Lån med betalingsanmerkning

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Lån med betalingsanmerkning fordrer sikkerhet
Lånet kan gis til refinansiering
Betalingsanmerkninger fremkommer ved kredittsjekk
Lån med betalingsanmerkning fordrer sikkerhet
Lånet kan gis til refinansiering
Betalingsanmerkninger fremkommer ved kredittsjekk

Å gi lån med betalingsanmerkning vil i de fleste tilfeller være i strid med forsvarlig utlånspolitikk – med ett unntak: Lån til refinansiering med pant i fast eiendom.

Her ser vi nærmere på hvorfor det er så vanskelig å få lån med betalingsanmerkning, og hvordan du kommer rundt dette hinderet når du kan tilby sikkerhet.

Hva er egentlig en betalingsanmerkning?

I motsetning til hva mange tror er ikke betalingsanmerkninger noe som styres av det offentlige. Det er private selskaper; långivere, inkassoselskaper og kredittopplysningsselskapene som melder, registrerer og opplyser om betalingsanmerkninger.

Det offentlige legger imidlertid forutsetningene og fører kontroll gjennom Datatilsynet med hjemmel i kredittopplysningsloven.

Kredittopplysningsselskaper er foretak som samler inn økonomiske opplysninger og noterer betalingsanmerkninger. Når du søker om lån eller annen kreditt vil banken alltid sjekke deres registre.

En betalingsanmerkning blir til

Du kan holde hodet over vannet en god stund selv om du til tider har betalingsproblemer. På den annen side er det noen som får helt unødvendige betalingsanmerkninger på grunn av passivitet, eller ved at de rett og slett glemmer å betale. Det siste skal det en del til ettersom det kommer mange varsler før det går så langt.

Forhold som kan føre til betalingsanmerkninger er følgende:

  • Ubetalte inkassosaker hvor rettslige skritt har blitt varslet
  • Dom fra Forliksrådet
  • Utleggsforretning fra namsmannen
  • Gjeldsordning
  • Konkurs
  • Avdragsordning som blir misligholdt

Stikkordet er gjerne “rettslige skritt”. Det betyr at det er sendt en forliksklage eller en begjæring om utleggsforretning. Før en kreditor kan gjøre det, skal det imidlertid sendes både purring og inkassovarsel.

Virkningen av betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning har stor innvirkning på din situasjon, og begrenser mulighetene dine dramatisk.

I tillegg til at du blir nektet kreditt, kan de ha betydning når du skal bestille strøm eller et nytt telefonabonnement (som er en form for kreditt ettersom de betales etterskuddsvis). Dersom du søker om jobber med økonomiansvar, kan det også hende at du sjekkes for betalingsanmerkninger. Enkelte utleiere vil dessuten forlange at du fremviser en utskrift fra en kredittsjekk før de leier ut.

Søke lån med betalingsanmerkning

Det er i utgangspunktet ikke forbudt å gi lån til personer med betalingsanmerkninger, men i praksis blir det alltid avslag med mindre vedkommende kan stille sikkerhet.

Myndighetenes føringer fremkommer av Utlånsforskriftens paragraf fire: Lånet skal være basert på en forsvarlig kredittvurdering på grunnlag av utfyllende informasjon om lånekundens inntekt, samlede gjeld og verdi på bolig.

En forsvarlig kredittvurdering innebærer alltid å innhente opplysninger om betalingsanmerkninger.

Privatlån og lån uten sikkerhet med betalingsanmerkninger

Lån uten sikkerhet er lån som ikke har pant i bolig eller annen eiendom. Disse kalles også privatlån eller forbrukslån.

Når en långiver ikke har annen trygghet for sine investeringer, er vedkommende avhengig av låntakerens betalingsevne og betalingsvilje.

Har du en betalingsanmerkning anses det som en dokumentasjon på at du i det minste mangler en av delene. Du vil derfor neppe finne en seriøs utlåner som gir deg usikret kreditt med betalingsanmerkning. Denne bør bort før du sender en søknad.

Lån med sikkerhet

For lån med sikkerhet stiller det seg annerledes. Med pant innen 85 % av boligens verdi vil långiver være trygg på å få tilbake pengene sine, selv om du ikke skulle betale.

Det er likevel generelt stor skepsis i bransjen mot å innvilge lån med betalingsanmerkninger. Søker du et boliglån, vil du stort sett få avslag når de ser betalingsanmerkningen.

Refinansiering med betalingsanmerkning

Enkelte banker har imidlertid spesialisert seg på refinansiering med pant i bolig, og kan også godta betalingsanmerkninger.

Det forutsetter da at anmerkningen enten gjøres opp før lånet utbetales, eller at kravet inkluderes i refinansieringen slik at anmerkningen kan slettes etter dette.

En refinansiering av lån med betalingsanmerkning er ofte en utmerket mulighet til å få gjenopprettet orden i økonomien. Da avblåses inkassoinndriving og annen gjeldsforfølgelse, og du får en betalingsplan du kan leve med.

Andre krav og fordringer

Refinansiering bør i tillegg til gjeld det er notert betalingsanmerkning også inkludere andre fordringer du har problemer og annen usikret gjeld med høy rente, som smålån og kredittkortgjeld.

