Den nominelle renten og dens betydning

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Nominell rente er pris på lån
Beregnes som % av lånebeløpet
Gebyrer betales i tillegg
Nominell rente er pris på lån
Beregnes som % av lånebeløpet
Gebyrer betales i tillegg

Mange forvirres av de forskjellige termene på de forskjellige rentene, siden vi blant annet snakker om nominell rente, effektiv rente, realrente og rentes rente. I forbindelse med lån er den nominelle renten ofte den man leser, men stort sett aldri den man betaler, og det sier mye om hvor viktig det er sette seg grundig inn i vilkår og betingelser når man skal låne penger.

Hva er nominell rente?

Den nominelle renten er grunnrenten på et lån eller innskudd, og kalles også pålydende rente. Med andre ord er den nominelle renten den årlige prosentvise renten man får eller betaler på et innestående eller utestående beløp i banken. Gebyrer og avgifter er ikke inkludert i den nominelle renten, og det er dette som skiller nominell rente fra effektiv rente. Den effektive renten inkluderer alle gebyrer, avgifter og andre kostnader som tilkommer ved et lån, og dermed blir den renten man i praksis betaler. Når det gjelder sparing vil den effektive renten være den renten som avgjør størrelsen på avkastningen man får.

Bestemmelse av nominell rente

Grunnbestemmelsene

Det er forskjell på hvordan ulike banker beregner den nominelle renten, men ofte gjøres dette ved å summere den månedlige renten. Felles for alle bankers nominelle rente er at gebyrer, avgifter og andre kostnader ikke er inkludert. Rentene som bankene bruker er til en viss grad styrt av styringsrenten som settes av Den Norske Bank, og denne vurderes på nytt hver sjette uke.

Tilbudet til lånekunder

Når bankene vurderer lånesøknader og skal avgjøre hvilken nominell rente de kan tilby, ser de i hovedsak på fire faktorer; (1) egenkapital, (2) lånebeløp, (3) låneformål og (4) nedbetalingstid. Egenkapital og låneformål representerer sikkerheten som banken har i lånet, og disse faktorene veier derfor tyngst. Lånebeløp og nedbetalingstid har langt mindre betydning, men kan i visse tilfeller bidra til en endring i grunnrenten.

Nominell og effektiv rente i praksis

For å illustrere nominell og effektiv rente i praksis, kan man eksempelvis se på et boliglån fra DNB. Den nominelle renten for et boliglån i DNB er 2,55 % hvis man låner over 4 millioner kroner. Med en lånesum på 4 100 000 kr., og nedbetalingstid på 25 år, vil DNBs lånekalkulator beregne en effektiv rente på 2,61 % for dette lånet. Gebyr og avgifter vil dermed tilsvare 0,06% av den effektive renten. Ved å bruke Samblas effektive rentekalkulator, kan man enkelt finne ut hva den effektive renten på et lån blir hvis man oppgir den nominelle renten sammen med eventuelle tilleggskostnader. Det er også mulig å gjøre en manuell effektiv rente beregning ved å bruke formelen for dette.

Kort forklaring av termer

Dette er en kort forklaring på de mest brukte termene som brukes i forbindelse med rente.

 • Nominell rente – rentesatsen eksklusive gebyrer og avgifter
 • Effektiv rente – rentesatsen inklusive gebyrer og avgifter
 • Realrente – nominell rente korrigert for inflasjon og skatt (også kalt reell rente)
 • Rentes rente – renter på opptjente renter
 • Flytende rente – rentesats på lån eller innskudd som varierer med bankrenten
 • Fast rente – rentesats på et lån eller innskudd som er låst over en viss periode

Fordelen med å sammenligne flere banker?

Den største fordelen med å sammenligne flere banker og rådgivere, er at du som kunde har mer informasjon til hånd, og derfor kan ta et bedre informert beslutt om hvilken bank som har mer gunstige lånebetingelser i forbindelse med det lån du trenger. En låneformidler sammenligner flere banker og långivere på grunnlag av én søknad, og som lånekunder vil man med dette spare mye tid, og mest sannsynlig også penger.

Hvis man velger å benytte seg av en låneformidler kan man som kunde motta flere tilbud og dermed vurdere disse mot hverandre. Uansett om det er rentesats eller lånevilkår, eller begge deler, som har størst betydning, vil det alltid lønne seg å sammenligne flere banker og långivere når man skal søke om lån. Sambla er en låneformidler som i tillegg tilbyr alle sine kunder personlig rådgivning i prosessen mot å finne det beste lånet, så ved å bruke Sambla sine tjenester vil alle forhold være lagt til rette for at man som kunde skal oppnå et godt resultat i jakten på et det som lånet man helst ønsker.

Fordeler med å låne penger via Sambla:

 • Det er helt kostnadsfritt
 • Du binder deg ikke til noe
 • Det er enkelt å samle lån
 • Du får personlig rådgivning
 • Sambla samarbeider med flere ulike banker og långivere
 • Du kan låne penger på en rask og trygg måte

Spørsmål og svar – Nominell rente

Hva er nominell rente?

Nominell rente er den årlige renten på lånet du søker. Det vil også oppgis en effektiv rente som inkluderer gebyrer.

Hvordan får jeg lav nominell rente?

Det beste er å undersøke hos flere långivere. Det kan du gjøre ved å sammenligne her på Sambla.

Bankene vi sammenligner

Vis mer