Feriepenger og skatt - hvordan henger egentlig feriepenger og skatt sammen

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Når kommer feriepengene?
Skattetrekk på feriepengene?
Så mye får du i feriepenger
Når kommer feriepengene?
Skattetrekk på feriepengene?
Så mye får du i feriepenger

Ferie er en tid for å slappe av og ta en pause fra hverdagen. Det er en tid for å skape minner med sine kjære og lade opp for fremtiden. Heldigvis finnes det et system for feriepenger, så kan man ta seg råd til å gjøre de tingene man vil i ferien. 

I motsetning til vanlig oppfatning, så er ikke feriepengene skattefrie. I denne teksten skal vi utdype om hvordan feriepenger og skatt henger sammen og svare på vanlige spørsmål som stilles angående feriepenger.

Hva er feriepenger?

Poenget med å få feriepenger er å kompensere for lønnstapet som oppstår når man er borte fra jobb i forbindelse med ferie. På denne måten slipper du å spare opp til feriepenger selv eller risikere å ikke ha penger når du tar ut ferie. 

Feriepengene skal skattes av 

I motsetning til vanlig oppfatning så er ikke feriepengene skattefrie. Du blir trukket ekstra skatt gjennom i opptjeningsåret, slik at feriepengene som utbetales året etter inntjeningen er allerede beskattet. 

Hvis du avslutter et arbeidsforhold, har du rett til å få utbetalt feriepengene du har opptjent i løpet av inneværende år. Da skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag, eventuelt ved et sluttoppgjør. Det vil da bli trukket skatt fra feriepengene ved utbetaling fordi det ikke tidligere er betalt skatt på denne spesifikke summen.

Hvordan skatting av feriepenger fungerer 

Det kan være krevende å sette seg inn i hvor mye skatt som skal betales. Feriepenger er skattepliktige for alle arbeidstakere, uavhengig av når feriepengene blir utbetalt. Dette betyr at det trekkes skatt på feriepenger. Hvis du derimot mottar feriepenger året etter opptjeningsåret, vil det ikke trekkes skatt av feriepengene. 

Dette skyldes at skattekortet er satt opp slik at du blir trukket litt ekstra skatt på lønnsutbetalingene resten av året, slik at det ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales. Hvilken skatt du betaler på feriepenger vil variere avhengig av hvilket inntektsnivå du ligger på og derav skatteklasse. 

 • Arbeidsstedet ditt skal sørge for at det trekkes forskuddsskatt gjennom året på lønningene dine, slik at feriepengene er beskattet når de utbetales i ferieåret. 
 • Får du utbetalt feriepenger i opptjeningsåret så skal det trekkes skatt etter prosentsatsen på skattekortet ditt.

Så stor del av lønnen din skal du få i feriepenger 

Hvor mye du skal skatte av feriepenger som trekkes avhenger av hvilket lønnsnivå du har, men det trekkes litt ekstra skatt på lønnsutbetalingene gjennom året slik at det ikke trekkes skatt når feriepengene utbetales. Feriepengene skal være på 10,2% av lønnen i opptjeningsåret og 12% om du har fem ukers ferie. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5% og ved  seks ukers ferie har de rett til 14,3% av lønnen. 

Hva skjer med feriepengene hvis jeg slutter og har feriedager til gode? 

Hvis du slutter i jobben, så skal arbeidstaker utbetale feriepengene når opphøringen av arbeidsforholdet tar sted. Dersom feriepengene ikke kan regnes med innen denne utbetalingen, så vil det utbetales i forbindelse med sluttoppgjøret. 

Det som arbeidstaker får utbetalt, er det som har blitt trukket i forskuddsskatt gjennom året, ikke selve feriedagene som ikke har blitt avviklet.

Endelig kommer feriepengene

Feriepengene utbetales vanligvis siste vanlige lønningsdag før ferien. Det er også vanlig at bedriften eller arbeidsstedet utbetaler feriepengene i en bestemt måned, normalt i mai eller juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan variere fra sted til sted på bakgrunn av tariffavtale.

Hvordan regner jeg ut hvor mye jeg får i feriepenger?

 • Se på lønns- og trekkoppgaven som du fikk ved årsskiftet, her kan du se hvor mye du har i feriepengegrunnlag
 • Med 4 ferieuker får du 10,2% av feriepengegrunnlaget
 • Med 5 ferieuker får du 12% av feriepengegrunnlaget
 • Hvis du er over 60 år, så får du 12,5% av feriepengegrunnlaget for 4 ferieuker og 14,3% for 5 ferieuker

Alle arbeidstakere har krav på 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag regnes som en virkedag i feriesammenheng, som betyr at 6 virkedager tilsvarer 1 uke ferie.

