Flytende rente - mer fleksibilitet

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Flytende rente tilsvarer markedsrente
Kan være uforutsigbar
Fordeler og ulemper med flytende rente
Flytende rente tilsvarer markedsrente
Kan være uforutsigbar
Fordeler og ulemper med flytende rente

Flytende rente på lån er den lånetypen de fleste lånekunder velger i Norge, og mange påvirkes dermed av svingninger i rentesatsene. Fast rente gir et mer forutsigbart låneforløp, men har ulempen med bindingstid og mindre fleksibilitet når det kommer til nedbetaling. De fleste føler seg trygge på å velge flytende rente med mindre de blir rådet sterkt i en annen retning. Allikevel kan det være nyttig å vite mer om hva flytende rente egentlig innebærer.

Hva betyr flytende rente?

Å ha en flytende rente på et lån, betyr at renten man betaler varierer med bankrenten som settes av banken. Man betaler høyere terminbeløp hvis banken øker renten, og lavere hvis rente går ned. Det motsatte av flytende rente er fast rente, og det innebærer at man som lånekunde binder renten på lånet sitt over en viss tid. På denne måten vil man ikke være påvirket av renteendringer, men det er allikevel ingen garanti for at dette gir økonomiske fordeler i det lange løp. Det er begrenset hvor negative konsekvensene kan bli hvis man binder renten til en lav sats i for eksempel fem år, men man vil ikke få fordelene av den fleksibiliteten som flytende rente gir.

Uten ekstreme rentehopp, vil et lån med flytende rente mest sannsynlig ikke koste noe mer enn et lån med fast rente, og ettersom veldig lave renter kan ha mye å si på hva man betaler i terminbeløp, velger mange denne løsningen. Det rådes ikke til å velge fast rente hvis man har hensikt om å spare penger, det er heller på grunn av forutsigbarheten at denne lånetypen anbefales.

Hvorfor velge flytende rente?

Når rentene er lave, er det store økonomiske fordeler ved å ha flytende rente ettersom rentesatsen virker direkte inn på terminbeløpene man betaler. Og selv om renten til tider kan øke, er det en god sjans for at den totale kostnaden på lånet vil være lavere enn den ville vært med fast rente. En vesentlig fordel med flytende rente er at man kan nedbetale lånet raskere enn planlagt hvis man får muligheten til det, og man har dermed en fleksibilitet som man ikke har når man binder renten. Allikevel følger det en viss risiko ved å ha flytende rente. Ettersom man aldri kan vite helt sikkert om fremtiden vil bringe med seg svært høye rentesatser, har man heller ingen garanti for hvor mye et lån vil koste. Men det er akkurat derfor bankene vurderer alle låntakeres betalingsevne ved en eventuell rentestigning, og hvis det ikke er en fare for manglende betjeningsevne ved renteøkning, kan det lønne seg for de fleste å velge flytende rente.

Flytende eller fast rente i 2021

I den siste tiden har utlånsrentene vært lave, og det har vært mulig å binde renten på et gunstig nivå. Allikevel er det ingen fasit på hva som lønner seg mest av flytende eller fast rente, og mye av grunnen er at det er vanskelig å forutsi fremtidens rentesatser, selv for de neste få år. Det er styringsrenten som påvirker rentesatsene bankene setter, og den påvirkes igjen av blant annet arbeidsledighet, boligpriser, oljepriser og generell prisvekst. På finansportalen.no finner man er oversikt over den flytende renten hos forskjellige banker.

Renter hos Lånekassen

Når man er ferdig å studere og skal begynne å betale på studielånet, får man automatisk flytende rente i Lånekassen, og dette innebærer at terminbeløpet vil endre seg noe fra måned til måned. Det er også mulig å velge fast rente når man skal nedbetale studielånet, men når fastrenteperioden er over vil man igjen få flytende rente. Renten i Lånekassen er markedsstyrt på den måten at det er de fem beste boliglånstilbudene på markedet som bestemmer hvilken rente Lånekassen bruker. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten, og Lånekassen trekker fra 0,15 prosentpoeng fra basisrenten når de setter renten på nedbetaling av studielån. Renten bestemmes seks ganger i året, og gjelder dermed for to måneder av gangen.

Hjelp til å velge riktig

Det er ikke alle som sitter på nødvendig kunnskap for å kunne ta de rette avgjørelsene når det kommer til lån, og mange kan bli usikre på valgene man står ovenfor i denne forbindelsen. Ved å kontakte en låneformidler kan man lettere finne ut hvilke lånetype man bør velge, og man kan få sammenlignet tilbud fra flere banker og långivere slik at man også er sikker på at man velger de beste lånebetingelsene. Sambla er en låneformidler som i tillegg tilbyr personlig rådgivning til alle sine kunder, og som kan veilede i prosessen mot å finne den beste låneløsningen. Sambla kontakter flere banker og långivere slik at man som kunde kan få flere tilbud på én lånesøknad, helt uten forpliktelser.

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 500 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår (lavest mulige rente 6,19 %), og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe. Vi lar 15 ulike banker og långivere se søknaden din, og så kommer alle med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

Spørsmål og svar - Flytende rente

Hva er flytende rente?

At du har flytende rente på lånet ditt, betyr at banken kan endre renten i takt med endringer i markedsrenten. For å unngå dette kan du be om en fastrenteavtale.

Bør jeg ha fast eller flytende rente?

Ved å velge fast rente får du en mer forutsigbar betalingssituasjon. Gjennomsnittlig viser det seg imidlertid at de med fast rente betaler mer enn de med flytende rente.

Bankene vi sammenligner

Vis mer