Etableringsgebyr

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Etableringsgebyr på forbrukslån
Varierer mellom 500 og 1500 kr
Gir utslag på effektiv rente
Etableringsgebyr på forbrukslån
Varierer mellom 500 og 1500 kr
Gir utslag på effektiv rente

Etableringsgebyret belastes ved innvilgelse og opptak av lån. Det er en engangskostnad og regnes inn i oversikten over lånets totale kostnader. Det er også en del av grunnlaget for beregning av effektiv rente.

Her kan du lese det du bør vite om etableringsgebyr for lån.

Hva er etableringsgebyr?

Etableringsgebyret er en kompensasjon for bankens arbeid med formalitetene ved å utstede et lån.

Det skal blant annet utferdiges lånepapirer som er tilpasset deg med de nødvendige personlige opplysningene. Herunder er gjeldsbevis og betalingsplan. Disse skal undertegnes og returneres banken for arkivering og registrering.

Slik adskilles etableringsgebyret fra renter, som er et rent vederlag for at banken låner deg penger. Med et inflasjonsfradrag er det disse som utgjør bankens reelle fortjeneste.

Prising og betaling av etableringsgebyr

Størrelsen på etableringsgebyret skal alltid oppgis i bankens markedsføring av lånet. Likeledes skal det fremkomme i betalingsplanen hvordan det skal betales.

Størrelsen på etableringsgebyret

Etableringsgebyr for lån uten sikkerhet varierer fra 495 kroner og opp til 1500 kroner.

Slik betales etableringsgebyret

Du får ikke en egen regning på etableringsgebyret, men det legges inn slik at det betales sammen med nedbetalingen av lånet. Banken som gir deg lånet vil føre gebyret på første innbetaling, før renter og avdrag.

Betaling av etableringsgebyr er fradragsberettiget på skatten på samme måte som renter. Dette skal påføres i bankens oppgaver til Skatteetaten, men du kan jo sjekke det på skattemeldingen for sikkerhets skyld.

Etableringsgebyr en del av beregningsgrunnlaget for effektiv rente

Effektiv rente beregnes av lånets vanlige, nominelle rente med tillegg av etableringsgebyr og termingebyrer. Termingebyr belastes ved betaling av det månedlige terminbeløpet.

Effektiv rente er altså et uttrykk for lånets reelle kostnader, og det er den du skal se på når du sammenligner lån.

Etableringsgebyret vil gjøre et sterkt utslag på effektiv rente der det er snakk om lave lånebeløp med kort betalingstid. I slike tilfeller utgjør denne kostnaden et forholdsvis stort beløp i forhold til vanlige rentekostnader. Det er derfor du kan se en effektiv rente på over 100 % i markedsføringen av smålån.

For lån med lengre nedbetalingstid vil etableringsgebyret fordeles på et stigende antall terminer, og således ikke ha noen videre påvirkning på den effektive renten.

Etableringsgebyr på refinansieringslån

Noen ganger kan det lønne seg å refinansiere dyr gjeld for å betale mindre eller oppnå en mer oversiktlig økonomi.

Det vil beregnes et etableringsgebyr også på et refinansieringslån.

Reduser kostnadene ved å refinansiere

Dersom du kan få en vesentlig lavere nominell rente, lønner det seg likevel å refinansiere. Du kan sammenligne betingelsene på refinansieringslån ved å fylle ut en søknad her på Sambla. Da kan du få tilbud fra over 20 banker som du kan vurdere opp mot de betingelsene du har i dag.

Etableringsgebyr på refinansieringslån kan trekkes fra på skatten, sammen med andre nødvendige kostnader i forbindelse med refinansieringen. (Innhenting av ny takst på bolig m.v.).

Etableringsgebyr og andre gebyrer/kostnader ved lån

Etableringsgebyr og månedlig termingebyr er de faste komponentene som også inngår i beregningen av lånets effektive rente.

Banken kan kreve andre gebyrer i løpet av nedbetalingstiden

Dersom du betaler for sent vil det for eksempel påløpe et purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved fortsatt uteblivende betaling tilkommer inkassokostnader.

Hvis du ønsker forandringer i låneavtalen, som for eksempel lenger løpetid, kan det beregnes et gebyr for dette.

Når du tar opp lån til kjøp av bolig, vil det i tillegg være en del ekstraarbeid og offentlige gebyrer i forbindelse med tinglysning av pantedokumenter det også kreves betaling for.

Spørsmål og svar - Etableringsgebyr

Hva betyr etableringsgebyr?

Etableringsgebyr er kostnaden for å få utbetalt selve lånet.

Hvor mye må jeg betale i etableringsgebyr?

Det kommer an på betingelsene i det enkelte lånet, men det varierer stort sett fra 495 til 1495 kroner.

Kan jeg få lån uten etableringsgebyr?

Det kan godt hende, men det er mest hensiktsmessig å se på lånets effektive rente når du sammenligner. Da får du et mer korrekt bilde uansett om lånet gis med eller uten etableringsgebyr.

Kan jeg få fradrag for etableringsgebyr jeg betaler på lån?

Ja. Etableringsgebyret er fradragsberettiget og skal framkomme som dette på skattemeldingen.

Bankene vi sammenligner

Vis mer