Styringsrenten - slik påvirker den din privatøkonomi

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Styringsrentes innflytelse på boliglånsrenten
Forberedelse på renteøkning
Fastrente og flytende rente
Styringsrentes innflytelse på boliglånsrenten
Forberedelse på renteøkning
Fastrente og flytende rente

Styringsrenten er et viktig virkemiddel i pengepolitikk og påvirker mange mennesker sin privatøkonomi. Men hva er egentlig styringsrenten og hva betyr den for meg? Det er et spørsmål vi skal forsøke å svare på.

Det er ofte snakk om økonomiske oppgangstider og nedgangstider, og styringsrenten virker slik at den gir folk flest et insentiv om at de burde bruke penger, eller spare penger. Enkelt forklart, så vil en nedgangstid gi oss beskjed om at vi skal spare penger og en oppgangstid gir oss beskjed om å bruke penger. Vi skal forklare mer om hvordan og hvorfor i denne artikkelen.

Først og fremst, hva er renter?

Renter representerer en kostnad eller en avkastning knyttet til lån eller sparing. Når en person eller en organisasjon låner penger, betaler de renter til utlåneren som en kompensasjon for bruken av långiverens kapital. På den andre siden, når en person eller organisasjon sparer penger i en bank, så mottar de renter som en belønning for å la banken ivareta sine midler.

Renter – Betaling for lån og sparing

Tenk deg at du låner 1000 kroner fra en venn, og vennen din ber deg betale tilbake 1050 kroner etter ett år. De ekstra 50 kronene du betaler tilbake er renter. På samme måte, hvis du setter inn 1000 kroner i en sparekonto i banken, og etter ett år har du 1020 kroner på kontoen, har du tjent 20 kroner i renter.

Renter er vanligvis uttrykt som en prosentandel av det lånte eller sparte beløpet og beregnes over en bestemt tidsperiode, for eksempel per år. Rentenivået kan variere avhengig av flere faktorer, som økonomiske forhold, kredittverdigheten til låntakeren og pengepolitikken som føres av sentralbanken.

Styringsrente definisjon 

Hva er styringsrenten egentlig? Styringsrenten er et økonomisk verktøy som Norges Bank bruker for å påvirke økonomien i Norge. Styringsrenten representerer den renten som bankene betaler for å låne penger fra sentralbanken, og påvirker dermed rentenivået i hele økonomien. 

Ved å justere styringsrenten kan sentralbanken stimulere eller bremse økonomisk vekst, og dermed bidra til å opprettholde stabilitet og kontrollere inflasjon. Som eksempel, hvis sentralbanken øker styringsrenten, så blir det dyrere for banker å låne penger fra sentralbanken. 

Styringsrentens innvirkning på lån og sparing 

La oss si at Norges Bank øker styringsrenten fra 1,0% til 1,5%, det betyr at de kommersielle bankene som DNB, Nordea, Sparebank1 må også øke renten som de tilbyr sine kunder, det gjelder både innskuddsrenter og utlånsrenter. Har du et boliglån med flytende rente, så kan banken øke renten på boliglånet ditt som følge av økning av styringsrenten, som betyr at du må betale mer på boliglånet ditt, som igjen gir deg dårligere råd.

På den andre siden, hvis du har penger i banken så kan innskuddsrenten også øke, som gir deg høyere avkastning på pengene dine. Økning i styringsrenten påvirker investeringer, etterspørsel etter lån, valutakurs og inflasjon i økonomien.

Innføring av styringsrenten

Styringsrenten ble innført i Norge i 1993, som en del av en overgang til et mer moderne og fleksibelt pengepolitisk rammeverk.

Innføringen av styringsrenten hadde flere formål, som bedre styring av pengepolitikken gjennom å oppnå mål for inflasjon og mer økonomisk stabilitet. Styringsrenten ga sentralbanken mulighet til å reagere raskere og mer fleksibelt på endringer i økonomien, som var viktig i en tid med økende globalisering. Pengepolitikken ble mer forutsigbar for både finansmarkedene og allmennheten.

Slik fastsettes styringsrenten

Det er komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet som fastsetter styringsrenta. Den består av fem personer, direktør og visedirektører i Norges Bank og to eksterne medlemmer.

