Valutahandel

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Valutahandel
Skatt på valutahandel
Shorting og gearing i valutahandel
Valutahandel
Skatt på valutahandel
Shorting og gearing i valutahandel

Hva er valutahandel? 

Valutahandel, også kjent som Forex trading, handler om kjøp og salg av ulike valutaer i håp om å tjene penger på endringer i valutakurser.

La oss si at du tror at verdien av den amerikanske dollaren vil stige i forhold til den norske kronen. Du kjøper da amerikanske dollar med norske kroner. Hvis dollaren stiger i verdi slik du antok, kan du senere selge dollarene og få flere norske kroner tilbake enn det du opprinnelig betalte. 

Det er slik man tjener penger på valutahandel. Men valutahandel er risikabelt, fordi valutakurser kan endre seg raskt og uforutsigbart. Derfor er det viktig å forstå risikoen før man begir seg inn i dette markedet.

Slik fungerer valutahandel 

I valutahandel, kjøper man alltid en valuta og selger en annen. Valutaene er listet i par, som USD/NOK, EUR/USD, GBP/USD osv. Den første valutaen i paret kalles basisvalutaen, og den andre kalles sitatvalutaen.

La oss ta USD/NOK som eksempel. Hvis du kjøper USD/NOK, kjøper du amerikanske dollar (USD) ved å selge norske kroner (NOK). Hvis du tror at dollaren vil stige i verdi i forhold til kronen, vil du kjøpe dette paret. Hvis du derimot tror at kronen vil styrke seg i forhold til dollaren, ville du solgt dette paret.

Kurset, eller prisen, for et valutapar reflekterer verdien til basisvalutaen målt i sitatvalutaen. Så hvis prisen på USD/NOK er 8,50, betyr det at en amerikansk dollar er verdt 8,50 norske kroner.

Betydningen av valutamarkedet i global økonomi

Valutamarkedet spiller en viktig rolle i den globale økonomien. Det bidrar til å sette valutakursene som påvirker alt fra global handel, investeringer, økonomisk politikk, til hvordan mye en ferie i utlandet vil koste.

For eksempel, når en bedrift i Norge kjøper varer fra en bedrift i USA, må den norske bedriften kjøpe amerikanske dollar på valutamarkedet for å betale for varene.

På samme måte, hvis en investor med base i Norge ønsker å kjøpe aksjer i en amerikansk bedrift, må han eller hun først kjøpe amerikanske dollar.

Valutakurser påvirker også verdien av investeringer. Hvis du for eksempel eier aksjer i en amerikansk bedrift og dollaren styrkes mot kronen, vil verdien av investeringen din når den konverteres tilbake til norske kroner være høyere.

Valutahandel og skatt 

Gevinst ved salg av valuta er skattepliktig som kapitalinntekt. Du skatter 22% på valutahandel per år 2022/2023. Handelen føres inn din skattemelding for det aktuelle året.

Hvis du driver med valutahandel som en del av en næringsvirksomhet, skal gevinster og tap rapporteres som en del av bedriftens alminnelige inntekt, som er grunnlag for skatt.

Det er verdt å merke seg at gevinst fra valutahandel ikke er skattepliktig hvis den er knyttet til utenlandske betalingsmidler til personlig bruk, som for eksempel på en utenlandsreise.

Rapportering av skatt fra valutahandel 

Det er viktig å huske at all handel hos utenlandske nettmeglere skal rapporteres til Skatteetaten, uavhengig av gevinster eller tap. Utenlandske meglere har ofte gode ordninger for denne rapporteringen, da de retter seg mot tradere fra mange forskjellige land.

Dersom du er usikker på hvordan du skal rapportere skatt fra valutahandel, har du som norsk statsborger tilgang på gratis veiledning fra Skatteetaten. Dette er enkelt hvis nettmegleren har tilrettelagt dokumentene for deg, og du kan enkelt legge disse ved skattemeldingen din.

Grunnleggende retningslinjer for valutahandel

 • Forstå markedet –  det er viktig å forstå hvordan valutamarkedet fungerer og hva som påvirker valutakursene. Dette inkluderer blant annet økonomiske indikatorer, politiske hendelser og markedssentiment.
 • Risikostyring – valutahandel innebærer en betydelig risiko. Man bør derfor ha tydelige risikostyringsstrategier på plass, som stop-loss ordre og ta-gevinst ordre.
 • Hold deg oppdatert – valutamarkedet er dynamisk og endrer seg kontinuerlig. Det er derfor viktig å kontinuerlig oppdatere kunnskapen og forståelsen av markedet.

