Rentes rente i praksis

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Hva er rentes rente-effekten?
Rentes rente på lån vs. sparepenger
Renter på opptjente renter
Hva er rentes rente-effekten?
Rentes rente på lån vs. sparepenger
Renter på opptjente renter

Mange har hørt om rentes rente, og betydningen av begrepet sier seg mye selv. Men hvilken effekt har rentes rente egentlig på dine sparepenger, og når kan man bli belastet med rentes rente på et lån?

Hva betyr rentes rente?

Rentes rente oppstår ved at renter på et innskudds- eller lånebeløp blir lagt til beløpet som legger grunnlaget for renteberegninger. Enkelt forklart betyr det at man får renter på opptjente renter.

Kapitalisering av renter

Kapitalisering, eller godskriving, er i hovedsak det som skaper rentes rente effekten, og betyr at bankrenten som har påløpt på et innskudd eller lån legges til beløpet man har innestående eller utestående. Bankene kapitaliserer i ulike intervall, og det kan være månedlig, halvårlig eller årlig. Jo hyppigere kapitalisering, jo raskere vil man se effekten av rentes rente, men de fleste banker inkluderer kapitalisering i sine effektive renter og dermed er det denne man må gå ut fra. Det betyr at hvor ofte en bank kapitaliserer ikke vil utgjøre økonomiske forskjeller hvis kapitaliseringen er inkludert i den effektive renten, og den effektive renten er den samme. En fordel med hyppig kapitalisering kan allikevel være at det kan fungere som en god motivasjonsfaktor i forbindelse med sparing.

Effekten av rentes rente

Effekten av rentes rente kan være positiv og negativ, avhengig av om det er lån eller sparing det er snakk om. Hvilken rente man har på en sparekonto eller på et lån, vil naturligvis være en avgjørende faktor for hvor stor effekten av rentes rente vil være.

Rentes rente effekt på sparing

Over tid vil rentes rente kunne ha en svært positiv effekt når man sparer penger. Om man for eksempel setter inn 100 000 kr. på en sparekonto med 3 % rente, vil man etter ett år sitte med 103 000 kr. Med rentes rente vil man ha 106 090. kr etter det andre året og man har dermed tjent 90 kr. mer enn man ellers ville gjort. Dette vil mest sannsynlig ikke gi følelsen av stor gevinst, men det er med tiden at man virkelig ser fordelen med rentes rente. På det tredje året vil renters rente tilsvare 123 kr. og på det fjerde 278 kr. Det vil si at rentes rente effekten bare øker med tiden, og etter 10 år har man oppspart 4392 kr. ekstra med denne fordelen. Etter 30 år vil effekten av rentes rente utgjøre hele 28 045 kr. i dette eksempelet.

Rentes rente effekt på lån

Når det gjelder lån, vil rentes rente ha en negativ effekt. I et lån vil som regel ikke rentes rente være aktuelt før man som lånekunde får problemer med å betjene lånet og ikke klarer å nedbetale i henhold til låneavtale. Hvis dette skulle skje kan rentes rente fort føre til en dramatisk situasjon, og om man for eksempel har et kredittlån med rente opp mot 20 %, vil det ikke ta lang tid før gjelder har doblet seg når rentes rente blir innført. Jo høyere renten er, jo større effekt vil rentes rente ha.

Hvordan beregne rentes rente

På nettet finner man rentes rente kalkulatorer som er lette å bruke slik at man kan regne ut effekten av rentes rente over tid. Man finner en slik kalkulator på blant annet Prosent.no. Ønsker man allikevel å gjøre denne beregningen manuelt, kan man bruke formlene som vist under og lage tilhørende oversikter i for eksempel Excel.


Formel for engangsinnskudd, også kalt renteformelen:

Kn = Ko (1+r)ᶰ

der

Kn er beløp etter N antall terminer
Ko er opprinnelig beløp
r er rente
N er antall terminer

Som et eksempel kan man bruke et innskudd på 100 000 kr. som spares over 10 år med 5 % rente.
Det totale beløpet etter 10 år vil da være:

Kn = 100 000 * 1.05^10

= 162 889,46 kr.


Formel for årlig innskudd:

Sn = (aᵢ (kᶰ – 1)) / (k – 1)

der

Sn er totalt oppspart beløp
aᵢ er beløpet som setter inn hvert år
N er antall terminer
k er rente kvotient

Hvis man går ut fra et eksempel med et årlig innskudd på 10 000 kr. over 10 år med 5 % rente, får man følgende resultat:

Kn = 10 000 * (1.05^24 – 1) / (1.05 – 1)

= 125 778,92 kr.


Rentes rente i fond og aksjefond

Det er når man sparer at man får oppleve de positive effektene av rentes rente, og selv ved sparing av små summer til lav rente, vil det gi økonomisk gevinst. Allikevel er det med en høyere rente at rentes rente virkelig gir avkastning. Fond er en relativt enkel og trygg måte å spare på, og anbefales for de som ønsker å spare på kort eller mellom-kort sikt. Renten på fondsparing varierer naturligvis beroende på fond, men stort sett kan man få en langt bedre rente ved å spare i fond fremfor å spare på sparekonto. Aksjefond innebærer en noe større risiko, men gir til gjengjeld høyere renter som potensielt sett kan gi store avkastninger.

Spørsmål og svar – Rentes rente

Hva er rentes rente?

Rentes rente er når påløpte renter blir lagt til lånets hovedstol. Det betyr at du også får renter av opptjente renter.

Må jeg betale rentes rente på lånet mitt?

Nei. Det er bare på innskuddskontoer det beregnes rentes rente?

Bankene vi sammenligner

Vis mer