Kredittsjekk

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Kredittsjekk foretas av alle långivere
Lån hos Sambla
Opptil 600 000 med kredittsjekk
Kredittsjekk foretas av alle långivere
Lån hos Sambla
Opptil 600 000 med kredittsjekk

Kredittsjekken er en en avgjørende etappe på veien til å få lån.

Den instansen du søker lån eller en annen form for kreditt vil innhente noen opplysninger om deg i tillegg til de du oppgir selv. Dette kalles kredittopplysninger.

Disse opplysningene gir oversikt over ligningstallene de senere år, og ikke minst om du har noen registrerte betalingsanmerkninger.

Dataene i kredittsjekken sammen med en rekke statistiske forhold danner en kredittscore, oftest fra 0-100. Får du en lav score her, kan det hende at du får avslag på lånet du søker om.

Det er kun selskaper med konsesjon fra Datatilsynet som kan gi kredittopplysninger. Disse kalles kredittopplysningsforetak. For tiden er det fire slike foretak som har konsesjon til å gi kredittopplysninger om privatpersoner.

Når foretas det kredittsjekk av deg?

Hvem som helst kan ikke be om en kredittsjekk. Det skal alltid være en saklig grunn for det. Du kan for eksempel ikke kredittsjekke naboer eller kolleger bare fordi du er nysgjerrig.

Kredittsjekk når du låner penger og betaler med faktura

Saklig grunn foreligger når du har søkt om et lån. Det vil også normalt opplyses at det innhentes en slik kredittsjekk når du søker på nettet. Det samme gjelder når du søker om kredittkort. Dette er standard prosedyre hos banker og andre finansieringsforetak.

Det kan også gjøres kredittsjekk i andre situasjoner du betaler etterskuddsvis. Det kan for eksempel være når du tar opp et mobiltelefonabonnement eller når du betaler på faktura etter at du har mottatt varen.

Når skal det ikke gjøres en kredittsjekk?

Du skal normalt ikke kredittsjekkes som jobbsøker. Rekrutteringsbyråene blir grundigere og grundigere i sin innhenting av ditt tidligere levned, men de kan altså ikke sjekke økonomien din.

Et unntak her er hvis du søker en stilling med et betydelig økonomisk ansvar. Ordet betydelig henviser til at det bør være en overordnet stilling før man kan tillate seg å sjekke jobbsøkerens kredittverdighet. Det er heller ikke nødvendig å kredittsjekke alle kandidatene, kun de som i siste runde kan være aktuelle for stillingen.

Hvem foretar kredittsjekken?

Det er sensitive opplysninger man behandler, så det kan ikke overlates til hjem som helst.

Det er datatilsynet som har overoppsynet med slike virksomheter, og som deler ut konsesjoner til kredittopplysningsforetakene som skal få lov til å drive med dette.

Verken långiver selv eller dennes inkassoselskap sitter på disse kredittopplysningene. De må altså innhente dem fra et kredittopplysningsforetak med konsesjon.

For øyeblikket finnes det fire slike kredittopplysningsforetak som kan samle opplysninger om privatpersoner. Disse er:

  • Bisnode
  • Creditsafe
  • Experian
  • EVRY

Dersom du er registrert som selvstendig næringsdrivende, er det en rekke andre selskaper som i tillegg har konsesjon til å selge opplysninger om deg,

Hva inneholder kredittsjekken?

Kredittopplysningsforetakene innhenter data fra blant andre Folkeregisteret, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene.

De siste likningstallene

Fra Skatteetaten får kredittopplysningsforetaket skattetallene for de tre siste årene. Merk at det er nettoinntekten som oppgis. Bruttoinntekten din er ikke offentlig tilgjengelig. Kredittsjekken oppgir kun tallene fra likninger som anses som ferdigbehandlet. De vil da ikke nødvendigvis inneholde tallene fra fjorårets likning. Långiver vil imidlertid be om at du legger ved skattemeldingen når du søker.

Betalingsanmerkninger

Det er også her det kommer fram om du har betalingsanmerkninger. En slik noteres for eksempel hvis det har blitt begjært en utleggsforretning eller sendt en forliksklage for et krav.

