Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Få orden på økonomien
Søk refinansiering i dag
Også med betalingsanmerkninger
Få orden på økonomien
Søk refinansiering i dag
Også med betalingsanmerkninger

Å refinansiere når du har en betalingsanmerkning kan være vanskelig. Men det finnes muligheter. Her ser vi nærmere på hvordan du kan gå fram i en slik situasjon.

Refinansiering er når du tar opp lån for å betale ut annen gjeld. Gjeld som det er svært gunstig å få bort er akkurat fordringer det hefter betalingsanmerkninger på. Betalingsanmerkningen vil nemlig bli slettet idet kravet gjøres opp.

Problemet er at mange långivere gir automatisk avslag når det dukker opp en betalingsanmerkning under kredittsjekken. Det er derfor også mer krevende å få refinansieringslån når du først har fått notert en anmerkning.

Vi har noen løsninger på Sambla, men det beste er definitivt å søke refinansieringslånet ditt før det har kommet så langt som at du har fått betalingsanmerkning. Vi starter derfor med å se på hvordan en betalingsanmerkning oppstår.

Slik får du betalingsanmerkning

Du får ikke automatisk betalingsanmerkning fordi du ikke betaler en regning til forfallsdato, Det er en myte.

Det er først en måned etter at kreditorene har innledet rettslige skritt at den kommer. Rettslige skritt kan være forliksklage, utleggsforretning eller begjæring om tvangssalg.

Før de kan gjøre dette, må de imidlertid ha sendt både betalingsoppfordring og inkassovarsel. Det betyr at du faktisk har litt tid på deg.

Kanskje får du i land et refinansieringslån før det kommer så langt?

Konsekvensen av inkasso og betalingsanmerkninger

Det påløper en del salærer og gebyrer når du er gjenstand for inkasso. Særlig for mindre krav eller i utgangspunktet ubetydelige regninger kan det bety en mangedobling av gjelden,

Men det mest vesentlige er at du med en betalingsanmerkning er svartelistet ved søknader om lån eller annen kreditt.

Noen ganger kan det gjøres unntak for refinansiering. Vi kommer tilbake til det,

Hvordan blir du kvitt en betalingsanmerkning?

Dersom du er uenig i kravet som ligger bak betalingsanmerkningen, kan du bestride det. Det beste er å gjøre dette før det sendes til inkasso, Da hviler bevisbyrden for at du skylder pengene på kreditor.

Hvis det ikke er mulig, er den eneste måten å få fjernet den umiddelbart på å betale kravet. Da skal den til gjengjeld slettes umiddelbart.

Har du ikke penger nok til det, kan en refinansiering med betalingsanmerkning være redningen.

Betalingsanmerkninger vil riktignok foreldes etter fire år, men et inkassoselskap vil ofte fornye den rutinemessig med nye rettslige skritt.

Refinansiering med betalingsanmerkning med sikkerhet

Det er ikke til å stikke under en stol at en betalingsanmerkning er et hinder for å få lån også med sikkerhet. De fleste banker vil nok gi et avslag.

Men det finnes banker som har spesialisert seg på saker som refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning. Du finner dem gjennom Sambla.

Det er noen vilkår for refinansiering med betalingsanmerkning med sikkerhet.

For å få refinansiering med sikkerhet er det avgjørende at du kan stille pant i bolig eller tilsvarende eiendom innenfor 85 % av markedsverdien. Du må altså enten ha nedbetalt på ditt boliglån, eller boligen må ha steget i verdi siden du tok det opp.

Men det behøver ikke å være din egen bolig. Det kan også være et familiemedlem som stiller sin bolig som sikkerhet for å hjelpe deg å bli kvitt betalingsanmerkningene.

Men sikkerhet er ikke nok alene. Du må fortsatt ha betjeningsevne for det lånet du søker. Her ser man på om inntekten din er høy nok til at du kan betale lånet du har søkt sammen med andre utgifter du måtte ha.

Långivere kan derimot se bort fra myndighetenes restriksjoner på utlån til privatpersoner ettersom en refinansiering ikke øker den totale gjelden din. I andre tilfeller er det for eksempel ikke anbefalt å gi lån som overstiger fem ganger lånesøkers bruttoinntekt.

