Normrente

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Normrente
Beregn effektiv rente
Finn lånet med laveste kostnader
Normrente
Beregn effektiv rente
Finn lånet med laveste kostnader

Normrente er en standard som fastsettes av skattemyndighetene for å beregne beskatning av fordelen med billige lån, spesielt fra arbeidsgiver.

 

Normrente ved lån fra arbeidsgiver

Får du rentefritt eller rimelig lån fra din arbeidsgiver, er dette en fordel som skal beskattes. på lik linje med fri bil eller andre goder,

Man må da finne en verdi av denne fordelen som skal tilsvare den merutgiften du ville hatt hvis du skulle gå ut på det åpne markedet, slik andre som ikke har muligheten for billige lån fra arbeidsgiver må.

Det er her normrenten kommer inn.

Dersom renten på lånet fra arbeidsgiver er lavere enn den aktuelle normrenten. vil de beskattes på følgende måte:

Det beregnes renteutgift på det gjenstående lånebeløpet. Det er differansen mellom beregnet normrente og renten på arbeidsgiverlånet som er gjenstand for beskatning. På Skattemeldingen føres dette under naturalytelse og spesifiseres som lån fra arbeidsgiver,

Arbeidsgiver på sin side må føre det som lønnskostnad, og også beregne arbeidsgiveravgift av det.

 

Skatteetaten normrente

Det er Skattedirektoratet som beregner normrenten, og det gør det på følgende måte etterl forskrift til skatteloven §: 12-5:

Først beregnes det en basisrente ut fra de fem boliglånene som på det aktuelle tidspunktet har de laveste rentene. Fra basisrenten trekkes det 0,15 prosentpoeng for å komme fram til normrenten.

Normrenten vurderes 6 ganger i året. Den settes da forskuddsvis for de neste to måneder.

Normrente 2024

Normrenten endres altså hver annen måned. I 2024 normrenten vært satt til:

  • januar-februar:4,9%
  • mars – april: 5,1 %
  • mai-juni:5,2 %
  • juli-august: 5,3 %

Normrente rederibeskatning

“Normrente” er også et uttrykk som benyttes i rederibeskatningen. I denne sammenhengen utgjør den en sats for beskatning av inntektstillegg for rederier med høy egenkapital.

Denne normrenten fastsettes av Finansdepartementet. For ligningsåret 2023 ble den satt til 4,1 %.

 

Rente mellom selskaper

Lovgivningen opererer med enda et renteuttrykk, nemlig skjermingsrente. Det er aktuelt med skjermingsrente dersom du som personlig skattyter låner penger til et aksjeselskap. Renteinntekten du får på dette lånet skal selvfølgelig skattes av på vanlig måte, Du vil også måtte regne med å beskattes opp til skjermingsrenten.

Skjermingsrenten fastsettes av Skattedirektoratet iht skattelovens §5.22. For 2024 har skjermingsrenten være 3,9 %.

Når det gjelder lån til eller mellom selskaper, vil vi ellers anbefale at du konfererer med en advokat eller en skatteekspert.

 

Normrente eller styringsrente

Det kan være mange forskjellige renter å ha oversikt over, og noen forveksler styringsrente og normrente.

Styringsrenten er imidlertid et pengepolitisk tiltak og bestemmes  av Norges Bank. Styringsrenten har en direkte påvirkning på bankenes boliglån, og indirekte da også normrenten. Normrenten historisk har en tilsvarende utvikling som styringsrenten.

Espen
2024-06-17
Espen er skribent på Sambla. Han er utdannet jurist med privatøkonomi og finansiering som spesialfelt. De senere årene har han viet seg til å skrive tekster med tanke på å bistå enkeltpersoner til å ta velinformerte beslutninger når de skal låne penger i Norge. Tekstene er gjennomlest og godkjent av Marcus Sätherström, innholdsansvarlig i Norge.

Skatteetaten.no

Sambla forklarer - Normrente

Hvem bestemmer normrente?

Det er Skatteetaten som angir normrenten. Den settes for to måneder ad gangen.

Hvorfor må jeg skatte av lån fra arbeidsgiver?

Billig eller rentefritt lån fra arbeidsgiver anses som en fordel knyttet til arbeidsforholdet, og skal skattes av på linje med fri bil eller andre goder du får av arbeidsgiver.

Hvor høy er normrenten?

Per august 2024 utgjør den 5,3 %, men den endres altså hver annen måned.

Bankene vi sammenligner

Vis mer