Arve gjeld

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Unngå å arve gjeld
Ikke overta et dødsbo med underskudd
Innhent oversikt over avdødes gjeld
Unngå å arve gjeld
Ikke overta et dødsbo med underskudd
Innhent oversikt over avdødes gjeld

Mange bekymrer seg for om de risikerer å arve gjeld fra foreldrene dersom disse har mange lån. Det er imidlertid intet problem å fraskrive seg arv i slike situasjoner. Men hvordan gjør man det, og når kan det være fornuftig å gjøre det?

Det er noe du kan få svar på i denne artikkelen.

Du behøver ikke ta over arven på privat skifte

For den som har mistet et nært familiemedlem kan det være overveldende. Ikke bare skal man takle sorgen, men det er også mye som skal ordnes praktisk. Det er mye byråkrati i forbindelse med den avdøde personens bortgang. Du må si opp alle forpliktelser, abonnementer og tjenester i avdødes navn. Du bør også få tilgang til kontoer for å dekke strøm, husleie eller andre ting.

Skifteattest

For å foreta disposisjoner på vegne av avdøde, trenger du en skifteattest. Den utstedes av Tingretten etter at dødsfallet er innmeldt.

Den som får utskrevet skifteattesten, får også spørsmålet om vedkommende ønsker å ta over boet til privat skifte. Det er altså det man ikke bør krysse av for dersom avdøde hovedsakelig hadde gjeld. Da vil man kunne bli ansvarlig for oppgjør til kreditorene.

Hvis ingen tar over boet til privat skifte, vil kreditorene ikke få noen dekning utover det avdøde faktisk hadde av verdier.

Begrenset fullmakt ved arveoppgjør

Selv om du ikke tar over boet til privat skifte, kan du likevel få en begrenset fullmakt fra Tingretten slik at du kan ordne det praktiske som gravferd og fordeling av avdødes private eiendeler.

Bemerk at utgifter til gravferd skal dekkes før eventuell gjeld. Der det heller ikke er midler til dette, kan man legge ut og søke om gravferdsstøtte fra Nav i etterkant. Her er det mulig å få opptil 26 000 kroner.

Det er også noe som heter offentlig skifte, men det er ikke aktuelt der det ikke er midler i dødsboet. Det er nemlig en svært kostbar affære som helst benyttes der det er strid om fordelingen av arven.

Når du bør avslå arv

Når avdøde ikke hadde noen formue i form av bankinnskudd, bolig eller andre registrerte formuesgoder, og dertil en del ubetalte regninger eller lån, er svaret klart. Dette bør du ikke ta over.

Dersom avdøde bodde i en egen bolig, men hadde boliglån og eventuell annen gjeld, må du regne på det. Er det klart at gjelden overskrider disse verdiene, styrer du unna. Hvis du likevel ønsker å overta boligen, må du faktisk kjøpe den av kreditorene.

Gjeld og formue

Det er derfor viktig å få en oversikt over boets aktiva og passiva.

Hvis avdøde kun hadde gjeld på boligen, vil den normalt være lavere enn markedsverdien. Du kan sjekke prisen på tilsvarende boliger i nabolaget, eller ta en takst.

Tar du over boligen, blir du også ansvarlig for boliglånet. Du må derfor betale ut dette eller få det over på ditt navn.

Merk at studielån slettes automatisk ved dødsfall. Du behøver derfor ikke regne med dette når du vurderer å ta over arven.

Få også med en eventuell pensjonsutbetaling som kan skje inntil en måned etter dødsfallet.

Hvordan få oversikt over gjeld

Noen ganger er det uklart hvor mye avdøde skylder rundt omkring. Det kan være tilfelle dersom vedkommende drev egen næringsvirksomhet, eller det er en person du hadde liten kontakt med.

Da er det mulig å sende ut et preklusivt proklama via Tingretten. Da vil alle kreditorer få en viss frist til å melde kravene sine.

Annen formue enn egen bolig vil normalt fremkomme av likningsopplysningene du får tilgang til gjennom skifteattesten, men sjekk også avdødes forsikringer. Det kan være en livsforsikring vedkommende har tegnet selv, eller en forsikringsordning gjennom medlemskap i en forening. Det kan også være gjeldsforsikringer knyttet til det enkelte lån eller kredittkort som fritar arvingene fra å betale.

Konklusjon:

All gjeld er personlig, og går ikke i arv til barn eller andre slektninger.

Som pårørende vil du likevel bli ansvarlig dersom du overtar bolig eller andre eiendeler på privat skifte. Det kan du imidlertid avslå.

Dersom du trenger veiledning utover det du får svar på i denne artikkelen, kan du spørre hos Tingretten eller kontakte en advokat.

Les også: Hva skjer med gjeld når man dør?

Spørsmål og svar – Arve gjeld

Hvordan unngå å arve gjeld?

Du vil ikke bli ansvarlig for avdødes gjeld med mindre du tar over boet til privat skifte.

Hva skjer når man fraskriver seg arv?

Ved å fraskrive seg arv får man verken utbetalt arv eller blir ansvarlig for avdødes eventuelle forpliktelser.

Hvor kan jeg få mer informasjon om arv og gjeld?

Tingretten skal kunne gi deg nødvendig informasjon om arv av gjeld. For mer kompliserte arveoppgjør, kan du kontakte en advokat.

Hva er preklusivt proklama?

Dersom du er usikker på hvor mye gjeld hadde, kan du be Tingretten utstede et preklusivt proklama. Kreditorene må da melde kravet sitt innen seks uker. Hvis ikke, mister de det og kan ikke komme og kreve deg i ettertid selv om du tar over boet til privat skifte.

Bankene vi sammenligner

Vis mer