Hva er skatt på utleie?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Skatt på utleie
Fradrag for utleie
Utleieverdi
Skatt på utleie
Fradrag for utleie
Utleieverdi

Skatt på utleie er en avgift som pålegges leieinntektene du mottar når du leier ut en bolig, sekundærbolig eller fritidsbolig. Skattereglene for utleie varierer avhengig av type eiendom og hvor stor del av boligen som leies ut. Det er viktig å være klar over skattereglene og rapportere leieinntektene korrekt for å unngå problemer med skattemyndighetene.

Forstå skattereglene for utleie

Det å forstå skattereglene for utleie er viktig av flere grunner:

 1. Korrekt rapportering: Å kjenne til skattereglene for utleie hjelper deg med å rapportere leieinntektene dine korrekt til skattemyndighetene. Dette reduserer risikoen for feilrapportering og potensielle bøter eller straffeskatt.
 2. Skatteoptimalisering: Ved å forstå skattereglene kan du optimalisere skatten på leieinntektene dine. Dette inkluderer å utnytte skattefrie leieinntekter og fradrag som er tilgjengelige for utleiere.
 3. Unngå gråsoner: Å kjenne til skattereglene for utleie hjelper deg med å unngå gråsoner og potensielle konflikter med skattemyndighetene. Dette er spesielt viktig når det gjelder utleie av egen bolig, der det kan være uklart hvor stor del av boligen som kan leies ut skattefritt.
 4. Bedre økonomisk planlegging: Å forstå skattereglene for utleie gir deg en bedre oversikt over dine økonomiske forpliktelser og muligheter. Dette kan hjelpe deg med å planlegge din økonomi og investeringer på en mer informert måte.
 5. Overholde lovverket: Å være kjent med skattereglene for utleie sikrer at du overholder lovverket og oppfyller dine forpliktelser som utleier. Dette bidrar til å opprettholde et godt forhold til skattemyndighetene og unngå potensielle problemer i fremtiden.

Hvis du forstår skattereglene for utleie så kan du sikre korrekt rapportering, optimalisere skatten og unngå potensielle problemer med skattemyndighetene.

Skatteregler for utleie av egen bolig

I Norge er det skattefrie leieinntekter ved utleie av egen bolig under visse forutsetninger. Hvis du leier ut en del av din egen bolig og selv bor i boligen, er leieinntektene skattefrie så lenge utleiedelen utgjør mindre enn 50% av boligens verdi.

Hvis utleiedelen utgjør 50% eller mer av boligens verdi, skal leieinntektene beskattes som kapitalinntekt med en skattesats på 22% (2023).

Gråsone for utleie av bolig og skatt

Gråsoner i utleie av bolig kan oppstå når det er uklart hvor stor del av boligen som leies ut, eller når du leier ut boligen midlertidig mens du bor et annet sted.

For å unngå problemer med skattemyndighetene, bør du følge disse retningslinjene:

 1. Dokumentasjon: Ha klar dokumentasjon på hvilken del av boligen som leies ut, og sørg for at leieavtalen tydelig viser dette. Dette kan inkludere plantegninger, bilder og en detaljert beskrivelse av utleiedelen.
 2. Rapportering: Rapporter leieinntektene korrekt i selvangivelsen, og sørg for å inkludere all nødvendig informasjon om utleieforholdet. Dette inkluderer størrelsen på utleiedelen, leieperioden og eventuelle fradrag du har krav på.
 3. Overholdelse av regler: Følg reglene for skattefrie leieinntekter nøye, og sørg for at du oppfyller kravene for å kvalifisere for skattefritak. Hvis du er usikker på om du kvalifiserer for skattefrie leieinntekter, bør du konsultere en skatterådgiver eller kontakte skattemyndighetene for veiledning.

Ved å følge disse retningslinjene og være nøye med dokumentasjon og rapportering, kan du unngå problemer med skattemyndighetene og sikre at du overholder skattereglene for utleie av egen bolig.

Skattefri utleie av del av egen bolig

Når du leier ut en del av din egen bolig, for eksempel en hybel eller en leilighet i kjelleren, og du selv benytter en del av boligen som utgjør minst halvparten av boligens verdi, er utleieinntektene skattefrie. Det er ikke selve arealet som er avgjørende, men utleieverdien, selv om areal og utleieverdi ofte henger sammen. Det er viktig å beregne utleieverdien for å avgjøre om inntektene er skattefrie.

