Trinnskatt - slik fungerer det

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Trinnskatt
Toppskatt
Enkeltpersonsforetag
Trinnskatt
Toppskatt
Enkeltpersonsforetag

Trinnskatt er en form for progressiv skatt som beregnes på personlig inntekt eller bruttolønn før fradrag og skatt. Denne skatten øker gradvis i trinn i takt med inntekten din, hvilket betyr at de med høyere inntekter betaler en høyere prosentandel av inntekten sin i skatt.

Trinnskatt ble innført som erstatning for toppskatten fra og med inntektsåret 2016 i Norge.

Toppskatt ble til trinnskatt

Innføringen av trinnskatt i 2016 var et resultat av politiske og økonomiske beslutninger som hadde som mål å reformere det norske skattesystemet. Før innføringen av trinnskatt ble det tidligere brukt en ordning kalt toppskatt, som var en form for progressiv skatt på høyere inntekter.

Målet med innføringen av trinnskatt var også å sikre en mer rettferdig fordeling av skattebyrden ved å øke skatten for de med høyere inntekter, samtidig som lav- og middelinntektsgrupper ble skånet for økte skatter. Dette skulle bidra til å styrke velferdsstaten og finansiere offentlige tjenester og velferdsgoder på en bærekraftig måte.

Dermed var innføringen av trinnskatt i 2016 en del av et bredere skattereformprogram med sikte på å modernisere og forbedre det norske skattesystemet for å møte dagens økonomiske utfordringer og behovene til det norske samfunnet.

Les også: Hvor mye skatt skal jeg betale?

Trinnskatt i 2024

I 2024 er trinnskatten strukturert i fem trinn, hvor hvert trinn har en tilhørende skattesats basert på inntektsintervallene. Her er en oversikt over trinnskattens struktur i 2024:

Trinn 1 Inntekt mellom 208 050 kr og 292 850 kr 1,7% trinnskatt
Trinn 2 Inntekt mellom 292 852 kr og 669 999 kr 4,0% trinnskatt
Trinn 3 Inntekt mellom 670 000 kr og 937 899 kr 13,6% trinnskatt
Trinn 4 Inntekt mellom 937 900 kr og 1 349 999 kr 16,6% trinnskatt
Trinn 5 Inntekt over 1 350 000 kr 17,6% trinnskatt

Beregning av trinnskatt for enkeltpersonforetak

Beregning av trinnskatt for enkeltpersonforetak skjer på grunnlag av personinntekten, som inkluderer alle inntekter unntatt kapitalinntekter. Dette innebærer at brutto lønnsinntekt og overskuddet fra foretaket tas med i beregningen.

For å beregne trinnskatten for enkeltpersonforetak, må du først oppsummere all inntekt som er generert gjennom virksomheten din. Dette inkluderer eventuelle lønnsinntekter fra foretaket ditt, samt overskuddet etter fradrag for nødvendige kostnader og utgifter relatert til driften av foretaket.

Ingen skatt på aksjeutbytte eller kapitalgevinster

Når du har oppsummert personinntekten fra enkeltpersonforetaket ditt, bruker du trinnskattens satser på ulike inntektsintervaller for å beregne den totale skatten du skal betale. Disse satser varierer avhengig av størrelsen på inntekten din og hvilket trinn du befinner deg på.

Det er viktig å merke seg at trinnskatt for enkeltpersonforetak ikke tar hensyn til kapitalinntekter som aksjeutbytte eller kapitalgevinster. Kun inntekter som stammer direkte fra virksomheten din blir inkludert i beregningen av trinnskatten.

Bankene vi sammenligner

Vis mer