Hva er gjeldsordning?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Gjeldsordning
Få gratis økonomisk rådgivning
Refinansiering eller gjeldsordning
Gjeldsordning
Få gratis økonomisk rådgivning
Refinansiering eller gjeldsordning

Gjeldsordning er en livbøye for deg som er dypt nedsunket i gjeld og ser ingen vei ut. Det er en avtale som inngås mellom deg og dine kreditorer, og som gir deg en sjanse til å få tilbake kontrollen over økonomien din. 

Tenk på det som en ny start, du forplikter deg til å betale ned så mye du kan av gjelden din i en periode på vanligvis 5 år, og til gjengjeld vil resten av gjelden din bli slettet. 

Dette inkluderer til og med gjeld til det offentlige. Men husk, denne avtalen er som regel en engangsmulighet i livet, så det er viktig å ta den på alvor og gjøre alt man kan for å følge den.

Vilkår du må oppfylle for å få gjeldsordning 

For å få gjeldsordning, må flere vilkår oppfylles:

 • Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden din innenfor rimelige grenser.
 • Du må ha forsøkt å komme til en løsning med kreditorene selv, enten alene eller ved hjelp av en gjeldsrådgiver.
 • Du kan ikke ha hatt gjeldsordning tidligere.
 • Gjelden din kan ikke i stor grad være straffegjeld, av nyere dato, eller være hovedsakelig skatte- eller avgiftsgjeld.
 • Du må sende inn en søknad via namsmannen for å få åpnet offentlige gjeldsforhandlinger. Du kan finne din lokale namsmann gjennom politiets nettsider.
 • Du må fremme et forslag til gjeldsordning i samråd med namsmannen eller en medhjelper som er oppnevnt, som oppfyller kravene i gjeldsordningsloven.
 • Du må være forberedt på å selge alle formuesgoder som du ikke har behov for, bortsett fra klær, innbo av normal nøktern standard og i noen tilfeller bolig og bil av nøktern standard.

Husk at en gjeldsordning vil medføre en gjeldsordningsperiode på 5 år hvor du beholder den delen av inntekten som er nødvendig til livsopphold, og overskytende går til dekning av gammel gjeld. 

Etter gjeldsordningsperioden blir resten av den gamle gjelden slettet, og du kan begynne på nytt med blanke ark.

Din rett til egen forsørgelse under gjeldsordning 

Gjeldsordningsloven sikrer at alle som oppnår gjeldsordning har rett til å beholde et rimelig beløp for egen forsørgelse. Dette inkluderer dekning av nøkterne boutgifter, samt nødvendige forbruksutgifter eller livsopphold, i henhold til satser som er fastsatt i en egen forskrift. Disse satsene justeres årlig i takt med konsumprisindeksen (KPI) 1. juli hvert år.

Hvor mye gjeld har jeg? – Få oversikt over gjelden din 

For å få oversikt over hvor mye gjeld du har, kan du logge deg inn på Gjeldsregisterets innsynstjeneste ved hjelp av ID-porten, med bruk av elektronisk ID. På denne tjenesten vil du kunne se opplysninger om din gjeld knyttet til forbrukslån, rammekreditter og faktureringskort. Det er viktig å merke seg at tjenesten er gratis og gir deg en god oversikt over din gjeldssituasjon.

Forskjellen på frivillig eller tvungen gjeldsordning 

Frivillig gjeldsordning innebærer at skyldneren selv utarbeider et forslag til gjeldsordning som sendes ut fra tingretten til alle kreditorene med en frist for eventuelle innsigelser. 

Alle berørte kreditorene må godta forslaget, og dette kan innebære utsettelse av betaling av hele eller deler av gjelden, eller at gjelden slettes helt eller delvis, enten med en gang eller etter utløpet av gjeldsordningsperioden. 

Tingretten innkaller deretter skyldneren og alle kreditorene til et rettsmøte for å behandle forslaget, men det er ingen møteplikt for kreditorene. Etter en vurdering vil retten enten stadfeste eller nekte å stadfeste skyldnerens forslag til gjeldsordning.

Kreditorenes aksept eller motsettelse 

Tvungen gjeldsordning derimot, oppstår når noen av kreditorene motsetter seg skyldnerens forslag. Skyldneren kan da gjøre eventuelle endringer i forslaget og begjære en tvungen gjeldsordning. 

Namsretten kan da stadfeste en tvungen gjeldsordning dersom den finner at kravene til det er oppfylt. Dette binder alle kreditorene selv om noen av dem motsetter seg forslaget.

Kort sagt, forskjellen mellom frivillig og tvungen gjeldsordning ligger i kreditorenes aksept av skyldnerens forslag. I en frivillig gjeldsordning godtar alle kreditorene skyldnerens forslag, mens i en tvungen gjeldsordning kan forslaget stadfestes av namsretten selv om noen av kreditorene motsetter seg det.

