Alt du trenger å vite om depositumsgaranti

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Depositumsgaranti vs. depositum
Trygghet for utleier og leietaker
Tre års varighet
Depositumsgaranti vs. depositum
Trygghet for utleier og leietaker
Tre års varighet

Depositumsgaranti er et alternativ til vanlig depositum som kreves ved leie av bolig. Depositum kreves som sikkerhet for boligen dersom noe skulle bli ødelagt eller husleien ikke betales. Det er vanlig å måtte betale opptil 3 måneders depositum ved inngåelse av leiekontrakt.

Et depositum kan være en høy kostnad for mange, spesielt studenter som lever på studielån. 

Hvordan fungerer depositumsgaranti?

Dersom du ikke har nok kapital oppspart for å betale vanlig depositum, så er depositumsgaranti et alternativ for å sikre deg et sted å bo.

Med depositumsgaranti, så betaler du kun en engangskostnad på en viss prosentandel av det avtalte depositumet. Hva som avtales avhenger av den som tilbyr garantien, du kan måtte betale mellom 10% og 20% av normalt depositumskrav, men ofte ligger det på 14%. Beløpet betales til utstederen av garantien, ikke utleier. 

 • Ligger depositumet på 30 000 kroner og du må betale 14% av dette, så utgjør det en engangskostnad på 4 200 kroner. Merk at dette beløpet betales ikke tilbake til deg som leietaker.
 • Vanlig depositum krever en depositumskonto, men med depositumsgaranti så er ikke det nødvendig.
 • Ved opprettelse av depositumsgaranti på nett så må leietaker og utleier verifisere seg ved hjelp av BankID.
 • En depositumsgaranti gir sikkerhet mot utleier for blant annet skade på eiendommen, ubetalt eller misligholdt husleie, utgifter knyttet til utkastelse og andre krav som kan oppstå fra husleieavtalen, etter husleieloven § 3-6.
 • Utleier må godkjenne depositumsgaranti som sikkerhet.

En depositumsgaranti gjør at leietakere kan stille sikkerhet likt depositum uten å bruke egne penger. Depositumsgaranti varer vanligvis i 3 år og må fornyes dersom leieforholdet varer lenger enn det.

Hvordan søke om depositumsgaranti? 

Du søker om depositum fra et selskap som tilbyr det. Det er også mulig å ha depositumsgaranti fra NAV, en arbeidsgiver eller et familiemedlem. 

Noen eksempel på selskap som tilbyr garantien er Tryg Forsikring, Hybel AS, Söderberg & Partners. 

Forskjellen mellom depositumsgaranti og depositumslån

Et depositumslån er et forbrukslån som gis som et engangsbeløp, mens en depositumsgaranti er en garanti som leietaker vil kjøpe. 

Det kan være krevende å legge seg opp nok kapital for depositum, har man ikke mulighet til å spare nok kapital, så er det mulig å søke om et depositumslån. Et depositumslån fungerer på samme måte som et forbrukslån, bare at pengene blir øremerket til depositum.

Det er viktig å merke seg at selv om kriteriene for depositumslån og garantier er noe mindre strenge sammenlignet med forbrukslån, er det likevel viktig å sørge for at du oppfyller kvalifikasjonskravene før du søker om noen av disse.

Hvem kan få depositumsgaranti? 

For å være kvalifisert for enten depositumslån eller garanti så må du oppfylle visse kriterier. Disse inkluderer:

 • Være minst 18 år gammel
 • Norsk statsborger
 • Inntekt de siste 3 årene
 • Ingen betalingsanmerkninger

En kredittsjekk vil bli utført for å sjekke om at du oppfyller disse kravene.

Under en kredittsjekk vil utstederen av lånet eller garantien innhente opplysninger om deg, som folkeregistrert adresse, skatteopplysninger, bruttoinntekt og eventuelle betalingsanmerkninger.

Hva dekker en depositumsgaranti?

 • Manglende betaling av husleien
 • Manglende betaling av fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten
 • Skader på leieobjektet forårsaket av leietaker, utover normal slitasje
 • Kostnader i forbindelse med utkastelse

Fordeler og ulemper med depositumsgaranti

Det finnes fordeler og ulemper ved å velge depositumsgaranti i stedet for tradisjonelt depositum.

Fordeler:

 • Leietakere kan bruke pengene de ville ha brukt som depositum til andre ting, som å møblere hjemmet sitt.
 • Dersom leietakere ikke har nok penger til depositum, kan depositumsgaranti være et rimeligere alternativ enn forbrukslån eller kredittkort.
 • Leietakere slipper å binde opp et stort beløp til en depositumskonto. 
 • Utleier slipper å betale etableringsgebyr i banken.
 • Utleier og leietaker trenger ikke ha kundeforhold i samme bank. 

