Nettolønn

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Beregn nettolønn
Definisjon og beregning
Netto vs brutto
Beregn nettolønn
Definisjon og beregning
Netto vs brutto

Nettolønn er det du sitter igjen med etter at skatter og avgifter er trukket fra utbetalingen. Det er dermed det du har til disposisjon til betjening av lån og andre utgifter.

Her har vi samlet det du bør vite om nettolønn.

Netto vs brutto

Begrepene brutto og netto ser vi brukt i mange sammenhenger, ikke bare om lønn.

Bruttovekt er for eksempel hva en vare veier inkludert emballasje. Netto er vekten etter at varen er pakket ut og emballasjen fjernet.

Definisjon nettolønn

Den vanlige definisjon er at nettolønn er lønn etter trekk av skatter og avgifter. Det betyr altså hva du får utbetalt av arbeidsgiver.

På skatteetatens nettside brukes imidlertid uttrykket om spesielle nettolønnsavtaler hvor den ansatte har inngått avtale om fast netto utbetalt lønn.

Les mer om nettolønnsavtaler lenger ned.

Hva er nettolønn?

For å komme fram til nettolønnen din, tar vi alltid utgangspunkt i hva du får utbetalt av arbeidsgiveren din.

Arbeidsgiveren har fått tilsendt skattekortet ditt, og tabeller over hvor mye som skal trekkes i forskuddskatt.

Det skal framkomme på lønnsslippen din hva som er brutto og netto utbetaling.

Hvert år tar skatteetaten en beregning av eksakt hvor mye du skal betale i skatt av lønnen din for foregående år. Det blir da en avregning mot det du har betalt. Du kan da få betalt tilbake det du har betalt for mye, eller måtte betale restskatt.

Hva er nettoinntekt?

Nettoinntekt er ikke så forskjellig fra nettolønn, men tar også med andre inntekter du måtte ha som renter fra innskuddskonto, utbytte av aksjer, inntekter fra utleie av fast eiendom eller annet.

Nettoinntekt framkommer da etter at alle godkjente utgifter og fradrag er trukket fra disse inntektene. Du vil se Skatteetatens utregning av nettoinntekten din på skatteoppgjøret.

Nettoinntekten er viktig fordi den blant annet danner grunnlag for pensjonsrettighetene dine, og brukes som utgangspunkt i kredittvurderingen når du søker om lån.

Nettolønnsavtale

Det er mulig å gjøre avtaler med arbeidsgiver om en fast nettolønn.

Det blir da arbeidsgiverens oppgave å beregne og betale skatter og avgifter til det offentlige. Det inkluderer skatt, folketrygdavgift og arbeidsgiveravgift.

Det er gjerne for arbeid utført i utlandet det inngås nettolønnsavtaler.

En nettolønnsavtale er en privatrettslig avtale, og fritar ikke arbeidstakeren fra å levere skattemelding eller ansvar for at skatten faktisk blir betalt.

Nettolønn og søknad om lån

Når du søker om lån, er det nettolønnen banken er mest interessert i. Det er tross alt det du har til disposisjon når du skal betale tilbake lånet.

I tillegg til de opplysninger du selv oppgir, vil långivere gjennom sin kredittsjekk få tilgang til nettoinntekten din de tre foregående ligningsårene.

I hovedsak vil høyere nettolønn gi mulighet for høyere lån og bedre rente. Hvor mye du allerede har i lån vil selvfølgelig også spille inn.

Ved å søke gjennom Sambla vil flere långivere foreta en avveining av hvor mye du kan låne og hvilken rente de vil gi. Dette øker dine muligheter for å få akkurat det lånet som passer best for deg.

Spørsmål og svar - Nettolønn

Hva er forskjellen på bruttolønn og nettolønn?

Bruttolønn er din avtalt lønn, mens nettolønnen er det du får utbetalt etter at skatter og avgifter er trukket.

Hvordan regne ut nettolønn?

Nettolønn regnes ut fra skattetrekket. Arbeidsgiveren trekker ut fra en tabell som er angitt på skattekortet ditt. Du kan søke Skatteetaten om et nytt skattekort dersom du mener det er feil.

Hvordan finner jeg netto årsinntekt?

Netto årsinntekt finner du på ligningen din. Gå inn på din side på Skatteetaten, og du vil finne de opplysninger du trenger fra foregående år. Hvis du er ute etter netto årsinntekt for inneværende år, kan du prøve skattekalkulatoren på den samme siden for å få et anslag.

Hvordan regner ut årslønn?

Full årslønn baserer seg på 7,5 timers arbeidsdag og 260 arbeidsdager i året. Hvis du har oppgitt en timelønn, kan du gange denne med 1950 for å se hvor mye du kan regne med i årslønn.

Bankene vi sammenligner

Vis mer