Hvor mye skatt skal jeg betale?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
22% skatt på vanlig inntekt
Trygdeavgift og trinnskatt i tillegg
Reduser skatt med fradrag
22% skatt på vanlig inntekt
Trygdeavgift og trinnskatt i tillegg
Reduser skatt med fradrag

Skattesystemet i Norge er en viktig del av landets velferdsmodell og spiller en avgjørende rolle i å finansiere offentlige tjenester og med å utjevne inntekt. Det norske skattesystemet er progressivt, noe som betyr at de med høyere inntekt betaler en større andel av inntekten sin i skatt.

Skattene inkluderer inntektsskatt, trinnskatt, kommunal og fylkesskatt, samt merverdiavgift og særavgifter. Skattesystemet er skapt for å være rettferdig, enkelt og effektivt, og bidrar til å sikre økonomisk stabilitet og sosial likhet i Norge.

Finansiering av skattepengene

Skatten vi betaler i Norge brukes for å finansiere offentlige tjenester og infrastruktur som er avgjørende for velferd og økonomisk stabilitet. Skattepengene brukes på områder som inkluderer:

 1. Utdanning: Barnehager, grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanning.
 2. Helse og sosiale tjenester: Offentlige sykehus, legevakt, helsetjenester og forebyggende helsearbeid.
 3. Sosiale tjenester: Pensjon, arbeidsledighetstrygd, sykepenger, barnebidrag og andre velferdsytelser.
 4. Infrastruktur: Bygging og vedlikehold av veier, jernbaner, offentlig transport, vann- og avløpssystemer.
 5. Forsvar og sikkerhet: Finansiering av politi, brannvesen, Forsvaret og andre sikkerhetstjenester.
 6. Kultur og fritid: Støtte til idrett, kultur, biblioteker, museer og andre fritidsaktiviteter.
 7. Miljø og klima: Tiltak for å beskytte miljøet, redusere klimagassutslipp og fremme bærekraftig utvikling.

Alminnelig inntekt og beregning av skattesats

Alminnelig inntekt er din samlede inntekt etter at fradragene du har krav på er trukket fra. Dette inkluderer lønnsinntekt, pensjon, næringsinntekt og kapitalinntekt. Skattesatsen for alminnelig inntekt i Norge er 22% (2024).

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 400 000?

Inntektsskatten beregnes ved å multiplisere alminnelig inntekt med skattesatsen. For eksempel, hvis din alminnelige inntekt etter fradrag er 400 000 kroner, vil inntektsskatten bli 400 000 x 0,22 = 88 000 kroner. Dette er skatten du betaler på alminnelig inntekt før eventuelle tilleggsskatter, som trinnskatt og kommunal- og fylkesskatt, blir lagt til.

Beregning av trinnskatt

Trinnskatt er en progressiv skatt på inntekt som består av fire trinn. Hvert trinn har en øvre og nedre grense for inntekt og en tilhørende skattesats. Trinnskatten beregnes ved å multiplisere inntekten innenfor hvert trinn med den tilhørende skattesatsen. Ulike trinnskatter i Norge for 2024:

 

Inntekt mellom 0 – 208 050 kroner Ingen trinnskatt
Trinn 1 Inntekt mellom 208 051 – 292 850 kroner 1,7 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekt mellom 292 851 – 670 000 kroner 4,0 % trinnskatt
Trinn 3 Inntekt mellom 670 001 – 937 900 kroner 13,6 % trinnskatt
Trinn 4 Inntekt mellom 937 901 – 1 350 000 kroner 16,6 % trinnskatt
Trinn 5 Inntekt over 1 350 001 kroner 17,6 % trinnskatt

For å finne ut hvor mye du skal betale i trinnskatt, følg disse trinnene:

 1. Se hvilket trinn inntekten din passer inn i, basert på trinnene ovenfor.
 2. Finn ut hvor mye av inntekten din som ligger innenfor hvert trinn, ved å trekke bort den laveste grensen fra den høyeste grensen, eller fra inntekten din hvis den er mindre enn den høyeste grensen.
 3. Gang inntekten i hvert trinn med skattesatsen for det trinnet.
 4. Legg sammen skatten fra hvert trinn for å få total trinnskatt.

Til slutt, legg trinnskatten til skatten på vanlig inntekt og skatten til kommunen og fylket for å finne ut hvor mye du skal betale i total inntektsskatt.

Kommunal og fylkesskatt

Kommunal- og fylkesskatt er en del av inntektsskatten som betales direkte til kommunen og fylket der du er bosatt. Disse skattene bidrar til finansiering av lokale tjenester og infrastruktur.