Denne komiteen har møte hver sjette uke hvor de beslutter om styringsrenta skal opp, ned eller bli værende på samme nivå. De tar da utgangspunkt i den aktuelle økonomiske situasjonen i Norge og i resten av verden. Deretter tar de den avgjørelsen de mener er best for norsk økonomi.

Noen av de faktorene som har størst innvirkning på beslutningen om styringsrente for neste periode er:

 • Boligprisene
 • Sysselsettingen
 • Prisvekst
 • Oljeprisen
 • Internasjonale forhold

Effekten av at styringsrenten går opp

En økning av styringsrenten påvirker først og fremst rentene mellom banker og rentenivået de tilbyr kundene sine for innskudd og lån, dette påvirker igjen:

 1. Kronekursen: Med renteøkning, så blir det mer attraktivt for investorer å eie norske kroner, siden de kan få høyere avkastning på sine investeringer i Norge, dette øker etterspørselen etter norske kroner, som kan styrke kronekursen. En sterk norsk krone gjør importerte varer og tjenester billigere for norske forbrukere, som igjen kan gjøre norske eksportvarer dyrere for utenlandske kjøpere.
 2. Verdipapirer og boligpriser. Når styringsrenten øker blir det dyrere å låne penger, som fører til lavere forbruk og investeringer. Dette kan redusere inntjening og vekst for selskaper, som igjen kan føre til lavere aksjekurser. Det blir også dyrere å ta opp boliglån, noe som kan redusere etterspørselen og føre til lavere boligpriser. Redusert kjøpekraft kan også påvirke etterspørsel eller boliger.
 3. Lån, forbruk og investeringer: Høyere renter gjør det dyrere for husholdninger og bedrifter å ta opp lån, som kan redusere etterspørselen etter kreditt. Den økte kostnaden ved å låne penger kan føre til at husholdninger reduserer forbruk og øker sparing. Det blir også dyrere for bedrifter å låne penger for å investere i nye prosjekter, som kan føre til at bedrifter reduserer investeringer, som skaper lavere økonomisk vekst.

Styringsrenten former forventningene til fremtidig inflasjon og økonomisk vekst, den kalles “styringsrente” fordi den styrer mange viktige deler av økonomien. Når Norges Bank endrer styringsrenten, trer endringen i kraft fra første virkedag etter offentliggjøringen av beslutningen.

Norges Bank rentemøte 

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank holder jevnlig rentemøter, hvor styringsrenten blir fastsatt 8 ganger i året. Norges Bank utgir også en pengepolitisk rapport 4 ganger i året, sammen med offentliggjøringen av styringsrentebeslutningen. Denne prognosen kalles for rentebanen og inneholder en prognose for den fremtidige utviklingen av styringsrenten.

Renteøkning 2023

I mars 2023 så offentliggjorde Norges Bank en renteøkning med 0,25%, slik at styringsrenten ble satt opp til 3%. Hovedårsaken er behovet for å dempe inflasjonen. Selv om veksten i norsk økonomi avtar, så er aktiviteten fortsatt høy og arbeidsmarkedet er stramt. Det antydes at styringsrenten kan økes ytterligere i mai, avhengig av den økonomiske utviklingen og den kan forventes å øke til 3,5% i sommeren.

Styringsrentens påvirkning på boliglånsrenten

Når styringsrenten settes opp, følger bankene som regel opp med å heve boliglånsrenten, bankene har så 6 ukers varslingsfrist før økningen trer i kraft.

Sammenhengen mellom styringsrenten og boliglånsrenten er slik:

Når styringsrenten blir hevet, så blir det dyrere for kommersielle banker å låne fra sentralbanken og bankene får økte lånekostnader, for å dekke de økte kostnadene, så øker bankene rentene de tilbyr sine kunder, inkludert boliglånsrenten. Boliglånskundene må dermed betale mer på boliglånene sine.

Økning i boliglånsrenten

Boliglånsrentene øker når styringsrenten øker slik at bankene kan kompensere for økte lånekostnader. Disse kostnadene overføres så til kundene i form av høyere rente på lån, inkludert boliglån. Dette skal bidra til å kontrollere inflasjon og stabilisere økonomien.