Eksempel på utleieverdi

For eksempel, hvis du kunne ha leid ut den delen av boligen du bor i for 25.000 kroner per måned, og utleiedelen for 15.000 kroner per måned, trenger du ikke å betale skatt på utleieinntektene. Med andre ord: Utleieverdien av den utleide delen av boligen må være lavere enn leieverdien av den delen du selv bor i. Det er også viktig å merke seg at leieforholdet må vare i minst 30 dager for at utleieinntektene skal være skattefrie.

Leie ut gjennom Airbnb

Hvis du tenker på å leie ut gjennom for eksempel Airbnb eller annen korttidsutleie, ble denne type leieinntekter fra 1. januar 2018 regnet som skattepliktig inntekt. Dette gjelder uavhengig av om du bor i boligen selv. De første 10.000 kronene er skattefrie, men utover dette vil 85 % av beløpet regnes som skattepliktig inntekt.

Leie ut flermannsbolig

Utleie av flermannsbolig er alltid skattepliktig. En flermannsbolig har minst tre familieleiligheter eller to familieleiligheter og en eller flere hybler. Familieleiligheter er vanligvis over 40 kvadratmeter og har plass til minst to voksne og ett barn. Selv om du bor i en av boenhetene, er leieinntekten skattepliktig. Hvis du bruker minst 50% av boligen selv (etter utleieverdi) og leier ut resten, slipper du å betale skatt.

Skatteregler for utleie av sekundærbolig

I Norge er leieinntektene fra utleie av en sekundærbolig skattepliktige. Dette betyr at du må rapportere leieinntektene i selvangivelsen og betale skatt på dem. Det er ingen skattefrie leieinntekter for sekundærbolig, slik det er for utleie av egen bolig.

Skattesats for leieinntekter fra sekundærbolig

Leieinntektene fra en sekundærbolig beskattes som kapitalinntekt. Skattesatsen for kapitalinntekt i Norge er 22% (2023). Dette betyr at du må betale 22% skatt på leieinntektene fra sekundærboligen din. Det er viktig å rapportere leieinntektene korrekt i selvangivelsen og betale den pålagte skatten for å unngå problemer med skattemyndighetene.

Formuesskatt på sekundærbolig

I tillegg til skatt på leieinntekter, kan du også være underlagt formuesskatt på sekundærboligen din. Formuesskatten beregnes på grunnlag av boligens markedsverdi og din samlede nettoformue. Formuesskattesatsen i Norge er 0,7% (2023), for boliger med verdi på 1 700 001 kroner og over.

Det er viktig å merke seg at det finnes et bunnfradrag for formuesskatt, som betyr at du ikke betaler formuesskatt hvis din samlede nettoformue er under et visst beløp. Bunnfradraget for formuesskatt i 2023 er 1,7 millioner kroner for enslige og 3,4 millioner kroner for ektepar.

Skatteregler for utleie av fritidsbolig og hytte

Når du leier ut en fritidsbolig eller hytte, er det viktig å være klar over skattereglene og hvordan de påvirker leieinntektene dine. Her er en oversikt over skatteregler for utleie av fritidsbolig og hytte, skattefrie leieinntekter og skattesats for leieinntekter.

Skattefrie leieinntekter ved utleie av fritidsbolig

I Norge er det mulig å motta skattefrie leieinntekter ved utleie av fritidsbolig under visse forutsetninger. Hvis du leier ut fritidsboligen din i kortere perioder og leieinntektene ikke overstiger kr 10 000 per år, er leieinntektene skattefrie. Dette gjelder også for utleie av hytte. Hvis leieinntektene overstiger kr 10 000 per år, må du rapportere dem i selvangivelsen og betale skatt på dem.

Skattesats for leieinntekter fra fritidsbolig og hytte

Leieinntektene fra en fritidsbolig eller hytte som overstiger kr 10 000 per år beskattes som kapitalinntekt. Skattesatsen for kapitalinntekt i Norge er 22% (2023). Dette betyr at du må betale 22% skatt på leieinntektene fra fritidsboligen eller hytta som overstiger kr 10 000 per år.

