Skatt på pensjon - Slik fungerer det

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Skatt på pensjon
Inntekt og fradrag
Tre ting som påvirker skatten din
Skatt på pensjon
Inntekt og fradrag
Tre ting som påvirker skatten din

Pensjon er en viktig inntektskilde for mange i alderdommen, men det er ikke alle som er klar over at pensjonen også er skattepliktig. Skatt på pensjon kan virke komplisert da det er flere faktorer som spiller inn, som type pensjon, bosted og andre inntekter. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan skatt på pensjon fungerer i Norge, og hva du må være oppmerksom på for å unngå uventede skattesmeller.

Hva blir skatten din når du blir pensjonist?

Skatten din når du blir pensjonist avhenger av flere faktorer som pensjonsinntekten din, eventuelle andre inntekter, og fradrag du har krav på. Generelt vil skatt på pensjon beregnes med en lavere sats enn skatt på lønnsinntekt, og du vil få et særfradrag i skatten som er høyest for de med lavest pensjonsinntekt. 

Særfradraget reduseres gradvis jo høyere pensjonsinntekten blir. Eventuelle andre inntekter og fradrag vil også påvirke skatten din. Det anbefales å bruke skattekalkulatorer tilgjengelig på nett eller kontakte en skatterådgiver for å få en mer nøyaktig beregning av skatten din som pensjonist.

Endre skattekort ved overgang fra lønn til pensjon

Når du går over fra lønn til pensjon, er det viktig å endre skattekortet ditt fordi skattesatsene og fradragene er forskjellige for lønnsinntekt og pensjonsinntekt.

 • Motta pensjonsvedtak: Først må du motta et vedtak fra pensjonsutbetaleren din (for eksempel NAV) som viser hvor mye pensjon du vil motta.
 • Oppdatere skattekort: Deretter må du informere Skatteetaten om endringen i inntekten din. Dette kan gjøres ved å logge inn på Skatteetaten sin nettside og oppdatere inntekts- og fradragsopplysningene i skattekortet ditt.
 • Nytt skattekort: Skatteetaten vil da beregne skatten din basert på den nye pensjonsinntekten og eventuelle andre inntekter og fradrag. Du vil motta et nytt skattekort eller skattetrekkstabell.
 • Informere pensjonsutbetaler: Til slutt, må du sørge for at pensjonsutbetaleren din har det nye skattekortet ditt, slik at skattetrekket blir riktig.

Husk at det er viktig å oppdatere skattekortet ditt ved alle endringer i inntekten eller fradragsforholdene dine for å unngå å betale for mye eller for lite skatt.

Hvor mye skatt betaler jeg på pensjon?

Skatten du betaler på pensjon avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen på pensjonsinntekten din, eventuelle andre inntekter, og skattefradrag du har krav på.

 • Skattesats: Pensjonsinntekt skattlegges med lavere satser enn lønnsinntekt. I 2022 er skattesatsen på pensjon 22%, men du får et særfradrag i pensjon som gjør at effektiv skattesats blir lavere.
 • Særfradrag: Særfradraget i pensjon er et fradrag du får når du har pensjonsinntekt. Fradraget er høyest for de med lavest pensjonsinntekt og reduseres gradvis jo høyere pensjonsinntekten blir.
 • Trygdeavgift: Pensjonister betaler en lavere trygdeavgift enn lønnstakere. I 2022 er trygdeavgiften for pensjonister 5,1% av pensjonsinntekten.
 • Andre inntekter og fradrag: Eventuelle andre inntekter og fradrag vil også påvirke skatten din. For eksempel, hvis du har inntekt fra deltidsarbeid, utleie eller investeringer, vil dette påvirke skatten din. Det samme gjelder fradrag som gjeldsrenter, gaver til veldedige organisasjoner, og reiseutgifter til og fra arbeid.

Det anbefales å bruke en skattekalkulator tilgjengelig online, eller kontakte en skatterådgiver for å få en mer nøyaktig beregning av skatten din som pensjonist.

Tre ting som påvirker skatten din som pensjonist

 • Størrelsen på pensjonsinntekten: Mengden pensjon du mottar er en viktig faktor som påvirker skatten din. Pensjonsinntekten din inkluderer både offentlig pensjon (fra NAV) og eventuell privat eller tjenestepensjon. Jo høyere pensjonsinntekt, jo mer skatt betaler du.
 • Andre inntekter: Eventuelle andre inntekter du har, som inntekt fra deltidsarbeid, utleie, investeringer, etc., vil også påvirke skatten din. Disse inntektene legges til pensjonsinntekten din og beskattes samlet.
 • Fradrag: De fradragene du har krav på vil også påvirke skatten din. Dette kan inkludere særfradrag i pensjon, renteutgifter, reiseutgifter til og fra arbeid, gaver til veldedige organisasjoner, etc. Jo høyere fradrag, jo lavere blir skatten.

