Skatteoppgjør 2024

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Skatteoppgjør 2024
Skattefradrag
Restskatt
Skatteoppgjør 2024
Skattefradrag
Restskatt

Skatteoppgjøret er en årlig oversikt som viser beregnet skatt, enten restskatt eller penger til gode, og sendes ut av Skatteetaten til både personlige skatteytere og næringsdrivende. Det baseres på skattemeldingen som må leveres innen fristene: 30. april for privatpersoner og 31. mai for næringsdrivende, for inntektsåret 2023.

Når kommer skatteoppgjøret?

Skatteoppgjøret gjennomføres mellom mars og oktober hvert år. For privatpersoner kan skatteoppgjøret komme så tidlig som mars, men de fleste mottar det vanligvis i juni eller senere. For næringsdrivende, som enkeltpersonforetak eller AS, kommer skatteoppgjøret vanligvis på høsten.

Beskjed gjennom SMS og e-post

Når skatteoppgjøret ditt er klart, vil du motta melding fra Skatteetaten via SMS og e-post. Denne meldingen inneholder informasjon om at skatteoppgjøret ditt er tilgjengelig på Skatteetatens nettside. Her kan du logge inn på Min side for å se detaljene i ditt skatteoppgjør.

Dette inneholder skatteoppgjøret ditt

I skatteoppgjøret som sendes til deg, vil du finne følgende informasjon:

 1. Opplysninger om skattesituasjonen din – Skatteoppgjøret gir deg en detaljert oversikt over din skattesituasjon for det aktuelle året. Dette inkluderer informasjon om din totale inntekt, fradrag, skattetrekk og eventuell restskatt eller tilgodebeløp.
 2. Beregning av skatten – Skatteetaten beregner din skatt basert på de oppgitte opplysningene i skattemeldingen din. Du vil kunne se hvordan skatten din er beregnet og eventuelle endringer i forhold til tidligere år.
 3. Tilgodebeløp eller restskatt – Skatteoppgjøret informerer deg om du har betalt for mye eller for lite skatt i løpet av året. Du vil få beskjed om du har et tilgodebeløp som skal tilbakebetales til deg eller om du må betale restskatt til Skatteetaten.
 4. Betalingsinformasjon – Hvis du må betale restskatt, vil skatteoppgjøret inneholde nødvendig informasjon om hvordan du skal betale dette beløpet. Dette inkluderer vanligvis kontonummer og KID-nummer for innbetaling.
 5. Frister og andre vilkår – Skatteoppgjøret vil også informere deg om eventuelle frister for betaling av restskatt eller andre vilkår du må være oppmerksom på.

Samlet sett gir skatteoppgjøret deg en omfattende oversikt over din skattesituasjon og hva du må gjøre videre, enten du har et tilgodebeløp eller må betale restskatt.

Betaling av restskatt

Restskatt oppstår når Skatteetaten krever innbetaling fordi man har betalt for lite skatt. Ved innsending av skattemeldingen viser Skatteetaten umiddelbart et estimat på eventuell restskatt eller tilbakebetaling. Vanlige årsaker til restskatt inkluderer høyere inntekt enn forventet uten justering av forskuddsskatten.

Enkeltpersoner

Når skatteoppgjøret er klart og du har fått beskjed om at du må betale restskatt, vil du motta informasjon fra Skatteetaten om hvordan du kan betale.

 • Du vil vanligvis ha 2-3 uker på å betale restskatten fra datoen du mottar skatteoppgjøret.
 • Betalingen skjer vanligvis ved å overføre penger direkte fra din bankkonto via nettbanken. Du vil motta kontonummer og KID-nummer som må oppgis ved betalingen.
 • Hvis restskatten er over en viss sum, vil beløpet bli delt opp i to fakturaer. Den første forfaller vanligvis 3 uker etter at skatteoppgjøret er mottatt, og den andre forfaller 8 uker etter at skatteoppgjøret er mottatt. Det er viktig å betale restskatten innen fristen for å unngå eventuelle renter og gebyrer.

Virksomheter (enkeltpersonforetak, AS)

For virksomheter gjelder lignende prinsipper som for enkeltpersoner når det gjelder betaling av restskatt.

 • Når skatteoppgjøret er klart og virksomheten har fått beskjed om restskatt, vil informasjon om betalingen bli gitt av Skatteetaten.
 • Betalingen skjer også vanligvis ved å overføre penger via nettbanken, med oppgitte kontonummer og KID-nummer.
 • Fristene for betaling av restskatt kan variere, men det er vanligvis et par uker etter at skatteoppgjøret er mottatt. Som for enkeltpersoner, er det viktig å betale innen fristen for å unngå eventuelle renter og gebyrer, som kan påløpe ved forsinket betaling.

I begge tilfeller vil Skatteetaten gi nødvendig informasjon og veiledning for å sikre at restskatten blir betalt korrekt og innen fristen.

Skattefradrag

 • Minstefradrag: Et standardisert fradrag for utgifter knyttet til lønn, pensjon og lignende inntekter. For lønnsmottagere er minstefradraget 46 prosent av lønnsinntekten i 2024, begrenset opp til en øvre grense på 104 450 kroner.
 • Personfradrag: Et bunnfradrag i inntekt som betyr at en viss sum av inntekten din ikke skal skattlegges. Personfradraget for 2024 er 88 250 kroner.
 • Foreldrefradrag: Fradrag for utgifter knyttet til omsorg for barn, for eksempel barnehagekostnader, skolefritidsordning og barnepass.
 • Reisefradrag: Fradrag for utgifter til reise mellom hjemmet og arbeidsstedet, forutsatt at reisen ikke dekkes av arbeidsgiveren din.
 • Fagforeningsfradrag: Fradrag for medlemskontingent til fagforeninger og yrkesorganisasjoner.
 • Utdanningsfradrag: Fradrag for utgifter til videreutdanning og relevante kurs.
 • Boligrelaterte fradrag: Dette kan inkludere fradrag for renteutgifter på boliglån, eiendomsskatt og kostnader knyttet til vedlikehold og oppgradering av boligen.
 • Fradrag for lån: Fradrag for renteutgifter på lån, for eksempel boliglån og studielån.
 • Pendlerfradrag: Fradrag for utgifter til reise mellom hjemmet og arbeidsstedet hvis du pendler over lengre avstander.
 • Fradrag for gaver og donasjoner: Fradrag for pengegaver til godkjente veldedige organisasjoner.

Det er viktig å merke seg at tilgjengelige fradrag kan variere basert på din personlige situasjon og gjeldende skatteregler.

Tidlig levering – desto tidligere får du skattepenger tilbake

Desto tidligere du leverer inn skattemeldingen din, får du med større sannsynlighet skattepengene tidligere tilbake. Ofte er dette i sommerperioden, mellom juni og juli. Så sørg for å levere tidlig dersom du ønsker skattepenger inn på kontoen i løpet av sommeren.

Unngå restskatt med tilleggsforskudd

Hvis du ønsker å unngå uventede skattekostnader ved årets slutt, da bør du vurdere å betale tilleggsforskudd. Ved å ta kontroll over din skattebetaling kan du jevne ut belastningen gjennom året og sikre deg mot ubehagelige overraskelser når skatteoppgjøret kommer.  Det er mulig å betale tilleggsforskudd ved å opprette en betaling direkte på Skatteetatens nettside eller via Altinn-portalen.

Bankene vi sammenligner

Vis mer