Ulemper:

 • Leietakere får ikke garantibetalingen tilbake etter at leieforholdet avsluttes.
 • Depositumsgarantier kan ikke overføres fra et leieforhold til et annet.
 • Garantien gjelder kun for leieforholdet og adressene som er oppgitt i garantibeviset.

Hvor lenge varer depositumsgarantien?

Vanligvis varer depositumsgarantien i 3 år. Dersom leieavtalen varer lenger enn 3 år, må leietaker kjøpe ny depositumsgaranti. Dersom leietaker avslutter leieforholdet tidligere enn avtalt varighet fra da garantien ble kjøpt, får leietakeren ingen refundering av penger.

Nyttig informasjon om depositumsgaranti

Husleieloven regulerer depositumsgarantien. Utleier kan ikke be om mer enn 6 måneders leie som sikkerhet.

Utleier har samme sikkerhet som ved et vanlig depositum. Dersom leietaker ikke betaler et krav fra utleier, vil depositumsgarantien sørge for at utleier får pengene sine. Utsteder av leiegarantien er den som skal rette krav mot leietaker. Dersom leietaker er uenig i kravet, har leietaker fortsatt samme rettigheter som ved tvist om innbetaling av depositum.

Leietakeren trenger ikke å binde penger som i et vanlig depositumsforhold.

Merk at du har samme rettigheter med depositumsgaranti som du har ved ordinært depositum.

 • Hvis det oppstår skader på boligen, eller du ikke har betalt husleie så kan utleieren kreve penger av deg via garantiavtalen.
 • Kravet skal komme fra selskapet som utbetaler garantien.
 • Mener du kravet er urettferdig så har du samme rettigheter som gjelder ved en tvist om utbetaling av depositum.
 • Leieboerforening kan så bistå i saken mellom leier og utleier for å vurdere om boligen faktisk har mangler og om leier er erstatningspliktig.

Uansett om du velger vanlig depositum eller å kjøpe depositumsgaranti, så er det viktig at du leser nøye gjennom kontrakten og har en god oversikt over tilstanden på leiligheten før du flytter inn. Hvis du forstår hva som er avtalt så vet du også hva som kreves av deg som leietaker.

 • Når du tar over leiligheten, gå gjerne gjennom hele leiligheten med utleier og noter ned alt av feil og mangler. En slik gjennomgang kan beskytte deg mot at utleier krever erstatning for feil og mangler som allerede var der før du flyttet inn.
 • Ved depositumsgaranti så får man ikke tilbake beløpet man betalte ved avtaleinngåelse, i motsetning til hva man gjør ved inngåelse av vanlig depositumsavtale.

Hvordan søker jeg depositumsgaranti gjennom Nav? 

Depositumsgaranti gjennom Nav kalles ofte NAV-garanti. Har du ikke mulighet til å betale depositum på egenhånd så kan du søke til NAV om støtte til depositum. NAV gir vanligvis hjelp gjennom en garanti for depositum men kan også gi økonomisk støtte til depositum på en sperret depositumskonto. Depositumsgarantien fra NAV gjelder noen ganger for kortere perioder enn selve leieforholdet, og det kan være bra å vite at den vanligvis kun dekker skyldig husleie.

Spørsmål og svar – Depositumsgaranti

Hva er en garantist?

En garantist er en som kan ta over en annen person økonomiske forpliktelser, dersom leietaker ikke kan betale er det garantisten som må betale, det betyr at garantisten tar over risikoen.

Hvor stort beløp kan depositumsgaranti sikre?

Depositumsgaranti er regulert av husleieloven, som sier at utleier ikke kan kreve husleie for mer enn 6 måneders leie som sikkerhet.

Kan jeg si opp depositumsgaranti?

Oppsigelse krever skriftlig aksept fra utleier. Den skriftlige aksepten fra utleier må sendes til utsteder av garantien innen 14 dager etter garantiens startdato, dermed vil garantikostnaden tilbakebetales og eventuelle krav vil ikke dekkes av garantisten. Dersom leieforholdet er startet kan du ikke si opp garantien.

Kan jeg få depositumsgaranti med betalingsanmerkning?

Det utføres en kredittsjekk av kandidater og dessverre kan det være vanskelig å få innvilget depositumsgaranti med betalingsanmerkning. 

Bankene vi sammenligner

Vis mer