Slik kommer du i gang med valutahandel

 1. Utdanning – begynn med å lære det grunnleggende om valutamarkedet og valutahandel. Det finnes mange online ressurser, kurs og bøker som kan hjelpe deg med dette.
 2. Velg en megler – finn en pålitelig online forex-megler. Sjekk meglers reguleringer, handelsplattform, kundeservice, og tilbudte valutapar før du bestemmer deg.
 3. Åpne en handelskonto – når du har valgt en megler, vil du måtte åpne en handelskonto. Dette innebærer å oppgi noen personlige opplysninger og ofte en viss innskuddssum.
 4. Lag en handelsplan – før du begynner å handle, bør du lage en handelsplan. Dette skal inkludere dine økonomiske mål, risikotoleranse, og spesifikke strategier for inngang og utgang fra handler.
 5. Start handel – bruk handelsplattformen som tilbys av megleren din for å begynne å handle valuta. Det er ofte lurt å starte med en demo-konto først, slik at du kan få en følelse av hvordan handel fungerer uten å risikere ekte penger.

En grunnleggende guide til valutahandel

 1. Forståelse av valutapar – det grunnleggende aspektet av valutahandel er å forstå hvordan valutapar fungerer. Hvert par representerer verdien av en valuta i forhold til en annen.
 2. Analyse av markedet – du bør lære å analysere markedet både ved hjelp av teknisk analyse (studier av prisdiagrammer og statistiske trender) og fundamental analyse (studier av økonomiske nyheter og indikatorer).
 3. Ordretyper – det er forskjellige typer ordrer du kan plassere i valutamarkedet, inkludert marked, limit, stop-loss og take-profit ordrer. Forståelse av disse er kritisk for effektiv handelsstyring.
 4. Risikostyring – ingen vellykket valutatrader satser mer enn de har råd til å tape på en enkelt handel. Bruk alltid passende risikostyringsverktøy som stop-loss ordrer og ikke overbelåne din konto.
 5. Følg med på nyhetene – økonomiske nyheter og begivenheter kan ha stor innvirkning på valutakurser. Følg med på nyheter og lær å forstå hvordan ulike nyhetshendelser kan påvirke dine valutapar.

Valutatrading og giring

Giring er et finansielt verktøy som lar tradere øke eksponeringen mot et bestemt finansielt instrument, uten å øke investeringen. Det fungerer som et lån fra meglere til tradere, som lar traderen åpne en posisjon betydelig større enn det kapitalbeløpet de investerer.

Når det brukes i valutahandel, betyr dette at tradere kan handle med mer penger enn det de faktisk har på kontoen sin. For eksempel, med en giring på 100:1, kan du handle med 100 000 dollar ved kun å sette inn 1 000 dollar.

Hvordan giring benyttes i valutahandel

Giring i valutahandel øker potensialet for høyere avkastning. Hvis du forutser markedsbevegelser riktig, vil fortjenesten økes betydelig sammenlignet med det du ville tjent uten giring. For eksempel, med en giring på 100:1, vil en markedsbevegelse på 1% øke (eller redusere) verdien av din handel med 100%.

Risiko forbundet med giring

Mens giring kan øke potensielle avkastninger, øker det også risikoen for tap. Hvis markedet beveger seg mot deg, kan tapene dine bli betydelig større enn det de ville ha vært uten giring.

I ekstreme tilfeller kan traderen ende opp med å miste mer enn sitt opprinnelige innskudd. I slike tilfeller vil traderen stå overfor et såkalt “margin call”, hvor megleren krever at traderen legger til mer penger på kontoen sin for å dekke tapene.

Det er viktig å forstå at giring bør brukes med forsiktighet og bare av tradere som forstår de innebygde risikoene. Å bruke stop-loss ordrer og andre risikostyringsverktøy kan hjelpe til med å begrense potensielle tap fra giret handel.

Bruk av Spread i valutahandel

Hva er en Spread?

Spread er kostnaden for å utføre en handel og er hvordan forex meglere tjener penger, siden de vanligvis ikke tar provisjoner på handler. Når du handler valuta, vil du se at det er to priser listet for hvert valutapar. Den første, “bid”-prisen, er prisen du kan selge valutaen til, og den andre, “ask”-prisen, er prisen du kan kjøpe valutaen til. Spread er forskjellen mellom disse to prisene.

Slik fungerer spread i valutahandel

La oss ta et eksempel for å forstå hvordan spread fungerer i valutahandel.