Merk at selv om du er pensjonist, må du fortsatt betale trygdeavgift, men satsen er lavere enn for lønnstakere. I tillegg vil eventuell formuesskatt også påvirke den totale skattebyrden din.

Pensjon fra flere kilder

Hvis du mottar pensjon fra flere kilder, for eksempel både fra NAV, en privat pensjonsordning og en tjenestepensjon, må du betale skatt på det totale beløpet. Her er noen punkter å være oppmerksom på:

 • Sammenlagt inntekt: Alle pensjonsinntekter, uansett kilde, legges sammen og utgjør den totale pensjonsinntekten din som det skal beregnes skatt av.
 • Skattesats: Skattesatsen på pensjon er generelt lavere enn på lønnsinntekt. I 2022 er skattesatsen på pensjon 22%, men med særfradrag i pensjon vil effektiv skattesats ofte bli lavere. Særfradraget reduseres gradvis jo høyere pensjonsinntekten blir.
 • Fradrag: Du har krav på de samme fradragene uansett om pensjonen kommer fra én eller flere kilder. Dette inkluderer særfradrag i pensjon, men også andre fradrag som renteutgifter, reiseutgifter til og fra arbeid, og gaver til veldedige organisasjoner.
 • Trygdeavgift: Pensjonister betaler en lavere trygdeavgift enn lønnstakere. I 2022 er trygdeavgiften for pensjonister 5,1% av pensjonsinntekten.
 • Skattemelding: I skattemeldingen må du oppgi alle pensjonsinntekter, uansett kilde. Dette inkluderer også pensjon fra utlandet.
 • Skattekort: Når du mottar pensjon fra flere kilder, er det viktig at alle pensjonsutbetalerne har det korrekte skattekortet ditt, slik at skattetrekket blir riktig.

Husk at det er viktig å oppdatere skattekortet ditt ved alle endringer i inntekten eller fradragsforholdene dine, for eksempel hvis du begynner å motta pensjon fra en ny kilde.

Når blir pensjonen utbetalt? 

Det er greit å vite når det kan forventes å få utbetalt pensjon. Disse datoene blir pensjon utbetalt i 2023.

 • 20. januar
 • 20. februar
 • 20. mars
 • 20. april
 • 12. mai
 • 20. juni
 • 20. juli
 • 18. august
 • 20. september
 • 20. oktober
 • 20. november
 • 12. desember

Spørsmål og svar – Skatt på pensjon

Hvor mye skatt betaler jeg på pensjon?

Skatten du betaler på pensjon avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen på pensjonsinntekten din, eventuelle andre inntekter, og skattefradrag du har krav på. Skattesatsen på pensjon er 22% i 2022, men effektiv skattesats blir ofte lavere på grunn av særfradraget i pensjon.

Hvordan påvirker andre inntekter og fradrag skatten min som pensjonist?

Eventuelle andre inntekter du har, som inntekt fra deltidsarbeid, utleie eller investeringer, vil påvirke skatten din da disse inntektene legges til pensjonsinntekten din og beskattes samlet. Fradrag som særfradrag i pensjon, renteutgifter, reiseutgifter til og fra arbeid, og gaver til veldedige organisasjoner, vil også påvirke skatten din.

Hva må jeg gjøre når jeg går over fra lønn til pensjon?

Når du går over fra lønn til pensjon, må du motta et pensjonsvedtak fra pensjonsutbetaleren din, oppdatere skattekortet ditt hos Skatteetaten, motta et nytt skattekort eller skattetrekkstabell, og informere pensjonsutbetaleren din om det nye skattekortet ditt.

Hvordan beregnes skatten min hvis jeg mottar pensjon fra flere kilder?

Hvis du mottar pensjon fra flere kilder, legges alle pensjonsinntekter sammen og utgjør den totale pensjonsinntekten din som det skal beregnes skatt av. Du har krav på de samme fradragene uansett om pensjonen kommer fra én eller flere kilder. Skattesatsen på pensjon er generelt lavere enn på lønnsinntekt, men effektiv skattesats blir ofte lavere på grunn av særfradraget i pensjon.

Bankene vi sammenligner

Vis mer