Gratis økonomisk rådgivning – hjelp med gjeld 

Dersom du opplever gjeldsproblemer eller har vanskeligheter med å dekke utgiftene dine, er det viktig å be om hjelp så raskt som mulig. NAV kan tilby deg veiledning i forhold til din personlige økonomi. Denne tjenesten er kostnadsfri.

Dette kan NAV hjelpe deg med: 

 • finne ut hvordan du kan redusere utgiftene dine
 • gjøre avtaler med dem du skylder penger til
 • finne opplysninger om dine rettigheter og plikter
 • kontakte namsmannen
 • søke om gjeldsordning

Refinansiering eller gjeldsordning?

Både refinansiering og gjeldsordning har som mål å hjelpe deg med å få en mer oversiktlig og håndterbar økonomisk situasjon.

Refinansiering innebærer at du får hjelp til å ta opp et nytt lån for å løse økonomiske problemer. 

Målet er å gjøre din økonomiske situasjon mer oversiktlig, redusere månedlige utgifter og betale eventuelle inkassosaker. På den andre siden, hvis det ikke er mulig å refinansiere gjelden din, kan en gjeldsordning være det beste alternativet.

Kort sagt, forskjellen mellom refinansiering og gjeldsordning er at refinansiering involverer å ta opp et nytt lån for å betale gammel gjeld og eventuelle inkassosaker, mens en gjeldsordning er en formell avtale mellom deg og kreditorene dine om betaling av gjeld, som kan inkludere utsettelse av betaling, reduksjon av gjeld, eller sletting av deler av gjelden.

Hvordan få slettet gjeld? 

Det kan være svært belastende å havne i en situasjon hvor man har pådratt seg mer gjeld enn du er i stand til å betale ned på. Heldigvis finnes det flere muligheter for å få slettet gjelden, enten helt eller delvis, gjennom ulike ordninger som listes opp nedenfor her: 

Gjeldsordning 

En lovregulert ordning der du og kreditorene dine inngår en avtale om betaling av gjelden din over en periode på normalt 5 år. Etter denne perioden vil resterende gjeld bli slettet.

Frivillig avtale med kreditorene 

Du kan forsøke å inngå en frivillig avtale med kreditorene dine der du ber om at deler av gjelden blir slettet.

Konkurs 

Hvis du er en næringsdrivende og ikke er i stand til å betale gjelden din, kan du be om å bli slått konkurs. Da vil en bostyrer ta over styringen av økonomien din og selge unna eiendeler for å betale gjelden din. Etter konkursen vil resterende gjeld normalt bli slettet.

Gjeldsforhandling 

Dette er en prosess der en tredjepart, som en advokat eller en gjeldsrådgiver, forhandler med kreditorene dine på dine vegne for å prøve å få til en avtale der deler av gjelden din blir slettet.

Gjeld ved uførhet eller sykdom 

Hvis du blir ufør eller alvorlig syk og ikke lenger er i stand til å betale gjelden din, kan du søke om å få slettet gjelden din. Dette krever en søknad til NAV som vurderer saken din. Det er ikke automatisk at gjelden din blir slettet ved uførhet eller sykdom, og det kan være lurt å søke hjelp fra en rådgiver for å vurdere dine muligheter.

Spørsmål og svar – Gjeldsordning

Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning er en lovregulert avtale mellom deg og kreditorene dine om betaling av gjelden din over en periode på normalt 5 år. Etter denne perioden vil resterende gjeld bli slettet.

Hva er forskjellen mellom refinansiering og gjeldsordning?

Refinansiering involverer å ta opp et nytt lån for å betale gammel gjeld og eventuelle inkassosaker, mens en gjeldsordning er en formell avtale mellom deg og kreditorene dine om betaling av gjeld, som kan inkludere utsettelse av betaling, reduksjon av gjeld, eller sletting av deler av gjelden.

Hvordan kan jeg få slettet gjeld ved uførhet eller sykdom?

Hvis du blir ufør eller alvorlig syk og ikke lenger er i stand til å betale gjelden din, kan du søke om å få slettet gjelden din gjennom NAV. Det er ikke automatisk at gjelden din blir slettet ved uførhet eller sykdom, og det kan være lurt å søke hjelp fra en rådgiver for å vurdere dine muligheter.

Hva er forskjellen på frivillig og tvungen gjeldsordning?

I en frivillig gjeldsordning godtar alle kreditorene skyldnerens forslag, mens i en tvungen gjeldsordning kan forslaget stadfestes av namsretten selv om noen av kreditorene motsetter seg det.

Bankene vi sammenligner

Vis mer