Gjeldsforsikring – økonomisk sikkerhet når en uønsket situasjon oppstår

Felles for alle gjeldsforsikringer, er at de kan bidra til at en allerede vanskelig situasjon ikke også blir en økonomisk krise. Allikevel skal man skal vite at det finnes flere utgaver av denne typen forsikring, og det er viktig å sette seg nøye inn i betingelsene før man undertegner en avtale slik at man er sikker på at man faktisk får det man forventer hvis en uønsket situasjon skulle oppstå.

Hva er gjeldsforsikring?

Gjeldsforsikring har i dag blitt en fellesbetegnelse for forsikringene som skal ta hånd om eventuell gjeld ved uførhet, dødsfall og andre hendelser som påvirker muligheten til å betjene forbrukslån. Det vanligste er at gjelden blir fullstendig eller delvis slettet ved dødsfall og at man får månedlige utbetalinger ved uførhet. Det har vært noen uklarheter forbundet med bruken av begrepet gjeldsforsikring og hva dette innebærer, og mer spesifiserte begrep har nå blitt vanlig, som dødsforsikring og uføreforsikring. I tillegg finnes det flere andre forsikringer som kan slette gjeld og utbetale jevnlige beløp hvis andre vanskelige situasjoner skulle oppstå, som for eksempel arbeidsledig eller langtidssykmelding.

Når behovet melder seg

Dødsfall

En dødsforsikring, også kalt dødsrisikoforsikring eller livsforsikring, er ment for å forsikre etterlatte etter et dødsfall. En slik forsikring er stort sett forbundet med større lån, som for eksempel boliglån, og grunnen til det er den økonomiske belastningen er stort lån medfører. Tidligere fungerte en tradisjonell gjeldsforsikring slik at hvis tragedien var et faktum så kunne man ikke velge om et beløp skulle utbetales eller brukes til å slette aktuell gjeld. I dag har dette endret seg, og man stiller som oftest fri til å ta denne vurderingen selv.

Uførhet

Ved uførhet er det som regel snakk om månedlige utbetalinger over en lengre periode hvis man har tegnet en form for gjeldsforsikring. Detaljene rundt dette varierer med type forsikring og størrelsen på forsikringen.

Langtidssykmelding

Ved langtidssykmelding gjelder det samme som ved uførhet, men ofte dreier det seg om lavere utbetalinger over kortere tid. Sletting av kredittkortgjeld er også aktuelt ved langtidssykmelding hvis man har tegnet en betalingsforsikring hos sitt kredittkortselskap eller et utenforstående forsikringsselskap.

Arbeidsledighet

Det finnes arbeidsledighetsforsikringer som skal kunne gi en kompensasjon for tapt inntekt hvis man blir permittert eller mister jobben, og da dreier det seg om faste utbetalinger på månedlig basis. Hvis man har tegnet en betalingsforsikring hos sitt kredittkortselskap eller forsikringsselskap, vil dette som oftest resultere i sletting av eventuell gjeld etter en viss periode.

Hvem tilbyr gjeldsforsikringer og hva er de vanligste betingelsene?

Banker og långivere kan som regel gi tilbud om forsikringer som er tilpasset de låneformene som de tilbyr. For eksempel tilbyr de fleste kredittkortselskap en form for betalingsbeskyttelse som trår i kraft ved for eksempel arbeidsledighet, og bankene som tilbyr boliglån kan ofte tilby livsforsikring eller tilsvarende. I tillegg kan de fleste forsikringsselskap tilby det tilsvarende. Gjensidige er et velkjent forsikringsselskap i Norge, og deres tilbud på gjeldsforsikringer er mange. For eksempel kan man tegne en livsforsikring som anbefales for alle som er gift eller/og har barn, hvor det er snakk om en engangsutbetaling av et beløp til gjenværende hvis man selv skulle falle fra. Det tilbys også blant annet betalingsforsikringer for både bil og kredittkort. Det bør nevnes at det er svært viktig å lese alt som er «skrevet med små bokstaver» i en avtale før man tegner en forsikring, og dette er for at man skal kunne være sikker på at man vil få igjen for det man har gitt hvis situasjonen man er forsikret for faktisk skulle oppstå.

Hva koster gjeldsforsikringer?

Som ved alle forsikringer så vil prisen på en gjeldsforsikring stige med sikkerheten som gis og risikoen. For eksempel vil en som allerede har vært alvorlig syk måtte betale langt mer for en livsforsikring enn en frisk person må. I tillegg spiller både alder, helse, risiko for å ikke oppfylle forsikringskrav og flere andre faktorer inn på prisen som forsikringsselskapene tilbyr. Og jo høyere forsikring man ønsker, jo mer må man også betale.

Andre forsikringer som beskytter mot økonomisk tap ved uønskede livsendringer

Det finnes mange ulike forsikringer som kan gi økonomisk avlasting i en vanskelig situasjon, og selv om noen av dem virker nærmest umulig å få noe igjen for, er det mange som stiller med enkle krav og som kan være til benyttelse hvis behovet melder seg. Følgende er eksempel på ulike gjeldsforsikringer som finnes:

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 500 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår (lavest mulige rente 6,19 %), og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe. Vi lar 15 ulike banker og långivere se søknaden din, og så kommer alle med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

 kr
 år
10 000500 000
Kostnad kr/mån*:
3 405 kr
Nytt lånRefinansiering

Phone number
Email adress
Nominell rente er individuell og varierer fra 5.99% til 24.9%. Eksempel 150 000 kr over 5 år, eff. rente 13.86 %, kostnad 54 812 kr og totalbeløpet du ender opp med å ha betalt over de 5 årene blir på 204 812 kr.

Best i kategorien!

Uppdaterat 19-11-12