Boligverdi

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Boligpriser
Lån til oppussing
Forbrukslån
Boligpriser
Lån til oppussing
Forbrukslån

Alle er opptatt av boligprisene. Det gjelder i stor grad de som noen gang har kjøpt eller solgt en bolig, eller bare har tenkt på å gjøre det.

Prisene på boliger er avgjørende for hva du har råd til, hvor du kan kjøpe, hvor mye du må låne i banken og din økonomiske situasjon i årevis framover.

Forutsigelse av boligpriser har blitt en nærmest en vitenskap, hvor ulike eksperter uttaler seg om prisen på boliger vil gå opp eller ned i året som kommer. Ikke sjelden tar de feil.

 

Hva bestemmer boligprisene?

Det er en rekke ulike faktorer som påvirker boligprisene i markedet. Dette er noen av dem:

  • Urbanisering og sentralisering. Tilflytting til Oslo og andre storbyer gir økt etterspørsel etter boliger, og dermed høyere eiendomspriser. I fraflyttingsdistrikter har det motsatt effekt.
  • Boliglånsrente og tilgang på boliglån. Dersom renten er lav stimulerer dette til kjøp av boliger, og dermed høyere priser.
  • Skatteregler. Dersom skattereglene forandres slik at det blir mer fordelaktig å eie bolig, vil det også påvirke prisene.
  • Spekulasjon. I og med at boligprisene stiger jevnt og trutt, har dette fristet til spekulasjon i kjøp og salg av bolig. Noen mener dette kan være prisdrivende.
  • Restriksjoner på bygging av nye boliger begrenser tilbudet. Ny boligbygging kan hindres ved at det lages forskrifter for å forhindre fortetning i bymiljøet og at det bygges i høyden. I Oslo nevnes også ofte Markagrensen som et hinder for nybygging
  • Det tar tid å bygge nye boliger. OBOS beregner 15-20 år fra prosjektering til ferdigstilling av nye boliger.

 

Boligpriser i Norge

I en komparativ studie i en masteroppgave fra NHH hvor de sammenliknet boligmarkedene i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og Irland kom man fram til at Oslo hadde en kvadratmetetrpris tilsvarende 70 000 kroner (2017). Dette var noe høyere enn Stockholm og betydelig høyere enn de øvrige hovedstedene.

Sett i sammenheng med inntektsnivå og en rekke andre faktorer, konkluderte oppgaven med at boligprisene i Norge er høye, men ikke for høye sammenlignet med utlandet. En lav styringsrente fra Norges Bank, og dermed lavere priser på boliglån, fremholdes som en av årsakene.

 

Boligpriser utvikling

Boligprisene i Norge er mer enn tredoblet siden 1975. Det har vært en jevn stigning av prisene i hele denne perioden, med unntak av slutten på 1980-tallet og under finanskrisen i 2008.

1980-tallet startet med betydelig etterspørsel etter og prisoppgang på boliger. i 1982 ble prisregulering av borettslagsboliger opphevet, og det frie markedet førte raskt til en tredobling av prisene i byene. Deretter sprakk boblen, og lånevillige banker måtte legge inn årene og la seg overta av staten. Mange boliger ble solgt på tvangssalg. Fra 1987 falt prisene på boliger med 42% i løpet av de neste fem årene.

Fra 1993, har boligprisene steget i rykk og napp. En lav styringsrente fra Norges Bank, og dermed lavere rente på boliglån, fremholdes som en av de vesentligste årsakene.

Ekspertene er uenige om utviklingen fremover, men de fleste regner med at prisene vil falle igjen. Spørsmålet er når.

Espen
2024-06-17
Espen er skribent på Sambla. Han er utdannet jurist med privatøkonomi og finansiering som spesialfelt. De senere årene har han viet seg til å skrive tekster med tanke på å bistå enkeltpersoner til å ta velinformerte beslutninger når de skal låne penger i Norge. Tekstene er gjennomlest og godkjent av Marcus Sätherström, innholdsansvarlig i Norge.

NRK:Norge-boligpriser gjennom 200 år

SSB -Hva bestemmer boligprisene

DNB Eiendom – boligpriser da og nå

Finansavisen: Krise i nyboligmarkedet i Sverige

Paulsen  Marte Feldt og Kamilla Rødal Medbøen: Er norske boligpriser høye i forhol til utlandet? En kvantitativ og kvalitativ studie av norske og internasjonale boligpiser (masteroppgave NHH 2017)

Sambla forklarer - Boligpriser

Er det noen statistikk boligpriser?

Ja. Både SSB og Eiendom Norge har drevet med registrering av boligpriser i en årrekke, og det er mye statistikk om lokale forhold på deres sider.

Hvilken innvirkning har styringsrenten på boligprisene?

Bankenes boligrente følger styringsrenten fra Norges Bank. En renteøkning her kan føre til at færre ønsker å ta opp boliglån, at etterspørselen etter boliger synker og at prisene reduseres. Lav rente har motsatt virkning. Styringsrenten er dermed også et viktig virkemiddel i boligpolitikken.

Bankene vi sammenligner

Vis mer