Hva er utgifter?

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Hva er utgifter?
Faste og variable utgifter
Utgift og kostnad
Hva er utgifter?
Faste og variable utgifter
Utgift og kostnad

Utgifter representerer penger eller andre ressurser som går ut fra en person, husholdning, organisasjon, eller virksomhet for å anskaffe varer, tjenester eller for å dekke nødvendige omkostninger. Dette spekteret spenner seg fra hverdagslige kjøp som mat og husleie til mer komplekse forpliktelser som lån. I denne artikkelen ser vi på utgifter i henhold til privatøkonomi. 

Hva betyr utgifter – god forståelse er viktig 

Forståelse av utgifter er viktig av mange grunner. På det personlige planet hjelper det enkeltpersoner med å budsjettføre, sikre en stabil økonomisk fremtid, og beskytte mot gjeld. For bedrifter er det essensielt for å overvåke og styre økonomien og sikre lønnsomhet, spesielt når det kommer til å skille mellom ulike typer kostnader. 

Kunnskap om utgifter påvirker også investeringsbeslutninger, enten det er relatert til kjøp av eiendom, utstyr, eller investeringer i aksjemarkedet. Videre kan det hjelpe forbrukere til å ta informerte kjøpsbeslutninger og forberede seg på uforutsette utgifter. 

Definisjon av utgifter 

Utgifter refererer til beløpene man betaler for varer, tjenester, eller for å oppfylle økonomiske forpliktelser. Som et eksempel: penger satt av hver måned for å betale ned på boliglånet er en fast utgift for boligeieren.

Vanlige utgifter

Eksempler på de mest typiske utgiftene folk flest møter i hverdagen.

De mest typiske utgiftene folk flest har i hverdagen i Norge kan variere basert på livssituasjon, men her er noen av de vanligste:

Bolig

 • Husleie eller boliglån: Månedlige betalinger for de som leier eller eier en bolig.
 • Strømregning: Betaling for brukt elektrisitet.
 • Internett og TV: Månedlige avgifter for bredbånd og eventuelle TV-pakker.

Mat og drikke

 • Dagligvarer: Utgifter til mat og drikke fra supermarkeder, butikker og markeder.
 • Spise ute: Betaling for måltider på restauranter, kafeer og take-away.

Transport

 • Bensin eller drivstoff: For de med bil.
 • Bilvedlikehold: Service, reparasjoner, forsikring.
 • Kollektivtransport: Billetter eller månedskort for buss, trikk, tog, og ferge.

Mobiltelefon

 • Mobilabonnement: Månedlige avgifter for samtaler, meldinger og data.
 • Mobilkjøp: Eventuell avbetaling eller engangskostnad for mobiltelefonen.
 • Forsikring: Personforsikring, reiseforsikring, boligforsikring osv. Avgifter for å beskytte mot uforutsette hendelser.

Fritid og underholdning

 • Kino, teater, konserter: Betalinger for ulike former for underholdning.
 • Sport og trening: Medlemskap i treningsstudioer, sportslag eller kurs.
 • Bøker, magasiner, strømmetjenester: Kjøp eller abonnementer for lesing og streaming.

Helse

 • Legebesøk: Utgifter til fastlege, spesialist eller tannlege.
 • Medisiner: Kjøp av reseptfrie eller reseptbelagte legemidler.

Dette er selvfølgelig bare en generell oversikt, og den enkeltes utgifter kan variere avhengig av personlige valg, behov, og livssituasjon.

Forskjellen på utgift og kostnad

I privatøkonomi kan begrepene “utgift” og “kostnad” noen ganger brukes om hverandre, men de kan også ha distinkte betydninger:

Utgift: Dette er de direkte pengesummene man betaler for varer og tjenester. For eksempel, når du går i butikken og kjøper en genser for 500 kroner, er det en utgift på 500 kroner.

Kostnad: Dette refererer til den totale økonomiske belastningen eller forpliktelsen over tid. For eksempel, hvis du kjøper et hus med et boliglån, er den månedlige lånebetalingen en utgift. Men den totale kostnaden for huset over tid inkluderer også renter, vedlikehold, skatter og andre relaterte utgifter.

Så i privatøkonomi er en utgift ofte et engangsbeløp du betaler, mens en kostnad kan ses på som en bredere økonomisk forpliktelse eller totalbelastning over en lengre periode.

