Depositumslån - når man skal leie bolig

Når man skal leie en bolig stiller utleieren som regel krav om depositum.. Et depositum er et beløp som leietaker skal betale i forkant av leieperioden, og som skal fungere som en sikkerhet for utleier mot utestående husleier, skader på utleieenhet og andre økonomiske mislighold fra leietakers side. Et depositumsbeløp tilsvarer ofte tre til seks ganger den månedlige husleien, og ettersom dette kan bety store summer for mange, tilbyr noen banker depositumslån.

Hva er depositumslån?

Et depositumslån er et lån man kan få innvilget for å betale et depositum når man inngår en leiekontrakt. I likhet med et forbrukslån kreves det ingen sikkerhet i eksisterende eiendeler, og renter for et depositumslån kan variere avhengig av bankenes lånevilkår. Ofte begrenser et depositumslån seg til summen av tre måneders leie, og pengene blir automatisk satt inn på en såkalt depositumskonto i leietakers navn. Løpetiden for et depositumslån er som regel 5 år, men det kan variere fra bank til bank.

Hvorfor depositumslån?

Med høye leiepriser følger høye depositum, og ettersom et depositum kan være alt fra én til seks måneders leie, kan det fort dreie seg om store beløp. Det er ikke alle forunt å ha oppsparte midler tilgjengelig, og om man har det så er det ikke sikkert at man ønsker å låse disse i et depositum. For mange kan kravet om depositum sette en stopper for et leieforhold, til tross for at man ikke ville hatt problemer med å betale den månedlige husleien, og da kan et depositumslån være løsningen.

Depositumslån og forløp

Det er leietaker som står ansvarlig for et depositumslån, og depositumskontoen står derfor i leietakers navn. En depositumskonto er en sperret konto der pengene står uberørt så lenge leieforholdet går som planlagt, og låntaker betaler kun renter av lånesummen gjennom lånets løpetid. Når leieforholdet opphører, blir depositumskontoen oppgjort så lenge det ikke har blitt stilt noen krav fra utleier.

Depositumslån som student

I studietiden er det svært mange som leier bolig, og de aller færreste slipper unna å måtte betale depositum. Når man skal ta opp et depositumslån som student gjelder samme vilkår som for andre, der man kun nedbetaler renter frem til leietiden er over og depositumskontoen blir oppgjort. Allikevel er det svært viktig å foreta en grundig undersøkelse før man tar opp et depositumslån som student, ettersom studietiden er en periode hvor de fleste har lite penger til overs og man må passe på å få en gunstig låneavtale med vilkår som passer inn i den daglige økonomien. Sambla jobber med å sammenligne flere banker for å finne de beste lånevilkårene for låntakere og gir personlig rådgivning til alle sine kunder, helt kostnadsfritt. Ved å kontakte Sambla forsikrer man seg om at man velger riktige avtaler for den situasjonen man er i, og at man har får de mest gunstige vilkårene som bankene tilbyr.

Hvilke vilkår kan man forvente?

Depositumslån tilbys av de fleste store aktørene: Nordea, DNB, Danske Bank og Sparebank 1 er blant bankene som tilbyr denne lånetypen. Selv om vilkårene kan variere fra bank til bank, er følgende betingelser ofte typiske for et depositumslån:

  • Man kan låne inntil tre måneders husleie
  • Man kan få inntil fem års nedbetaling
  • Man kan låne uten sikkerhet

Merk at bankene kan ha ulike navn for lånetyper med samme hensikt. For eksempel henviser DNB til et etableringslån når det gjelder å låne penger til et depositum.

Å sammenligne flere banker er alltid viktig når man skal søke om lån, og denne jobben kan Sambla gjøre for deg. Kontakter du Sambla, får du personlig rådgivning og tilbud fra flere banker slik at du kan være sikker på å oppnå de beste lånevilkårene.

Depositumsgaranti

Som et alternativ til depositumslån, finnes det som kalles depositumsgaranti. I en slik avtale stilles garantien av en tredjepart, som kan være blant annet et forsikringsselskap, NAV eller et familiemedlem. En depositumsgaranti varer i tre år og kan gjelde opp til seks måneders husleie. Det vanligste er å tegne en avtale med et forsikringsselskap der man betaler et engangsbeløp som bestemmes ut fra størrelsen på husleien. Om leieboer har misligholdt leiekontrakten i løpet av leieperioden, og utleier gjør krav på hele eller deler av depositumet, vil forsikringsselskapet dekke kravet til utleier og samtidig kreve tilsvarende beløp tilbake av leieboer.

Depositumslån kan, som mange andre typer lån, være vanskeligere å få hvis man har betalingsanmerkninger. Er dette tilfelle, kan det være en bedre løsning å søke om depositumsgaranti.

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 500 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår (lavest mulige rente 6,19 %), og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe. Vi lar 15 ulike banker og långivere se søknaden din, og så kommer alle med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

 kr
 år
10 000500 000
Kostnad kr/mån*:
3 405 kr
Nytt lånRefinansiering

Phone number
Email adress
Nominell rente er individuell og varierer fra 5.99% til 24.9%. Eksempel 150 000 kr over 5 år, eff. rente 13.86 %, kostnad 54 812 kr og totalbeløpet du ender opp med å ha betalt over de 5 årene blir på 204 812 kr.

Best i kategorien!

Uppdaterat 19-11-29