For å beregne kommune- og fylkesskatt, følg disse trinnene:

 1. Finn skattesatsene: Sjekk de gjeldende skattesatsene for kommunen og fylket du bor i. Skattesatsene kan variere mellom kommuner og fylker, men ligger vanligvis rundt 11-13% for kommunal og fylkesskatt
 2. Beregn alminnelig inntekt: Finn din alminnelige inntekt ved å trekke fradragene du har krav på fra din samlede inntekt. Dette inkluderer lønnsinntekt, pensjon, næringsinntekt og kapitalinntekt.
 3. Beregn kommunal- og fylkesskatt: Multipliser alminnelig inntekt med skattesatsene for kommunal- og fylkesskatt. Dette gir deg skatten du betaler til kommunen og fylket.

Kommunal- og fylkesskatt legges til skatten på alminnelig inntekt og trinnskatt for å få din totale inntektsskatt.

Fradragene som gir lavere skatt

Personlige fradrag er en viktig del av det norske skattesystemet, og deres formål er å redusere skattepliktig inntekt og dermed skatten du betaler. Fradragene tar hensyn til nødvendige utgifter og bidrar til et mer rettferdig og progressivt skattesystem. Her er noen vanlige personlige fradrag:

 1. Minstefradrag: Minstefradraget gis for å dekke arbeidsrelaterte utgifter, som reisekostnader og fagforeningskontingent. Minstefradraget beregnes som en prosentandel av lønnsinntekten, men har en øvre og nedre grense. For 2024 er minstefradraget 46% av lønnsinntekten, med en nedre grense på 4 000 kroner og en øvre grense på 104 450 kroner.
 2. Personfradrag: Personfradraget gis for å sikre at en viss del av inntekten er skattefri for alle skattebetalere. Personfradraget er et fast beløp som trekkes fra alminnelig inntekt. For 2024 er personfradraget 88 250 kroner for skatteklasse 1.

Fradragene reduserer din skattepliktige inntekt, noe som fører til lavere skatt. For å se hvordan fradragene påvirker skatten du betaler, trekker du fradragene fra din samlede inntekt for å finne alminnelig inntekt. Deretter beregnes skatten på alminnelig inntekt, trinnskatt og kommunal- og fylkesskatt.

Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak

Forskuddsskatt er en form for akontobetaling av skatten og betales hovedsakelig av næringsdrivende, selvstendig næringsdrivende, deltakere i deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS) og personer som mottar pensjon. Forskuddsskatten bidrar til å fordele skattebetalingen jevnt gjennom året.

Slik regnes forskuddsskatt ut:

 1. Beregning av skattegrunnlaget: Skatteetaten beregner skattegrunnlaget ditt basert på din forventede inntekt, fradrag og gjeldsrenter for det aktuelle året. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i din siste selvangivelse og eventuelle endringer i din økonomiske situasjon.
 2. Beregning av skatt: Skatteetaten beregner den totale skatten du skal betale for året, inkludert skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt, kommunal- og fylkesskatt, og trygdeavgift. For næringsdrivende og pensjonister beregnes også forskuddsskatten på grunnlag av den forventede inntekten.
 3. Fordeling av forskuddsskatt: Forskuddsskatten fordeles i fire like store deler og betales i fire terminer gjennom året. Betalingsterminene er vanligvis i mars, mai, september og november.
 4. Forskuddsskattemelding: Skatteetaten sender deg en forskuddsskattemelding som viser hvor mye forskuddsskatt du skal betale for hvert av de fire terminene. Meldingen inneholder også betalingsinformasjon og forfallsdatoer.

Hvis du mener at forskuddsskatten ikke stemmer med din forventede inntekt og fradrag for året, kan du søke om endring av forskuddsskatten. Dette gjøres ved å logge inn på Altinn og endre skattekortet ditt. Skatteetaten vil deretter vurdere søknaden din og eventuelt justere forskuddsskatten.

Det er viktig å betale forskuddsskatten til rett tid for å unngå renter og gebyrer. Hvis du betaler for mye eller for lite i forskuddsskatt, vil dette bli korrigert i skatteoppgjøret etter at du har levert selvangivelsen.

Hvordan skattekort og tabelltrekk brukes

Skattekort og tabelltrekk er verktøy som brukes for å beregne skattetrekket fra lønnen din gjennom året. Skattetrekket er den delen av inntekten din som arbeidsgiveren din trekker og betaler direkte til skattemyndighetene på dine vegne.