Sikkerheten er da gjerne egen bolig eller andres bolig. Etter Utlånsforskriften kan disse lånes opp inntil 85 % av markedsverdien, men det kan hende långiver betinger seg noe bedre sikkerhet på grunn av betalingsanmerkningen.

Pant i andres bolig er et alternativ der du ikke har egen bolig eller der den allerede er fullt belånt. I slike tilfeller er der gjerne foreldre eller andre familiemedlemmer som ønsker å hjelpe til med at du får en ordnet økonomisk situasjon.

Hvem gir lån med betalingsanmerkninger?

Vi snakker om et begrenset antall spesialbanker som kan være villig til å gi lån med sikkerhet til personer med betalingsanmerkning. Sambla samarbeider med flere.

Dersom du sender en søknad via oss og krysser av for refinansiering, vil vi hjelpe til med å innhente tilbud.

Får du flere tilbud, kan du velge det beste. Det vil normalt si lånet med den laveste renten.

Andre hindringer i Utlånsforskriften

Det er altså Utlånsforskriften som representerer myndighetenes forsøk på å å regulere bankenes utlånspraksis.

Den aktuelle utlånsforskriften har gyldighet fram til 31.12.2024. Det er imidlertid normalt små justeringer ved fornyelse av denne forskriften.

Gjeldsgrad

Balnt annet inneholder forskriften en begrensing med tanke på gjeldsgrad. Det vil si hvor mye gjeld du kan ha i forhold til inntekt. Den aktuelle grensen er at du ikke skal ha høyere gjeld enn det som overskrider fem ganger årsinntekten. Selv om du har god inntekt, kan du altså nektes ytterligere kreditt hvis du har høyt boliglån, studielån og aktive kredittkort fra før.

5-prosentregelen

Når banken regner ut hvor mye du kan klare å betale, må de legge inn et slingringsmonn. Det betyr at du skal makte en generell renteøkning på 5 prosentpoeng på all gjelden din. Dette kalles også stresstest.

Unntak i Utlånsforskriften

Til disse strenge reglene er det noen unntak. For det første er ikke gjeldsgraden og femprosent-regelen like viktige hvis du søker om refinansiering av gjeld du allerede har. Formålet med bestemmelsene er å hindre at det gis ytterligere lån til personer som allerede befinner seg i grenseland for hvor mye gjeld de bør ha.

For det andre har bankene en fleksibilitetskvote hvor de kan gjøre unntak fra reglene for en viss andel av låneporteføljen sin. For forbrukslån gjelder det for 5 % av lånebeløpene de innvilger.

Nå gis det sjelden unntak dersom du har betalingsanmerkninger, men for gjeldsgrad og 5-prosentregelen gis det hyppige unntak for de som er litt på grensen for å få lån.

Hvordan fjerne betalingsanmerkninger?

En betalingsanmerkning forsvinner ikke av seg selv. Noen prøver å fortrenge den, men den er der og skaper problemer for deg helt til du selv tar et tak for å bli kvitt den.

Den alminnelige foreldelsen for lagring av kredittopplysninger er fire år. Det inkluderer betalingsanmerkninger så vel som opplysninger innhentet fra skattemeldingen. Utlånere kan altså ikke gå lenger tilbake i tid når de vurderer økonomien din.

Et krav som ikke er nedbetalt kan imidlertid noteres på nytt hvis kreditor foretar nye rettslige skritt, som å sende en begjæring om utlegg til namsmannen. Profesjonelle kreditorer vil i alminnelighet gjøre dette.

Betale kravet

Den vanlige måten å få fjernet en betalingsanmerkning på, er derfor å betale kravet. I så tilfelle skal anmerkningen slettes umiddelbart, og ikke være synlig ved nye kredittvurderinger.

Kravet kan nedbetales ved en refinansiering som nevnt over.

Omtvistede krav

Dersom du er uenig i kravet, må du rette henvendelsen til kreditor og ikke kredittopplysningsselskapet. Det er en fordel å ta dette på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Med en betalingsanmerkning har det dessverre som regel gått så langt at den allerede har vært behandlet i rettssystemet av Forliksrådet eller av namsmannen. Det er da nødvendig å gå til rettslige skritt for å få gjenopptatt saken.

Spørsmål og svar - Lån med betalingsanmerkning

Kan jeg få lån med betalingsanmerkning?

Du vil normalt få et avslag, men under spesielle omstendigheter kan du få refinansieringslån.

Når er jeg garantert lån med betalingsanmerkning?

Du kan aldri være garantert å få innvilget lån, men det hjelper dersom du kan stille sikkerhet.

Hvor kan jeg søke lån med betalingsanmerkning?

Dersom du kan stille sikkerhet i bolig, kan du søke gjennom Sambla. Vi samarbeider med flere banker som tilbyr slike lån.

Er det mulig å få lån på dagen med betalingsanmerkning?

Det er ikke vanlig å gi lån på dagen eller markedsføre dette. En betalingsanmerkning er en hindring, men kan likevel innvilges i enkelte tilfeller dersom du kan stille sikkerhet.

Hvordan kan jeg bli kvitt betalingsanmerkninger?

Det mest naturlige er å betale kravet som ligger bak. Da skal anmerkningen slettes straks.

Bankene vi sammenligner

Vis mer