Definisjon forbrukslån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Forstå definisjonen på forbrukslån
Alt du behøver å vite om forbrukslån
Beløp fra 5000 til 600 000 kroner
Forstå definisjonen på forbrukslån
Alt du behøver å vite om forbrukslån
Beløp fra 5000 til 600 000 kroner

Når du beveger deg ut i lånemarkedet for første gang, støter du på mange ord og uttrykk som er typiske for bransjen. Det kan være nyttig å forstå innholdet av disse.

Å kunne en definisjon på forbrukslån er kanskje det minimum av kunnskap du bør ha.

Men en kort “definisjon forbrukslån” er ikke dekkende for alle de trekkene som karakteriserer lånet. Du bør vite mer om hva det innbefatter.

La oss se på noen definisjoner av forbrukslån fra to autoritetskilder for å forklare begrepet.

Ditt forbrukslån kan du for øvrig søke her på Sambla.

To definisjoner av forbrukslån

Definisjon forbrukslån på SNL (Store Norske Leksikon) lyder slik:

“Forbrukslån er en type lån der låntaker ikke stiller sikkerhet i eiendeler som for eksempel hus, hytte eller bil som pant”.

NAOBs (Det norske akademis ordbok) definisjon av forbrukslån er derimot denne:

“Lån man tar opp for å finansiere forbruk”

Vi ser at definisjonene ikke stemmer helt overens. SNL beskriver et formkrav, mens Det norske akademis ordbok har tatt utgangspunkt i formålet.

La oss med en gang si at det er SNLs definisjon oppfatning av forbrukslån som deles av finansmarkedet, og de bankene som tilbyr forbrukslån. Forbrukslån brukes her nærmest som et synonym for lån uten sikkerhet.

Men la oss likevel se nærmere på disse to forståelsene av forbrukslån.

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet

Det bærende i SNLs definisjon forbrukslån er altså at det ikke har sikkerhet

At forbrukslån er uten sikkerhet skiller det fra boliglån, som er det vanligste lånet vi har. Når du får et boliglån, vil banken alltid ta pant (sikkerhet) i den boligen du ender opp med å kjøpe.

Men du kan også ta opp lån med sikkerhet i en bolig du har fra før. Her er ikke formålet så viktig for banken.

Forbrukslån med og uten sikkerhet

Det er også mulig å stille sin egen bolig i sikkerhet for et lån som tas opp av en annen person. Det kan være at man ønsker å hjelpe en slektning med egenkapital til bolig eller med et refinansieringslån.

Andre typiske lån med sikkerhet er billån og båtlån. Bilen og båten du kjøper er, på samme måte som med boliglån, et pant for lånet du får.

Endelig er det mange lån til næringsdrivende som betinger forskjellige former for sikkerhet, som for eksempel pant i anleggsmaskiner og varelager.

Lån uten sikkerhet til privatpersoner vil normalt betegnes som forbrukslån.

Er forbrukslån kun lån til forbruk?

Hvis man med forbruk tenker på at man bare bruker opp pengene, er kanskje ikke NAOBs definisjon på forbrukslån helt dekkende.

Det er mer presist å si at det ikke stilles krav til hva låntakeren skal bruke pengene til når han eller hun får et forbrukslån. Ettersom det ikke kreves sikkerhet i det du kjøper, er det mindre interessant for långiver hva du bruker det til.

Men at lånet kan brukes til det du selv ønsker, betyr ikke at det nødvendigvis er verdier som forsvinner. Du kan låne for å pusse opp boligen din, investere i aksjer eller du kan refinansiere gjeld du har fra før.

Akkurat refinansieringslån kan være en egen underkategori av forbrukslån, ettersom det kan være lettere å få innvilget og inneholde litt bedre vilkår enn andre usikrede lån.

Andre typiske kjennetegn på forbrukslån

En knapp definisjon på forbrukslån forteller oss ikke alt. Det er en del tilhørende egenskaper ved et forbrukslån som du som lånsøker bør kjenne til. Noen av disse ligger til bankenes utlånspraksis, andre er presisert av myndighetene.

Det gjelder spesielt dette:

  • Kredittvurdering
  • Rentesats
  • Tilbakebetalingstid

La oss gå litt nærmere inn på disse faktorene

Kredittvurderingen ved søknad om forbrukslån

Kredittvurderingen er långivers vurdering av deg som låntaker, altså i hvilken grad du har evnen til å betale tilbake det du søker om. Den er spesielt viktig ved søknad om forbrukslån ettersom långiver ikke har noen sikkerhet å falle tilbake på.

Her har myndighetene lagt en føring om at det ikke bør innvilges lån som gjør at din totale gjeld utgjør et høyere beløp enn fem ganger bruttoinntekten din.

Bankene kan imidlertid gjøre unntak i en viss andel av søknadene, spesielt hvis det snakk om refinansiering.

Rentesats

Dette er selvfølgelig viktig for deg når du søker lån. Renten er prisen på lånet ditt.

Rente på forbrukslån fastsettes individuelt etter at lånesøknaden din er vurdert. Kommer du godt ut av kredittvurderingen, får du en rente i det lavere spekteret, og omvendt.

På Sambla går det fra 5,95 % til 22 %. Gebyrer kommer i tillegg. På Sambla søker du flere långivere samtidig med en søknad, så du kan godt få flere tilbud. Det øker muligheten til å få forbrukslån med lav rente.

Nedbetalingstid

Myndighetene har satt en grense på 5 år for tilbakebetaling av forbrukslån i sin forskrift om denne typen lån.

Den er imidlertid ikke absolutt. Som ved kredittvurderingen kan långiverne gjøre unntak i en viss andel av søknadene. Du kan derfor godt be om lenger tid.

Denne grensen er heller ikke til hinder for at du kan søke om utsettelser hvis du har problemer med tilbakebetalingen.

Dersom lånet er til refinansiering av gjeld, kan nedbetalingstiden strekkes til 15 år.

Søk ditt forbrukslån hos Sambla

Vår definisjon av forbrukslån er at du fortjener et slikt lån til de beste betingelser du kan få.

Den beste måten å oppnå dette på, er å få søknaden din vurdert flest mulig steder. Da kommer bankene i en konkurransesituasjon.

Som det fremkommer implisitt i definisjon forbrukslån, blir renten fastsatt individuelt i hvert tilfelle. Det betyr at dersom du får tilbudt lån til høy rente fra en bank, kan du godt få en betydelig lavere rente fra den neste.

Sambla formidler din søknad om forbrukslån til over 20 banker og finansinstitusjoner. En av disse vil med stor sannsynlighet gi deg et bedre tilbud enn de øvrige.

Søk forbrukslån med svar umiddelbart i dag.

Spørsmål og svar - Definisjon forbrukslån

Hva er forbrukslån?

Med forbrukslån tenker vi på lån uten sikkerhet, i motsetning til for eksempel boliglån.

Hvem kan søke forbrukslån?

Alle som er myndige, det vil si fylt 18 år, kan søke. Innvilgelsen avhenger av utfallet av en kredittvurdering.

Er forbrukslån definert i lovverket?

Forbrukslån er ikke nevnt i Finansavtaleloven. I en forskrift til loven beskrives det som usikret kreditt til forbrukere.

Hvor mye kan jeg søke om i forbrukslån?

Hos Sambla kan du søke inntil 600 000 kroner.

Bankene vi sammenligner

Vis mer