Skattekort: Skattekortet er et elektronisk dokument som inneholder informasjon om skatteprosenten og eventuelle frikortgrenser. Skatteetaten beregner skatteprosenten basert på din forventede inntekt, fradrag og gjeldsrenter for det aktuelle året. Arbeidsgiveren din bruker skattekortet for å vite hvor mye skatt som skal trekkes fra lønnen din hver måned.

Hovedkort og bikort: Hvis du har mer enn én arbeidsgiver eller mottar pensjon i tillegg til lønn, får du tildelt et hovedkort og ett eller flere bikort. Hovedkortet brukes av hovedarbeidsgiveren din og inkluderer personlige fradrag. Bikortet brukes av andre arbeidsgivere eller pensjonsutbetalere og har ingen personlige fradrag. Dette sikrer at du ikke får dobbelt fradrag og betaler riktig skatt.

Tabelltrekk: Tabelltrekk er en alternativ metode for å beregne skattetrekket. Arbeidsgiveren din bruker en tabell utarbeidet av Skatteetaten, som viser hvor mye skatt som skal trekkes basert på lønnen din og skattekortet ditt. Tabelltrekk brukes ofte når lønnen din varierer fra måned til måned.

Ved å bruke skattekort og tabelltrekk sørger arbeidsgiveren din for at du betaler riktig skatt gjennom året, slik at du unngår store avvik når du mottar skatteoppgjøret. Det er viktig å sjekke og oppdatere skattekortet ditt hvis det skjer endringer i din økonomiske situasjon.

Forandringer som kan endre hvor mye skatt du betaler

Flere endringer i din personlige eller økonomiske situasjon kan påvirke hvor mye skatt du skal betale. Noen av de vanligste endringene inkluderer:

 1. Endring i inntekt: En økning eller reduksjon i lønn, pensjon, næringsinntekt eller kapitalinntekt kan endre skatten du betaler, ettersom skattesatsene er progressive.
 2. Endring i fradrag: Endringer i fradrag, som økte eller reduserte renteutgifter, endringer i minstefradraget, eller endringer i andre fradrag du har krav på, vil påvirke skatten du betaler.
 3. Endring i sivilstatus: Ekteskap, separasjon eller skilsmisse kan endre skatteklasse og dermed påvirke skatten du betaler.
 4. Endring i antall barn: Fødsel eller adopsjon av barn kan gi rett til flere fradrag og stønader, som igjen påvirker skatten du betaler.
 5. Endring i arbeidsforhold: Å bytte jobb, få flere arbeidsgivere, eller starte eller avslutte en næringsvirksomhet kan endre skatten du betaler.
 6. Endring i bosted: Flytting til en annen kommune eller et annet fylke kan endre kommunal- og fylkesskattesatsene og dermed påvirke skatten du betaler.
 7. Endring i skatteregler: Endringer i skattelover og forskrifter, som endringer i skattesatser, fradrag eller skatteklasse, kan påvirke skatten du betaler.

Det er viktig å holde skattekortet ditt oppdatert og informere Skatteetaten om eventuelle endringer i din økonomiske situasjon for å sikre at du betaler riktig skatt og unngår store avvik ved skatteoppgjøret.

Hvor mye skatt skal jeg betale i måneden?

For å regne ut skatten for en månedslønn på 50 000 kroner, må vi ta hensyn til skattesatsene, personfradraget og eventuelle andre fradrag. Skattesatsene og fradragene kan variere fra år til år, så det er viktig å sjekke de gjeldende satsene for det aktuelle året.

La oss bruke skattesatsene og fradragene for 2024.

 1. Trinnskatt: Trinnskatten er en progressiv skatt som består av fire trinn. For 2024 er trinnskattesatsene som følger:
  • Trinn 1: 1,7% for inntekt mellom 208 051 kr – 292 850 kr
  • Trinn 2: 4,0% for inntekt mellom 292 851 kr – 670 000 kr
  • Trinn 3: 13,6% for inntekt mellom 670 001 kr – 937 900 kr
  • Trinn 4: 16,6% for inntekt mellom 937 901 kr – 1 350 000 kr
  • Trinn 5: 17,6% for inntekt over 1 350 001 kroner
 2. Personfradrag: Personfradraget er et standardfradrag som alle skattebetalere får. For 2024 er personfradraget kr 88 250 kroner.

Endring av skattekortet gjennom Altinn

Altinn er en digital plattform som tilbyr elektroniske tjenester fra norske offentlige etater, inkludert Skatteetaten. Du kan bruke Altinn til å få tilgang til, sjekke og endre skattekortet ditt, sende skattemelding samt utføre en rekke andre skatterelaterte oppgaver.