Kredittscore

Endelig vil kredittopplysningsforetaket utarbeide en kredittscore. Kredittscoren skal si noe om hvor stor statistisk risiko det er for at du pådrar deg en betalingsanmerkning de neste 12 månedene. Scoren går gjerne over en skala fra 0 til 100. Ligger du litt for nær 0, vil kredittopplysningsforetak anbefale at du ikke innvilges kreditt. For øvrig er det opp til långiveren som har bestilt kredittsjekken hvor mye det skal legges vekt på den.

Dette påvirker din kredittscore

Kredittopplysningsforetakene har sine hemmelige formler for hvordan de regner ut kredittscore. Det som er sikkert er at inntekt, formue og eventuelle betalingsanmerkninger er det som betyr mest.

I tillegg til dette er det en del statistiske faktorer. Følgende situasjoner kan gi utslag på kredittvurderingen:

  • store svingninger i inntekten trekker ned
  • gifte/samboere får bedre score enn enslige
  • personer med enkeltmannsforetak har større sannsynlighet for å få betalingsanmerkning enn andre.
  • unge er i gjennomsnitt dårligere betalere enn eldre
  • det er flere menn enn kvinner som har betalingsanmerkninger
  • Skifter du ofte adresse, kan dette tolkes negativt

Vi vet ikke med sikkerhet i hvilken grad de enkelte kredittopplysningsselskapene legger på de ulike faktorene. Det er som nevnt hemmelig.

Det er også opp til den enkelte långivere hvor stor vekt vedkommende vil legge på kredittsjekken. Men den kan altså være utslagsgivende for om du får lån eller ikke, og spesielt for hvilken rente du i tilfelle vil bli tilbudt.

Kredittsjekk deg selv

Man blir selvfølgelig nysgjerrig på hvilke opplysninger som finnes om en selv hos kredittopplysningsforetakene.

Dette kan det jo også være nyttig å vite før man søker.

Men den letteste måten å gjøre det på er rett og slett å søke om lånet først. Da skal du automatisk få tilsendt en gjenpart de samme opplysningene som banken som kredittsjekker deg får tilgang til.

Be om en utskrift av din kredittsjekk

Du kan også kontakte et kredittopplysningsforetak selv og forlange å få en utskrift. Du har alltid krav på kostnadsfritt å få opplyst hvilke informasjoner enhver institusjon, offentlig eller privat, måtte ha lagret om deg.

Kredittopplysningsforetakene har nå gjort det mulig å logge seg inn med BankID for å få tilgang på din egen side om dem.

Merk at dette gjelder opplysninger foretaket har samlet inn andre steder, som ligningstallene og om det er betalingsanmerkninger.

Kredittscoren anser det som sitt eget produkt, og det vil det kreve betaling for. Den koster imidlertid ikke mer enn en femtilapp.

Klage på kredittsjekk

Er det opplysninger som kommer fram av kredittsjekken som er feil?

Hvis du klager til kredittopplysningsforetaket, vil de som regel henvise deg til den instansen de selv har innhentet informasjonen fra.

Det vanligste tilfellet er når det er registrert en betalingsanmerkning du er uenig i. Merk at det ikke skal noteres en betalingsanmerkning dersom kravet er omstridt.

Framgangsmåten er her at man først tar kontakt med kreditor eller inkassoselskapet som står bak anmerkningen, og bestrider kravet. Er det allerede en forliksdom eller en utført utleggsforretning, må man også innlede rettslige skritt for å få dem omgjort.

Frivillig kredittsperre

Hvis du selv ikke ønsker at du skal innvilges kreditt, kan du be om at kredittopplysningsforetakene oppretter en frivillig sperre på deg.

Det betyr at selskapene ikke vil få utlevert opplysninger om deg, men du vil samtidig ikke kunne innvilges kreditt.

Dette er praktisk hvis du har vært utsatt for et identitetstyveri.

En frivillig kredittsperre kan oppheves når du ber om det.

Kredittsjekk og kredittvurdering

Kredittsjekk og kredittvurdering er to ord som ofte går om hverandre, og brukes begge om hele prosessen forut for innvilgelse eller avslag på lån.