Utgift og kostnad i regnskapsføring

I regnskapsføring skiller man mellom “utgift” og “kostnad”: Utgift er pengesummen betalt for en vare eller tjeneste ved kjøp. Kostnad, derimot, er hvordan denne utgiften fordeles over tid i forbindelse med inntektsgenerering, som for eksempel årlige avskrivninger på en kjøpt maskin. Kort sagt er utgift anskaffelsesverdien, mens kostnad er denne verdien spredt over tid i resultatregnskapet.

Faste utgifter og variable utgifter 

Fast utgift –  Dette refererer til en utgift som forblir konstant over tid, uavhengig av forbruk eller aktivitet. Disse utgiftene er forutsigbare og endres ikke fra måned til måned.

Et eksempel på en fast utgift kan være en internettregning på 400 kroner som alltid ligger på samme beløp, uansett hvor mye internett du bruker. .

Variabel utgift – En variabel utgift til utgifter som varierer fra måned til måned basert på forbruk eller bruk. De er ikke konstante som faste utgifter og kan endre seg avhengig av adferd og valg.

Matutgifter er et godt eksempel på en variabel utgift i privatøkonomi. Hvor mye man velger å bruke på mat kan variere betydelig fra måned til måned, avhengig av om man velger å spise ute oftere, kjøpe dyrere råvarer, eller holde seg til et strammere budsjett.

Utgifter knyttet til eie av bolig

Her er en liste over de vanligste utgiftene forbundet med å eie og vedlikeholde et hus.

 • Boliglån: Dette er ofte den største månedlige utgiften for de fleste huseiere. Det inkluderer både avdrag og renter på lånet.
 • Kommunale avgifter: Dette inkluderer ting som vann- og avløpsgebyrer, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.
 • Strøm og oppvarming: Dette kan variere avhengig av husets størrelse, isolering og hvor i landet du bor.
 • Husforsikring: Forsikring som dekker skader på huset ditt, som brann, vannskade eller innbrudd.
 • Vedlikehold: Periodisk vedlikehold som maling av huset, reparasjon av taket, skifte av vinduer, osv. Noen utgifter er planlagte, mens andre kan være uforutsette.
 • Hagearbeid: Dette kan inkludere kostnader for plenklipping, planting, beskjæring, snømåking, og lignende.
 • Renovasjon: Om du ønsker å oppgradere eller endre deler av boligen, f.eks. kjøkkenrenovasjon, badoppussing, eller bygging av en tilbygning.
 • Veiavgifter: I noen områder kan det være ekstra avgifter for vedlikehold av private veier.
 • Vannvarmer: Kostnader knyttet til vedlikehold eller utskifting av vannvarmeren.
 • Sikkerhetssystemer: Dette kan inkludere kostnader for alarmsystemer, overvåkningskameraer, og lignende.

En full oversikt over utgiftene dine, enten som privatperson eller som bedriftseier, er essensielt for økonomisk stabilitet og vekst. Ved å skille mellom ulike typer utgifter og forstå deres natur, kan du ta informerte beslutninger som fører til en sunn økonomisk fremtid. 

Enten du forbereder deg for større investeringer som et huskjøp eller enkelt bare ønsker å ha bedre kontroll over daglige utgifter, gir kunnskap om økonomi deg kraften til å bygge et solid økonomisk grunnlag.

Spørsmål og svar – Hva er utgifter

Hva er forskjellen mellom en utgift og en kostnad i privatøkonomi?

En utgift er et engangsbeløp du betaler, mens en kostnad kan ses på som en bredere økonomisk forpliktelse eller totalbelastning over en lengre periode.

Hva er eksempler på faste utgifter?

Eksempler på faste utgifter kan være internettregninger, husleie eller faste avdrag på lån, som forblir konstante over tid.

Hvorfor er det viktig å skille mellom faste og variable utgifter i budsjettet?

Ved å skille mellom faste og variable utgifter, kan man bedre forutse månedlige utbetalinger og dermed planlegge og justere forbruket i henhold til økonomiske mål.

Hvilke utgifter kan man forvente som boligeier?

Som boligeier kan man forvente utgifter som boliglån, kommunale avgifter, strøm, husforsikring, vedlikehold, hagearbeid, renovasjon, veiavgifter, og sikkerhetssystemer.

Bankene vi sammenligner

Vis mer