For å sjekke og endre skattekortet ditt på Altinn, følg disse trinnene:

 1. Logg inn på Altinn: Gå til Altinn og logg inn med din elektroniske ID (BankID, BankID på mobil, Buypass ID, eller Commfides e-ID).
 2. Finn skattekortet ditt: Etter at du har logget inn, klikk på “Skatt” eller “Skatteetaten” i menyen. Deretter velger du “Skattekort” for å få tilgang til skattekortet ditt.
 3. Sjekk skattekortet: Se gjennom informasjonen på skattekortet, inkludert skatteprosent, personlige fradrag og eventuelle frikortgrenser. Sørg for at informasjonen er korrekt og oppdatert.
 4. Endre skattekortet: Hvis du trenger å endre informasjonen på skattekortet ditt, for eksempel på grunn av endringer i inntekt, fradrag eller sivilstatus, klikk på “Endre skattekort” og følg instruksjonene. Du må oppgi grunnen til endringen og legge inn den nye informasjonen.
 5. Send inn endringene: Når du har gjort endringene, send inn skjemaet. Skatteetaten vil behandle endringene og sende deg et oppdatert skattekort. Arbeidsgiveren din vil også motta det oppdaterte skattekortet elektronisk og justere skattetrekket ditt i henhold til de nye opplysningene.

Ved å bruke Altinn kan du enkelt holde skattekortet ditt oppdatert og sikre at du betaler riktig skatt gjennom året.

Summering av hvor mye skatt skal jeg betale 2024

 1. Det norske skattesystemet er progressivt, og de med høyere inntekt betaler en større andel av inntekten sin i skatt.
 2. Skattepengene finansierer offentlige tjenester og infrastruktur som utdanning, helse, sosiale tjenester, infrastruktur, forsvar, kultur og miljø.
 3. Alminnelig inntekt er din samlede inntekt etter fradrag, og skattesatsen for alminnelig inntekt i Norge er 22%.
 4. Trinnskatt er en progressiv skatt på inntekt som består av fem trinn, med ulike skattesatser for hvert trinn.
 5. Kommunal- og fylkesskatt er en del av inntektsskatten som betales direkte til kommunen og fylket der du er bosatt.
 6. Personlige fradrag, som minstefradrag og personfradrag, reduserer din skattepliktige inntekt og dermed skatten du betaler.
 7. Skattekort og tabelltrekk brukes for å beregne skattetrekket fra lønnen din gjennom året.
 8. Hovedkort og bikort brukes når du har mer enn én arbeidsgiver eller mottar pensjon i tillegg til lønn.
 9. Endringer i inntekt, fradrag, sivilstatus, antall barn, arbeidsforhold, bosted og skatteregler kan påvirke hvor mye skatt du skal betale.
 10. Du kan bruke Altinn til å sjekke og endre skattekortet ditt, samt utføre en rekke andre skatterelaterte oppgaver.

Spørsmål og svar - Hvor mye skatt skal jeg betale?

Hva er trinnskatt, og hvor mange trinn er det i det norske skattesystemet?

Trinnskatt er en progressiv skatt på inntekt som består av fem trinn, med ulike skattesatser for hvert trinn. Hvert trinn har en øvre og nedre grense for inntekt og en tilhørende skattesats. Trinnskatten beregnes ved å multiplisere inntekten innenfor hvert trinn med den tilhørende skattesatsen.

Hva er formålet med personlige fradrag i det norske skattesystemet?

Personlige fradrag er en viktig del av det norske skattesystemet, og dets formål er å redusere skattepliktig inntekt og dermed skatten du betaler. Fradragene tar hensyn til nødvendige utgifter og bidrar til et mer rettferdig og progressivt skattesystem.

Hva er forskjellen mellom hovedkort og bikort?

Hovedkort og bikort brukes når du har mer enn én arbeidsgiver eller mottar pensjon i tillegg til lønn. Hovedkortet brukes av hovedarbeidsgiveren din og inkluderer personlige fradrag. Bikortet brukes av andre arbeidsgivere eller pensjonsutbetalere og har ingen personlige fradrag. Dette sikrer at du ikke får dobbelt fradrag og betaler riktig skatt.

Hvordan kan du sjekke og endre skattekortet ditt?

Du kan sjekke og endre skattekortet ditt ved å logge inn på Altinn med din BankID. Etter at du har logget inn, klikk på “Skatt” eller “Skatteetaten” i menyen, og deretter velg “Skattekort” for å få tilgang til skattekortet ditt. Hvis du trenger å endre informasjonen på skattekortet ditt, klikk på “Endre skattekort” og følg instruksjonene.

Bankene vi sammenligner

Vis mer