterier kan inkludere bruk av bærekraftige byggematerialer og gjennomføring av energibesparende tiltak.

Hva er energimerking, og hvordan kan man finne ut energimerkingen til en bolig?

Energimerking vurderer boligens energieffektivitet på en skala fra A til G, der A er best. Du kan finne energimerkingen til en bolig i en gyldig energiattest eller ved å sjekke Enovas offentlige register.

Hvilken rolle spiller utlånsforskriften når det gjelder grønne boliglån, og hvordan kan den påvirke boliglånssøkere?

Utlånsforskriften regulerer bankenes utlånsvirksomhet og påvirker låntakere ved å begrense hvor mye de kan låne i forhold til inntekten, bestemme egenkapitalkrav og påvirke rentetype og nedbetalingstid for boliglån. Det kan kreve justeringer i forventninger og valg av låneparametre for søkere.

Bankene vi sammenligner

Vis mer

Hva sier våre kunder om å samle lån?