Kredittsjekk

Strengt tatt består vel kredittsjekken i en innhenting og kontroll av opplysninger om din økonomi. Med andre ord dreier det seg om å få fakta på bordet.

Kredittvurdering

Kredittvurderingen blir da å analysere de foreliggende opplysningene, for så komme til konklusjonen på din lånesøknad.

Utlånsforskriften inneholder noen kriterier som skal inngå i kredittvurderingen. De viktigste er at det ikke bør gis lån dersom søkeren med det får en en gjeldsbyrde som overstiger fem ganger den årlige bruttoinntekten, og at den personlige økonomien skal tåle en generell renteoppgang på fem prosentpoeng.

Hva er kredittverdighet?

Et annet ord som noen ganger brukes i forbindelse med kredittsjekk, er kredittverdighet. Det er et noe konservativt ord som går tilbake til landhandleriets tid. Det var i de tider det var vanlig å handle på krita, altså at man kunne betale for varene man handlet på et senere tidspunkt. En person som ikke var kredittverdig hadde problemer.

Vi kan også i dag uformelt si at en person ikke er kredittverdig hvis vedkommende har gått konkurs eller har betalingsanmerkninger. Oftes brukes nok begrepet om bedrifter som ikke får ytterligere finansiering til sin virksomhet.

Du kan sjekke din kredittverdighet gjennom en kredittsjekk .

Lån uten kredittverdighet og kredittsjekk?

Det er klare hindringer for å få personlige lån uten kredittverdighet og kredittsjekk.

Hvis man med manglende kredittverdighet tenker at en person har betalingsanmerkninger eller lignende, vil långiver måtte betinge seg en sikkerhet andre steder for lånet. En slik sikkerhet er i praksis som regel pant i egen eller andres bolig. Det er for eksempel låneinstitusjoner som kan gi lån til refinansiering under slike vilkår.

Lån uten kredittsjekk er enda vanskeligere å få. Myndighetenes krav til finansieringsinstitusjonene om god utlånspraksis forutsetter at dette blir innhentet.

Spørsmål og svar – Kredittsjekk

Hva er en kredittsjekk?

Når du søker lån innhenter banken en kredittsjekk på deg. Den inneholder blant annet opplysninger fra offentlige registre, som de senere års likninger og om du har betalingsanmerkning.

Hvem utfører en kredittsjekk?

En långiver må kontakte et kredittopplysningsforetak for å få utlevert en kredittsjekk, Det er fire slike foretak som har konsesjon til å gi slike informasjoner om privatpersoner i Norge.

Hva er konsekvensen av en kredittsjekk?

Kredittsjekken og kredittscoren er veiledende for finansieringsselskapene. De kan føre til at du ikke får kreditt, og vil ha innvirkning på hvilken rente du får på blant annet forbrukslån.

Kan jeg kredittsjekke meg selv?

Ja. Du kan logge inn på en av sidene til et kredittopplysningsselskap med BankID, og se hvilke opplysninger de har på deg. Du vil også få en gjenpart av de opplysningene banken får når de kredittsjekker deg.

Hva er kredittvurdering?

Kredittvurdering er en analyse av din økonomi for å se om du er kredittverdig.

Hva er kredittverdighet?

Kredittverdig kan brukes om en person banken er villig til å gi et lån.Vedkommende bør ikke ha betalingsanmerkninger eller inkassosaker.

Hvordan sjekke kredittverdighet?

Din kredittverdighet kan sjekkes raskest ved faktisk å søke om et lån for å se om det blir innvilget. Du kan også be om en utskrift fra et kredittopplysningsforetak for å se om det eventuelt er registrert noen betalingsanmerkninger på deg.

Er det noe register for kredittsjekk på privatpersoner?

Bankene innhenter opplysninger fra kredittopplysningsforetakene i forbindelse med søknad om lån eller annen kreditt. Her har man lagret en rekke opplysninger om privatpersoner som er innhentet fra skatteetaten, namsfogdene, folkeregisteret med mer. Det er også her det noteres betalingsanmerkninger. Ingen skal kunne få tilgang på disse opplysningene uten at det er saklig grunn til det, som regel i forbindelse med lånesøknad.

Bankene vi sammenligner

Vis mer