Hva er en aksje?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Spare i fond
Langsiktig sparing
Ulike fondstyper
Spare i fond
Langsiktig sparing
Ulike fondstyper

Aksjemarkedet kan virke komplekst og skremmende for noen, men det trenger ikke være slik. En aksje er en investering i et selskap, og det kan være en spennende måte å delta i økonomisk vekst og potensiell fortjeneste. La oss utforske hva en aksje faktisk er, og hva du bør vite før du begynner å investere.

Dette er en aksje 

En aksje representerer en eierandel i et selskap. Når du kjøper en aksje, blir du en del-eier av selskapet og får dermed rettigheter og fordeler. Disse rettighetene kan inkludere stemmerett på generalforsamlinger og en andel av selskapets inntjening i form av utbytte.

Pris per aksje

Prisen på en aksje er avhengig av tilbud og etterspørsel i markedet. Dette betyr at prisen kan variere og svinge daglig basert på investorenes interesser og markedstrender. Vanligvis handles aksjer på børser, hvor kjøpere og selgere møtes for å handle aksjer til en gjeldende markedspris.

Hva er forskjellen på aksje og aksjefond?

En aksje representerer en eierandel i ett spesifikt selskap, mens et aksjefond er en investering i en portefølje av aksjer som forvaltes av en profesjonell forvalter. 

Aksjefond gir deg muligheten til å spre risikoen ved å eie aksjer i forskjellige selskaper. Dette kan være en god løsning for de som ønsker eksponering mot aksjemarkedet uten å håndtere det direkte.

Aksjeklasser

Noen selskaper kan ha flere aksjeklasser, som kan ha ulike rettigheter og privilegier. For eksempel kan en klasse ha stemmerett, mens en annen klasse ikke har det. 

Det finnes flere ulike aksjeklasser som selskaper kan utstede. Her er noen vanlige aksjeklasser:

 1. Ordinære aksjer: Dette er de vanligste aksjene som utstedes av et selskap. Eierne av ordinære aksjer har normalt stemmerett på generalforsamlingen og deler på selskapets fortjeneste i form av utbytte.
 2. A-aksjer: Noen selskaper kan ha A-aksjer som gir ekstra stemmerett. For eksempel kan en A-aksje gi flere stemmer enn en ordinær aksje. Dette gjør det mulig for grunnleggerne eller større aksjonærer å beholde kontrollen over selskapet.
 3. B-aksjer: B-aksjer kan ha færre stemmerettigheter sammenlignet med ordinære aksjer. Dette kan gjøre dem mindre attraktive for investorer som ønsker innflytelse og stemmerett, men de kan likevel gi andel av selskapets fortjeneste.
 4. Konvertible aksjer: Dette er aksjer som kan konverteres til et annet verdipapir, som for eksempel obligasjoner eller andre typer aksjer, etter visse betingelser er oppfylt. Konverterbare aksjer gir investorer fleksibilitet til å endre sin investering avhengig av markedsforholdene.
 5. Prioritetsaksjer: Disse aksjene gir eierne fortrinnsrett til utbytte og eiendeler i tilfelle selskapet skulle oppløses eller gå konkurs. Prioritetsaksjer gir vanligvis ikke stemmerett.

Det er viktig å merke seg at aksjeklassene kan variere fra selskap til selskap, og ikke alle selskaper utsteder flere aksjeklasser. Investorer bør undersøke nøye hvilke rettigheter og fordeler som er knyttet til hver aksjeklasse før de investerer.

Aksjeverdi

Aksjeverdien er prisen på en aksje ganget med antall aksjer i omløp. Denne verdien endres over tid basert på selskapets resultat, økonomiske utsikter og investorenes forventninger. Det er viktig å forstå at aksjeverdien kan svinge og at det er muligheter for både fortjeneste og tap.

Aksjeeierbok

En aksjeeierbok er en liste som viser alle aksjonærene i et selskap og antall aksjer de eier. Denne boken brukes til å administrere aksjeeierskap, utbetalinger av utbytte og for å holde oversikt over aksjonærene.