Søk omstartslån fra Sambla

En mulighet for refinansiering med betalingsanmerkning er omstartslånet fra Sambla.

Omstartstlånet er et slikt lån med sikkerhet i bolig som er beskrevet over.

Men i tillegg er det også spesielt rettet mot personer som trenger akkurat en ny start.

Det betyr at du kan søke det selv om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker.

For refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger er det følgelig det ideelle verktøyet.

Ved å kontakte Sambla kan du også få råd og veiledning om refinansiering med betalingsanmerkning. Det inkluderer å få en oversikt over gjeldssituasjonen, og hvordan du kan få kreditorene dine til midlertidig å stanse inndrivelsen i påvente av at du ordner takst på boligen, og på at søknaden blir innvilget.

Dersom du får omstartslån, vil banken som gir det hjelpe deg med det praktiske som innfrielse av alle krav på korrekt måte. Det er nemlig viktig at dette gjøres på en avtalt oppgjørsdato. Hvis ikke kan det påløpe ytterligere renter eller gebyrer.

Dessuten ordner de med sletting av pant , og tegning av et nytt for omstartslånet.

Les mer om omstartslånet

Refinansiering med betalingsanmerkning – uten sikkerhet

Å få innvilget refinansiering med betalingsanmerkning når du ikke kan stille sikkerhet er nok svært vanskelig.

Sender du en søknad til en vanlig långiver vil nok svaret bli tvert nei.

Kredittopplysningsbyråene som utarbeider kredittsjekker for långiverne har det automatisk lagt inn i systemene sine at det ikke anbefales å gi deg lån med betalingsanmerkning.

Det er likevel mulig for deg å fremme en søknad om refinansiering uten sikkerhet gjennom Sambla. Vi tar da en runde direkte med våre ulike samarbeidspartnere for å belyse din situasjon spesielt. Hvis du gir oss gode nok grunner til å overbevise dem, kan det være verdt et forsøk,

Du må ha en fast månedsinntekt på minst 10 000 kroner.

Les mer om lån med betalingsanmerkning.

Søk Sambla om refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning

Sambla er spesialister på refinansieringslån. Vi vet at mange som ønsker å refinansiere gjør det på grunn av økonomiske problemer.

Vi har forståelse for at mange personer på bestemte tidspunkt i livet får problemer med å betale regningene sine.

Vi har også sett at svært mange mennesker viser vilje til å reise seg opp igjen, og å komme seg på fote. Bare de får litt hjelp til å gjenvinne kontrollen i en overgangsperiode.

Den hjelpen kan Sambla tilby i form av refinansiering med betalingsanmerkninger eller inkassosaker.

Har du en bolig med ledig sikkerhet, eller er det et familiemedlem som er villig til å stille sin bolig eller fritidsbolig som sikkerhet, kan du sende en søknad til oss. Det ovenfor beskrevne omstartslånet er spesialsydd for slike saker.

Vi kan også gjøre et forsøk for deg selv om du ikke kan stille sikkerhet for en refinansiering med betalingsanmerkning.

Uansett har du ingen tid å miste når du har regninger eller lån under inndrivelse.

Send søknaden eller ta kontakt med Sambla i dag!

Spørsmål og svar

Hvorfor får jeg betalingsanmerkning?

Du får betalingsanmerkning når du skylder penger, og kreditor har innledet rettslige skritt for å inndrive dem. Du kan også ha betalingsanmerkning hvis du har gått konkurs eller søkt om gjeldsordning.

Hvorfor får jeg normalt avslag på lån når jeg har betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkning tilsvarer dessverre et stempel som dårlig betaler. Sambla mener dette er for generaliserende, og tilbyr derfor løsninger for refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning.

Hva skjer med betalingsanmerkningen når jeg refinansierer?

Den slettes umiddelbart.

Kan Sambla ordne refinansiering med betalingsanmerkning når jeg ikke kan stille sikkerhet i bolig?

Det er nok større sjanser dersom du kan stille sikkerhet. Men har du en inntekt over 10 000 kroner per måned kan vi likevel gjøre et forsøk.

Bankene vi sammenligner

Vis mer