Anta at du handler valutaparet EUR/USD, og din megler viser en “bid”-pris på 1.1000 og en “ask”-pris på 1.1002. I dette tilfellet er spreaden 2 pips (1 pip er den minste prisendringen en valuta kan gjøre).

Hvis du ønsker å kjøpe EUR/USD, gjør du det til “ask”-prisen, som i dette tilfellet er 1.1002. Hvis du derimot ønsker å selge EUR/USD, gjør du det til “bid”-prisen, som er 1.1000.

Påvirkningen på din og meglers fortjeneste 

Differansen mellom disse to prisene (spreaden) er meglerens fortjeneste.

En lav spread betyr lavere handelskostnader for traderen, så mange tradere ser etter meglere som tilbyr konkurransedyktige spreads. Det er viktig å merke seg at spreader kan variere mellom forskjellige meglere og forskjellige valutapar, og kan øke i perioder med høy volatilitet i markedet.

Spread i valutahandel refererer til forskjellen mellom kjøpsprisen (ask) og salgsprisen (bid) for et bestemt valutapar tilbudt av en forex megler.

Shorting i valutahandel

Shorting, også kjent som short-salg, er en investeringsteknikk som brukes til å tjene penger på fallende markeder, inkludert valutamarkedet.

Når du “shorter” en valuta, selger du i prinsippet en valuta du ikke eier, med intensjon om å kjøpe den tilbake senere til en lavere pris. Dette gjøres ved å låne valutaen du ønsker å shorte fra en megler, og deretter selge den på det åpne markedet. Dersom prisen på valutaen faller, kan du kjøpe den tilbake for mindre enn det du solgte den for, betale tilbake megleren, og beholde forskjellen som fortjeneste.

Gevinster og risiko ved shorting 

For eksempel, hvis du tror at Euroen skal svekke seg mot norske kroner, kan du shorte EUR/NOK valutaparet. Dette innebærer at du selger Euro (som du låner fra megleren) og kjøper norske kroner. Hvis Euroen deretter svekker seg mot norske kroner, kan du kjøpe tilbake Euro for færre norske kroner enn du opprinnelig solgte for, og dermed tjene på den svekkede Euroen.

Det er viktig å merke seg at shorting bærer en betydelig risiko. Hvis valutaen du shorter øker i verdi i stedet for å falle, vil du lide et tap når du kjøper den tilbake for mer enn du solgte den for. Derfor er det viktig å ha en klar risikostyringsstrategi når du engasjerer deg i shorting.

Hvordan og når selge valuta

Salg av valuta i valutahandel innebærer å selge basisvaluta i et valutapar. For å gjøre dette, må du først åpne en handelskonto med en forex megler. Når du har åpnet en handel ved å kjøpe et valutapar, kan du lukke handelen ved å selge det samme valutaparet.

Det optimale tidspunktet for å selge valuta avhenger av din handelsstrategi, markedstrender og økonomiske nyheter. Generelt sett, vil du selge valuta når du forventer at basisvalutaen i valutaparet vil falle i verdi i forhold til sitatvalutaen. Dette gjør at du kan tjene penger på nedgangen i valutaverdi.

Vanlige handelsstrategier i valutahandel

Det finnes en rekke handelsstrategier som tradere bruker i valutamarkedet. Her er noen av de mest vanlige:

Trend following

Dette er en strategi som involverer å identifisere og følge en eksisterende trend i markedet. Hvis markedet viser en sterk oppadgående trend, vil en trend-følger kjøpe valuta. Hvis det er en nedadgående trend, vil de selge.

Scalping 

Dette er en hurtighandelsstrategi som innebærer å gjøre mange handler i løpet av en dag for å tjene små fortjenester på hver handel. Scalpere prøver å dra nytte av små prisbevegelser og bruker ofte høy giring.

Swing trading

Dette er en strategi som forsøker å fange prisbevegelser innen en viss periode. Swing traders holder vanligvis posisjoner åpne i en dag til en uke.

Fundamental analyse

Denne strategien bruker økonomiske data og nyheter for å forutse fremtidige prisbevegelser. Traderne ville handle basert på hvordan de tror disse nyheter vil påvirke valutakursene.

Teknisk analyse

Dette er en strategi som bruker prisdiagrammer, trendlinjer, å støtte og motstandssteder, tekniske indikatorer som glidende gjennomsnitt eller RSI for å identifisere handelsmuligheter.