Kjøpe aksjer

For å kjøpe aksjer, må du opprette en aksjehandelskonto hos en megler eller en aksjemegler. En megler vil hjelpe deg med å kjøpe og selge aksjer på børsen. Det kan være avgifter knyttet til kjøp og salg av aksjer.

Slik kjøper du en aksje 

Det kan virke komplisert å kjøpe aksjer ved første øyekast, men det er egentlig ganske enkelt når du vet hva du skal gjøre. Her er tre enkle steg for å kjøpe en aksje:

 1. Åpne en aksjehandelskonto: Først må du åpne en aksjehandelskonto hos en megler eller aksjemegler. Dette kan gjøres online hos mange meglerfirmaer. Fyll ut den nødvendige informasjonen og opprett en konto. Noen meglere kan kreve at du også setter inn et minimumsbeløp før du kan begynne å handle.
 2. Gjør research og velg aksjer: Når kontoen er opprettet, bør du gjøre grundig research på selskaper og aksjer du er interessert i å investere i. Vurder selskapets finansielle resultater, bransjeutvikling og fremtidsutsikter. Du kan bruke forskjellige verktøy og ressurser, som nyheter, analyser og aksjeutvalg fra megleren din, for å hjelpe deg med å ta en informert beslutning.
 3. Plasser en handelsordre: Når du har valgt aksjen du ønsker å kjøpe, er det på tide å plassere en handelsordre. Logg inn på aksjehandelskontoen din og finn handelsplattformen eller handelsportalen. Her kan du søke etter ønsket aksje ved å bruke selskapets navn eller ticker-symbol. Når du har funnet riktig aksje, velger du antall aksjer du ønsker å kjøpe og legger inn kjøpsordren. Vær oppmerksom på at du også må angi om du vil kjøpe aksjen til markedspris (dersom den er tilgjengelig) eller til en bestemt pris (limit-ordre). Bekreft handelsordren og vent på at den blir utført.

Husk at det er viktig å være tålmodig og nøye i denne prosessen. Følg med på markedsutviklingen og vær klar over eventuelle kurtasjeavgifter eller gebyrer som kan påløpe. Det kan også være lurt å revurdere din investeringsstrategi regelmessig og gjøre justeringer etter behov.

Aksjemegler med lave handelsavgifter

Når du velger en aksjemegler, kan det være lurt å se etter en med lave handelsavgifter (kurtasje) og tilgang til sanntidskurser og analyser. Dette vil hjelpe deg med å ta informerte beslutninger og minimere kostnadene ved handel.

Tips og nyttig informasjon når du skal kjøpe aksjer

 • Gjør grundig research før du investerer i et selskap.
 • Forstå selskapets forretningsmodell, økonomiske resultater og bransjeutsikter.
 • Vurder din risikotoleranse og invester i tråd med dine finansielle mål.
 • Diversifiser porteføljen din ved å investere i ulike bransjer og selskaper.
 • Følg med på markedsnyheter og trender som kan påvirke aksjeverdiene.

Spørsmål og svar – Hva er en aksje?

Hva er en aksje?

En aksje representerer en eierandel i et selskap, og gir investorer rettigheter og fordeler, som stemmerett og deltakelse i selskapets fortjeneste.

Hva er forskjellen mellom aksje og aksjefond?

En aksje er en eierandel i ett selskap, mens et aksjefond er en investering i en portefølje av aksjer som forvaltes av en profesjonell. Aksjefond gir mulighet for risikospredning.

Hva er aksjeklasser?

Aksjeklasser er forskjellige typer aksjer utstedt av selskaper, og kan ha ulike rettigheter og privilegier som stemmerett, utbytteandel og prioritet ved utbetaling.

Hvordan kjøper jeg aksjer?

For å kjøpe aksjer må du åpne en aksjehandelskonto hos en megler, gjøre research på selskaper, velge aksjer og plassere en handelsordre gjennom aksjehandelsplattformen.

Bankene vi sammenligner

Vis mer