Hvis du har fem ukers ferie så kan du regne ut slik: Brutto månedslønn (før skatt) for 2023 + Feriepengegrunnlag 2022 x 0,12 – Brutto månedslønn 2023 / 26 virkedager x 30 virkedager

48 000 + 510 000 x 0,12 – 48 000 / 26 x 30 = 48 000 + 61 200 – 55 385
= 53 815 kroner utbetalt i feriepenger 

Kommer feriepenger i tillegg til vanlig lønn?

Ja, feriepenger kommer i tillegg til vanlig lønn og utbetales når man tar ut ferie. Feriepenger er ikke “inkludert” i lønnen og utbetales separat. 

Når trekkes skatt av feriepenger?

Feriepengene kommer fra at det trekkes ekstra skatt på lønningene som blir utbetalt til deg gjennom resten av året.

 • Får du så utbetalt feriepengene året etter inntjeningen, så skal det ikke skattes av de. Vil du ta ut feriepengene samme år som opptjeningsåret så skal det beskattes ved utbetaling. 
 • Det trekkes skatt av feriepenger opptjent det året de tas ut ved avslutning av arbeidsforhold.

Er det skattefri lønn i juni?

Nei, vanlig lønn som utbetales i juni skal skattes av som normalt. Hvis det er snakk om utbetales opptjente feriepenger fra tidligere år så har dette allerede blitt skattet av og er skattefrie.

Hva som skjer med feriepengene ved oppsigelse 

Når du slutter i jobben din, skal du ha utbetalt feriepengene du har opptjent fram til sluttdato. Pengene skal utbetales på siste vanlige lønningsdag før du slutter, med mindre du og arbeidsgiveren din blir enige om noe annet. Det kan for eksempel være at dere avtaler at feriepengene skal utbetales på en annen dag eller i en annen måned. Skatt vil bli trukket av feriepengene når de utbetales, men du vil få tilbakebetalt eventuelt ekstra skattetrekk når du får skatteoppgjøret året etter.

Halv skatt i november eller desember 

For ansatte med vanlig månedslønn så kan arbeidstaker velge om det skal være halvt skattetrekk i november eller desember, det er vanlig å velge halv skatt i desember. De fleste skattekort er satt opp slik at det trekkes forskuddstrekk på 10,5 måneders lønn, altså ikke skattetrekk i feriemåneden, og halvt skattetrekk i november eller desember. Dette betyr at det blir trukket litt ekstra skatt på lønnsutbetalingene resten av året, slik at det ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Det som faller utenfor feriepengegrunnlaget 

Det skal ikke beregnes feriepenger av følgende godtgjørelser:

 • utbetalte feriepenger
 • andel av nettoutbytte
 • fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie (f.eks. årlig julebonus)
 • verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget.

Kan jeg overføre mine feriedager til neste år? 

Ja, det er mulig å overføre feriedager til neste år. Vanligvis skal all ferie tas ut i løpet av kalenderåret, men det er mulig å avtale med arbeidsgiver å overføre inntil 12 feriedager til neste år. Arbeidsgiveren bestemmer om det er greit å overføre disse dagene, og det er ikke tillatt å avtale overføring av flere feriedager enn det som er tillatt i henhold til ferieloven § 7 (3). Det betyr at du ikke kan spare mer enn 12 feriedager til neste år.

Spørsmål og svar – Feriepenger og skatt

Får jeg skattefri lønning i juni?

Nei, vanlig lønn trekkes skatt av som vanlig. Får du utbetalt feriepengene som ble opptjent det forrige året så er disse allerede beskattet og er skattefri i den forstand. 

Kan jeg nekte å ta ut ferie?

Arbeidstaker har plikt til å ta ut ferie og arbeidsgiver har plikt for å sørge for at arbeidstaker tar ferie. Hvis arbeidstaker ikke tar ut ferie, så kan arbeidsgiveren risikere å bli erstatningspliktig overfor arbeidstakeren. Lovbestemt ferie som ikke blir tatt ut i ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår.

Kan jeg få både feriepenger og lønn samtidig?

Feriepenger skal komme i tillegg til lønn og det skal i utgangspunktet ikke avtales at feriepengene skal være inkludert i lønnen. 

Hvor stor del av feriepengegrunnlaget får jeg i feriepenger?

Arbeidstakere som har 4 ukers ferie skal få 10,2% av feriepengegrunnlaget og arbeidstakere som har 5 ukers ferie skal få 12% av feriepengegrunnlaget. 

Bankene vi sammenligner

Vis mer