Det er viktig å rapportere leieinntektene korrekt i selvangivelsen og betale den pålagte skatten for å unngå problemer med skattemyndighetene.

Ved å være klar over skattereglene for utleie av fritidsbolig og hytte og rapportere leieinntektene korrekt, kan du unngå problemer med skattemyndighetene og sikre at du overholder skattereglene.

Fradrag for utleie

Når du leier ut en bolig, sekundærbolig eller fritidsbolig, er det flere fradrag du kan benytte deg av for å redusere skatten på leieinntektene dine. Disse fradragene kan bidra til å redusere din skatteplikt og dermed øke avkastningen på utleieinvesteringen din.

Fradrag for utleie kan omfatte en rekke kostnader som er direkte knyttet til utleie av eiendommen. Her er en oversikt over fradrag som kan redusere skatten på leieinntekter:

Noen av de vanligste fradragene inkluderer

 1. Vedlikehold og reparasjoner: Kostnader for vedlikehold og reparasjoner av utleieeiendommen kan trekkes fra leieinntektene. Dette inkluderer kostnader for å opprettholde og forbedre eiendommen, som maling, utskifting av gulv og reparasjon av rør.
 2. Forsikring: Premien for forsikring av utleieeiendommen kan trekkes fra leieinntektene.
 3. Kommunale avgifter: Kostnader for kommunale avgifter, som renovasjon, vann og avløp, kan trekkes fra leieinntektene.
 4. Eiendomsskatt: Eiendomsskatt betalt for utleieeiendommen kan trekkes fra leieinntektene.
 5. Forvaltning og administrasjon: Kostnader for forvaltning og administrasjon av utleieeiendommen, som regnskapsføring, annonsering og juridiske tjenester, kan trekkes fra leieinntektene.
 6. Avskrivninger: For utleie av næringseiendom kan du også trekke fra avskrivninger på bygninger og installasjoner.

Summering av skatt på utleie 2023

Å forstå skattereglene for utleie er avgjørende for å sikre korrekt rapportering, optimalisere skatten og unngå potensielle problemer med skattemyndighetene. Ved å være klar over de ulike fradragene som er tilgjengelige for utleiere, kan du redusere skatten på leieinntektene dine og øke avkastningen på investeringen din.

For å navigere i skattesystemet og rapportere leieinntekter korrekt, bør du:

 • Holde nøye oversikt over alle kostnader og inntekter knyttet til utleieeiendommen
 • Rapportere leieinntektene og fradragene korrekt i selvangivelsen
 • Konsultere en skatterådgiver eller kontakte skattemyndighetene for veiledning hvis du er usikker på skattereglene eller fradragene du har krav på

Ved å følge disse rådene kan du sikre at du overholder skattereglene for utleie og unngå potensielle problemer med skattemyndighetene.

Spørsmål og svar – Skatt på utleie

Hva er skatt på utleie?

Skatt på utleie er en avgift som pålegges leieinntektene du mottar når du leier ut en bolig, sekundærbolig eller fritidsbolig.

Hva er skattereglene for utleie av egen bolig?

I Norge er leieinntektene skattefrie ved utleie av egen bolig under visse forutsetninger. Hvis du leier ut en del av din egen bolig og selv bor i boligen, er leieinntektene skattefrie så lenge utleiedelen utgjør mindre enn 50% av boligens verdi.

Hvilke fradrag kan jeg benytte meg av for å redusere skatten på leieinntektene mine?

Fradrag for utleie kan omfatte en rekke kostnader som er direkte knyttet til utleie av eiendommen, som vedlikehold og reparasjoner, forsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, forvaltning og administrasjon, og avskrivninger for næringseiendom.

Hva er skattereglene for utleie av fritidsbolig og hytte?

I Norge er det skattefrie leieinntekter ved utleie av fritidsbolig og hytte under visse forutsetninger. Hvis du leier ut fritidsboligen din i kortere perioder og leieinntektene ikke overstiger kr 10 000 per år, er leieinntektene skattefrie. Leieinntektene som overstiger kr 10 000 per år beskattes som kapitalinntekt med en skattesats på 22% (2023).

Bankene vi sammenligner

Vis mer