Boliglånsrenten kan også påvirkes av andre faktorer, som bankenes konkurranseforhold, kredittverdigheten til låntakeren og bankenes finansieringskostnader. Styringsrenten er imidlertid en viktig faktor som påvirker boliglånsrenten og dermed husholdningenes lånekostnader og boligmarkedet.

Fastrente eller flytende rente på boliglånet under inflasjon?

Majoriteten av boliglånskunder har flytende rente på boliglånet sitt, som historisk sett har vært mer lønnsomt.

Ved å velge fastrente så låser du inn en bestemt rente på en periode, vanligvis på 3, 5 eller 10 år. Dette kan gi forutsigbarhet og beskyttelse mot renteøkninger i løpet av den faste perioden. Med flytende rente så vil renten på boliglånet ditt endres i takt med markedsrentene, som påvirkes av styringsrenten og andre økonomiske faktorer.

Burde jeg binde renten? 

Når det gjelder å binde renten i perioder med høy inflasjon og høy flytende boliglånsrente, kan det være lurt å vurdere følgende:

 • Hvis du tror at inflasjonen og rentene vil fortsette å stige, kan det være fornuftig å binde renten for å beskytte deg mot ytterligere renteøkninger.
 • Hvis du tror at inflasjonen og rentene vil stabilisere seg eller synke, kan det være bedre å beholde en flytende rente og dra nytte av eventuelle rentereduksjoner.

Renteprognoser er usikre, og det er umulig å forutsi renteutviklingen med full sikkerhet. Det kan være lurt å snakke med en økonomisk rådgiver for å få hjelp til å vurdere din situasjon og ta en god beslutning om du ønsker fastrente eller flytende rente på boliglånet ditt.

Slik forbereder du deg på en renteøkning

For å forberede seg mot en renteøkning, er det viktig å ha en solid økonomisk plan og være forberedt på å tilpasse seg endrede økonomiske forhold. Her er fem gode tips for å forberede seg mot en renteøkning:

 1. Lag en gjennomtenkt budsjett: Sett opp et detaljert budsjett som inkluderer alle dine inntekter og utgifter. Dette vil hjelpe deg med å få en bedre forståelse av din økonomiske situasjon og oppdage områder der du kan redusere utgifter eller øke inntektene.
 2. Reduser gjeld: Prøv å betale ned gjeld med høy rente, som kredittkortgjeld og forbrukslån, før rentene stiger. Dette vil redusere den totale gjeldsbyrden og gjøre det lettere å håndtere eventuelle renteøkninger.
 3. Bygg opp en sparekonto: Ha en sparekonto tilgjengelig for uforutsette utgifter eller økonomiske nødsituasjoner. En sparekonto bør dekke minst 3-6 måneders levekostnader og vil gi deg en økonomisk buffer i tilfelle renteøkninger påvirker din økonomi negativt.
 4. Vurder refinansiering: Hvis du har et boliglån eller andre lån med høy rente, kan det være lurt å vurdere refinansiering før rentene stiger ytterligere. Refinansiering kan hjelpe deg med å sikre en lavere rente og redusere dine månedlige betalinger.
 5. Legg om livsstilen: Vurder å legge om livsstilen din for å redusere utgifter og spare mer. Dette kan inkludere å kutte unødvendige utgifter, handle smartere, og finne måter å øke inntektene på, for eksempel ved å ta på deg ekstra arbeid eller selge unødvendige eiendeler.

Spørsmål og svar – Styringsrente

Hva er styringsrenten?

Styringsrenten er den renten Norges Bank fastsetter for å påvirke korttidsrentene i pengemarkedet og dermed økonomien og inflasjonen.

Hvordan bestemmes styringsrenten?

Styringsrenten bestemmes av Norges Bank basert på økonomiske prognoser, inflasjonsmål og vurderinger av den økonomiske situasjonen.

Hvordan påvirker styringsrenten lån?

Styringsrenten påvirker lån ved at endringer i renten kan føre til høyere eller lavere rentekostnader på lån, som boliglån og forbrukslån.

Hvordan påvirker styringsrenten inflasjon?

Styringsrenten påvirker inflasjonen ved at en høyere rente kan dempe etterspørselen og prisveksten, mens en lavere rente kan stimulere etterspørselen og øke inflasjonen.

Bankene vi sammenligner

Vis mer