Det er viktig å merke seg at suksess i valutahandel ofte krever tålmodighet, disiplin, god risikostyring og en solid forståelse av markedet.

Slik investerer du i valuta 

Investering i valuta, ofte referert til som forex trading, innebærer kjøp og salg av ulike valutaer i håp om å profittere på endringer i valutakurser. Her er trinnene for hvordan du kan begynne å investere i valuta:

 1. Lær deg det grunnleggende: Begynn med å lære mer om valutamarkedet og grunnleggende begreper som valutapar, pips, spread, giring osv. Det er mange online ressurser, bøker og kurs som kan hjelpe deg med å forstå de grunnleggende konseptene og dynamikken i valutamarkedet.
 2. Velg en forex megler: Du trenger en forex megler for å utføre handler i valutamarkedet. Når du velger en megler, se etter faktorer som regulering, handelsplattform, spreads, kundeservice, og utdanning og forskningsressurser.
 3. Åpne en handelskonto: Når du har valgt en megler, trenger du å åpne en handelskonto. Denne prosessen innebærer å gi noen personlige opplysninger og gjøre et innskudd.
 4. Lag en investeringsplan: Før du begynner å handle, bør du lage en investeringsplan. Denne planen skal inneholde dine finansielle mål, risikotoleranse, og strategi for når og hvordan du vil inngå og avslutte handler.
 5. Utfør handel: Du kan utføre handler via meglers handelsplattform. Du vil typisk se to priser for hvert valutapar: “ask”-prisen, som er prisen du kan kjøpe valutaen for, og “bid”-prisen, som er prisen du kan selge valutaen for. Forskjellen mellom disse to prisene er kjent som “spread”, og er i praksis kostnaden for å utføre handelen.
 6. Risikostyring: Det er viktig å ha robuste risikostyringsstrategier på plass for å beskytte investeringen din. Dette kan innebære bruk av stop loss-ordrer for å begrense potensielle tap, og ikke å risikere mer enn en viss prosent av kontoen din på noen enkelt handel.

Husk at valutahandel innebærer en høy grad av risiko, og det er mulig å miste mer enn din opprinnelige investering. Det er derfor anbefalt at man investerer tid i å lære om markedet og utvikle en solid handelsstrategi før man begynner med valutahandel.

Kan du ta opp lån for å gjøre valutahandel? 

Det er teknisk sett mulig å ta opp lån for å investere i valutahandel, men det er generelt ikke anbefalt på grunn av de høye risikoene involvert. 

Valutahandel er svært volatilt og inneholder betydelig risiko for tap, spesielt når du bruker giring, som i seg selv er en form for lån. Å ta opp et ekstra lån for å finansiere valutahandel øker risikoen ytterligere. 

Bruk penger du har råd til å tape 

Dersom du taper penger i handelen, vil du ikke bare ha tapt dine egne midler, men vil også være i gjeld og må betale tilbake lånet med rente. Dette kan potensielt føre til betydelige finansielle problemer.

Hvis du er ny til valutahandel, er det en god idé å starte med en praksiskonto og bruke bare penger du har råd til å tape. Før du begynner med valutahandel, bør du også søke råd fra en finansiell rådgiver eller en annen kvalifisert profesjonell.

Spørsmål og svar – Valutahandel

Hva er valutahandel?

Valutahandel, også kjent som Forex trading, handler om kjøp og salg av ulike valutaer i håp om å tjene penger på endringer i valutakurser.

Hva er en spread i valutahandel?

Spread i valutahandel refererer til forskjellen mellom kjøpsprisen (ask) og salgsprisen (bid) for et bestemt valutapar tilbudt av en forex megler. Differansen mellom disse to prisene (spreaden) er meglerens fortjeneste.

Hva innebærer det å shorte en valuta i valutahandel?

Når du “shorter” en valuta, selger du i prinsippet en valuta du ikke eier, med intensjon om å kjøpe den tilbake senere til en lavere pris. Det gjøres ved å låne valutaen du ønsker å shorte fra en megler, og deretter selge den på det åpne markedet.

Er det mulig å ta opp lån for å gjøre valutahandel?

Det er teknisk sett mulig å ta opp lån for å investere i valutahandel, men det er generelt ikke anbefalt på grunn av de høye risikoene involvert. Hvis du taper penger i handelen, vil du ikke bare ha tapt dine egne midler, men vil også være i gjeld og må betale tilbake lånet med rente.

Bankene vi sammenligner

Vis mer
Hva sier våre kunder om å samle lån?