Hva skjer med gjeld når man dør?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Gjeld går inn i arveoppgjøret
Gjeld betales før arvingene får noe
Studielån slettes automatisk
Gjeld går inn i arveoppgjøret
Gjeld betales før arvingene får noe
Studielån slettes automatisk

For mange eldre er det en bekymring om at arvingene skal ta over gjelden når de dør. Det er imidlertid arvingene selv som bestemmer om de ønsker å ta over ditt bo etter at du er død – og dermed gjelden.

Det bør derfor ikke være noen grunn til bekymring, men det er likevel en god ting å sette seg inn i de regler og prosesser som gjelder – både for arvelater og for arvinger. Her går vi gjennom de viktigste punktene i et arveoppgjør med et fokus på gjeld.

Arvingene er ikke forpliktet til å ta over boet

Når du dør vil det utstedes en dødsattest, slik at det offentlige og tingretten får informasjon. Dine nærmeste vil da motta et skjema hvor det skal krysses av for om de tar over boet ditt til privat skifte.

Normalt er dette den rimeligste ordningen, ettersom et offentlig skifte, hvor det hele overlates til en bostyrer utnevnt av skifteretten, vil bli svært kostbart. Det spiser gjerne opp store deler av arven.

Men ved å overta et bo til privat skifte, vil man også bli ansvarlig for at avdødes gjeld blir betalt. Hvis det er mer gjeld enn verdier i boet, bør man derfor ikke gjøre det.

Hvis vedkommende som er død bare hadde forbruksgjeld, som lån og kredittkortgjeld, går man ganske klart i minus.

Få oversikt over boet

Hvis det er verdier som hus eller hytte, bør dette finregnes på.

Noen dødsbo kan det være vanskelig å få oversikt over. Er det en fjern onkel som har gått bort, kan det hende man ikke vet hvor mye han skyldte rundt omkring. Spesielt hvis det var en person som drev egen næring kan det være komplisert.

I slike tilfelle kan det utstedes et preklusivt proklama. Det betyr at de som hadde penger til gode fra avdøde må melde seg innen en frist.

Paragraf 95 -fullmakt

Der det er klart at gjelden overstiger verdien av hus, bankkontoer og eventuelle andre verdier, skal man altså ikke overta boet til privat skifte.

Du kan imidlertid få en fullmakt til å rydde opp etter din avdøde slektning. Det vil si at du kan ta ut penger til gravferd før eventuelle midler deles ut til kreditorer. Du kan også ta over eller fordele private eiendeler uten betydelig verdi.

Hva skjer med boliglånet?

Boliglån vil alltid ha sikkerhet i bolig. Dersom arvingene vil beholde denne, må de altså betale ut dette, eller få en betalingsordning med banken.

Det gjelder også eventuell ektefelle som ønsker å sitte i uskiftet bo. Selv om ektefellen ikke skulle være medansvarlig for lånet, kan han eller hun bli nødt til betale det i slike situasjoner.

Dersom du er bekymret for dette, kan du vurdere å tegne en livsforsikring som begunstiger ektefelle eller samboer hvis du går bort før tiden.

Hva skjer med forbruksgjeld?

Eldre tar opp mer lån enn tidligere. De unner seg en sydenferie eller andre goder for å nyte sitt otium. Det skal man også kunne gjøre uten å ha dårlig samvittighet.

Det kan av og til føre til en opphopning av forbruksgjeld og kredittkortgjeld.

Dette er en personlig gjeld, og kan ikke uten videre overføres til arvinger uten at de tar over hele boet til privat skifte. Det er altså liten grunn å bekymre seg over dette.

Hvis man likevel tenker på det, er det ofte mulig å tegne gjeldsforsikring på det enkelte lån eller kredittkort.

Studielånet blir borte når du dør

En stor gjeldspost i mange private husholdninger er studielånet. Nedbetalingen strekkes over tiår, og noen dør før de har rukket å nedbetale det.

Her er det imidlertid en inkludert gjeldsforsikring, som gjør at studiegjelden automatisk slettes i slike tilfeller. Den er altså ikke en del av boet.

Pensjonistlån

En type lån som markedsføres spesielt mot eldre er pensjonistlån eller seniorlån.

Slike lån gis med pant i bolig, og kan brukes som rammelån for at man skal få mer å rutte med i tillegg til pensjonen.

Rammelånet kan brukes ved behov. Det kan gis rente. og avdragsfritt, med den betingelsen at det innfris ved låntakers død eller flytting, til for eksempel et pleiehjem.

Pensjonistlån gis innenfor 60 % av boligens markedsverdi. Arvingene må derfor betale ut dette dersom de overtar boligen ved et privat skifte.

Konklusjon: Ingen grunn til bekymring

Alle har rett til å bruke sine egne penger og styre sin egen økonomi. De som arver etter deg behøver heller ikke ta over gjelden din dersom boet ditt kommer i minus.

Spørsmål og svar – Hva skjer med gjeld når man dør?

Kan jeg arve gjeld?

Du arver kun gjeld dersom du samtykker i overta avdødes bo til privat skifte. Dersom vedkommende hadde mer gjeld enn verdier, bør du ikke gjøre dette.

Hva skjer når låntaker dør?

Banken vil melde sitt krav i dødsboet. Dersom noen overtar boet til privat skifte, vil de også bli ansvarlig for at lånet betales. Man er imidlertid ikke forpliktet til dette.

Hva skjer når avdøde har gjeld?

Avdødes gjeld gjøres opp av de verdier (eiendommer, bankkonto etc) vedkommende måtte ha. Dersom avdøde ikke hatt nok verdier til å dekke gjelden, vil kreditorene tape sine krav med mindre noen tar over gjelden ved privat skifte.

Hvordan få tilgang til avdødes konto?

Ved privat skifte vil Tingretten kunne utstede en skifteattest. Med denne vil man også få tilgang til bankkontoer mv. som står i avdødes navn.

Bankene vi sammenligner

Vis mer