Skattekort og tabell 2024

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Skattekort og tabell 2023
Forstå ditt skattekort
Tabelltrekk skatt
Skattekort og tabell 2023
Forstå ditt skattekort
Tabelltrekk skatt

Skattekort og tabell er to metoder som brukes av norske arbeidsgivere for å beregne skattetrekk fra lønnen til ansatte. Skattekortet er et personlig dokument som viser hvor mye skatt du skal betale, mens tabelltrekk er en generell metode for å beregne skattetrekk basert på inntekt og skatteklasse.

Det er skatteetaten utsteder skattekortet, der kan du logge inn med BankID og sjekke ditt individuelle skattekort for å se hvor mye du skal betale, du kan også endre skattekortet om du opplever en økning eller reduksjon i inntekt.

Min skatt og skattekort

Et skattekort er et dokument utstedt av Skatteetaten som viser hvor mye skatt en person skal betale i løpet av et inntektsår. Skattekortet inneholder informasjon om:

 1. Personlige fradrag: Dette inkluderer minstefradrag, personfradrag og eventuelle andre fradrag som en person har krav på.
 2. Skatteprosent: Dette er den prosentvise andelen av inntekten som skal betales i skatt.
 3. Forskuddstrekk: Dette er det beløpet som skal trekkes fra lønnen hver måned for å dekke skatten som skal betales.

Skattekortet er delt inn i to typer:

 1. Hovedkort: Dette kortet brukes for hovedinntekten, og inkluderer personlige fradrag og eventuelle andre fradrag som en person har krav på.
 2. Bikort: Dette kortet brukes for andre inntekter, som for eksempel deltidsjobber eller ekstrajobber. Bikortet har ingen personlige fradrag, og skattetrekket beregnes kun basert på skatteprosenten.

Tabelltrekk

Tabelltrekk er en metode for å beregne skattetrekk basert på inntekt og skatteklasse. Tabellene er utarbeidet av Skatteetaten og oppdateres årlig. Tabelltrekket brukes når en arbeidsgiver ikke har mottatt et skattekort for en ansatt, eller når en ansatt ikke har levert skattekortet til arbeidsgiveren.

Tabelltrekket er delt inn i flere tabeller, som hver representerer en bestemt skatteklasse og inntektsnivå. For å beregne skattetrekket, må arbeidsgiveren finne riktig tabellnummer basert på den ansattes inntekt og skatteklasse, og deretter bruke tabellen til å finne det riktige skattetrekket.

Hvor mye skatt skal jeg betale? 

I Norge varierer skatten man skal betale basert på inntekt, skatteklasse og personlige fradrag. Skattetabellene utarbeides av Skatteetaten og oppdateres årlig. For å lære mer om hvor mye skatt skal jeg betale, må man først finne riktig tabellnummer basert på inntekt og skatteklasse, og deretter bruke tabellen til å finne det riktige skattetrekket.

Noen generelle skatteregler i Norge:

 1. Trinnskatt: Trinnskatten er en progressiv skatt som betales i tillegg til den generelle inntektsskatten. Den består av fire trinn, og skattesatsene øker med inntektsnivået. Trinnskatten for 2024 er som følgende:
Inntekt mellom 0 – 208 051 kroner Ingen trinnskatt
Trinn 1 Inntekt mellom 208 051 – 292 850 kroner 1,7 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekt mellom 292 851 – 670 000 kroner 4,0 % trinnskatt
Trinn 3 Inntekt mellom 670 001 – 937 900 kroner 13,6 % trinnskatt
Trinn 4 Inntekt mellom 937 901 – 1 350 000 kroner 16,6 % trinnskatt
Trinn 5 Inntekt over 1 350 001 kroner 17,6% trinnskatt

Bosatte i sonen Troms og Finnmark har en redusert skattesats i trinn 3 på 11,5 prosent som en videreføring av tidligere skattefordeler.

 1. Kommunal og fylkesskatt: Dette er en skatt som betales til kommunen og fylket der man bor. Skattesatsen varierer mellom kommuner og fylker, men den totale satsen for kommunal og fylkesskatt ligger vanligvis rundt 30%.
 2. Personlige fradrag: Alle skattebetalere har rett til visse fradrag, som minstefradrag og personfradrag. Disse fradragene reduserer den skattbare inntekten og dermed den totale skatten man skal betale.

Merk at skattesatsene og reglene kan endres hvert år, så det er viktig å sjekke de nyeste skattetabellene og reglene fra Skatteetaten for å få nøyaktig informasjon om skattetrekket.

Oversikt over tabelltrekk skatt

Tabelltrinnene for trekktabeller som gjelder fra og med 2020.

Fradrag hensyntatt i tabellen Tillegg hensyntatt i tabellen Antall måneder pr. år med trekk Antall måneder pr. år med trekk
Tabellnummer Fradrag hensyntatt i tabellen Tillegg hensyntatt i tabellen Antall måneder pr. år med trekk Antall måneder pr. år med trekk
7100 0 10,5 11
7101 10 000 10,5 11
7102 20 000 10,5 11
7103 30 000 10,5 11
7104 40 000 10,5 11
7105 50 000 10,5 11
7106 60 000 10,5 11
7107 70 000 10,5 11
7108 80 000 10,5 11
7109 90 000 10,5 11
7110 100 000 10,5 11
7111 110 000 10,5 11
7112 120 000 10,5 11
7113 130 000 10,5 11
7114 140 000 10,5 11
7115 150 000 10,5 11
7116 160 000 10,5 11
7117 170 000 10,5 11
7118 180 000 10,5 11
7119 190 000 10,5 11
7120 10 000 10,5 11
7121 20 000 10,5 11
7122 30 000 10,5 11
7123 40 000 10,5 11
7124 50 000 10,5 11
7125 60 000 10,5 11
7126 70 000 10,5 11
7127 80 000 10,5 11
7128 90 000 10,5 11
7129 100 000 10,5 11
7130 110 000 10,5 11
7131 120 000 10,5 11

Les mer på skatteetaten sin hjemmeside for oversikt over spesialtabeller.

Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt beregnet for både personer og selskaper, og inkluderer alle skattepliktige inntekter med fradrag for fradragsberettigede kostnader.

Det finnes særskilte skatteregler for skattytere bosatt i Troms og Finnmark (tiltakssonen).

Personer 22,0 prosent
Personer i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 18,5 prosent
Etterskuddspliktige (bedrifter) 22,0 prosent

Faktorer som påvirker skatteendringer

Her er noen vanlige endringer som kan medføre endringer i skatteprosentene:

 • Endringer i inntektsforhold
 • Endringer i renteutgifter
 • Endringer i forsørgersituasjon (særfradrag for forsørgelse)
 • Endringer i barnehageutgifter (foreldrefradrag)
 • Arv, som kan påvirke formuesskatt, renteutgifter og kapitalinntekter

Andre endringer som kan påvirke skatten inkluderer:

 • Ny jobb eller endring i lønn
 • Motta dagpenger
 • Endring av reiseavstand mellom hjem og arbeidssted
 • Endre barnehagesituasjon
 • Bli pensjonist eller endre pensjoneringsgrad
 • Bli ufør
 • Kjøpe eller selge bolig eller bil
 • Endre renteutgifter
 • Spare i BSU
 • Endre overgangsstønad

Altinn og skattekort

På Altinn kan du finne følgende informasjon om skattekortet ditt:

 1. Skatteprosent: Dette er den prosentvise andelen av inntekten som skal betales i skatt.
 2. Personlige fradrag: Dette inkluderer minstefradrag, personfradrag og eventuelle andre fradrag som du har krav på.
 3. Forskuddstrekk: Dette er det beløpet som skal trekkes fra lønnen din hver måned for å dekke skatten som skal betales.
 4. Hovedkort og bikort: Skattekortet er delt inn i hovedkort og bikort. Hovedkortet brukes for hovedinntekten og inkluderer personlige fradrag, mens bikortet brukes for andre inntekter og har ingen personlige fradrag.
 5. Tabellnummer: Hvis arbeidsgiveren din bruker tabelltrekk for å beregne skattetrekket, vil skattekortet vise tabellnummeret som tilsvarer din inntekt og skatteklasse.

I tillegg til å vise informasjonen på skattekortet, kan du også:

 • Endre skattekortet ditt hvis det har skjedd endringer i din økonomiske situasjon som påvirker skatten din.
 • Sende skattekortet ditt elektronisk til arbeidsgiveren din, slik at det blir riktig skattetrekk for lønnen din.

For å få tilgang til skattekortet ditt på Altinn, må du logge inn med BankID.

Summering av skattekortet 2024

 • Skattekortet er et personlig dokument som viser hvor mye skatt en person skal betale, mens tabelltrekk er en generell metode for å beregne skattetrekk basert på inntekt og skatteklasse.
 • Skattekortet inneholder informasjon om personlige fradrag, skatteprosent og forskuddstrekk.
 • Skattekortet er delt inn i hovedkort og bikort.
 • Tabelltrekk brukes når en arbeidsgiver ikke har mottatt et skattekort for en ansatt, eller når en ansatt ikke har levert skattekortet til arbeidsgiveren.
 • Tabelltrekket er delt inn i flere tabeller, som hver representerer en bestemt skatteklasse og inntektsnivå.
 • Du kan beregne ditt personlige skattetrekk på skatteetaten sine nettsider, samt endre skattekortet hvis du opplever endringer i inntekt.
 • Tjener du mer enn 70 000 kroner så må du ha et skattekort.
 • Tjener du 70 000 kroner eller mindre i løpet av et år, så kan du bestille frikort, det betyr at du har fritak fra å betale skatt. 
 • Har du skattepliktig inntekt eller formue som du ikke blir trukket skatt av så må du betale forskuddsskatt.

Spørsmål og svar – Skattekort tabell

Hvordan endre skattekort fra tabell til prosent?

Hvis du endrer skattekortet etter første lønnsutbetaling, får du et prosentkort i stedet for tabellkort. Dette betyr at arbeidsgiveren din vil trekke skatt basert på prosenten i det nye skattekortet. Du kan også be om et prosentkort når du bestiller endring av skattekortet ditt.

Hva er tabellkort?

Et tabellkort beregner skattetrekk basert på forholdet mellom inntekt og fradrag. Høyere månedsinntekt fører til høyere skattetrekk. Tabellen sikrer en balanse mellom inntekt og fradrag for å minimere risikoen for feilbetaling av skatt.

Hva er fordelene med tabelltrekk?

Formålet med tabelltrekk er å sikre at du betaler riktig skatt gjennom året og unngår baksmell. Trekket justerer automatisk skattesatsen basert på lønnsnivået, og tar hensyn til det progressive skattesystemet.

Hvor mange prosent er det vanlig å betale i skatt?

Inntektsskatten er 22% av alminnelig inntekt, som er totalinntekten minus fradrag. Skatten du betaler avhenger av inntektsnivået ditt, der lavere inntekt resulterer i forholdsmessig mindre skatt enn høyere inntekt.

Bankene vi sammenligner

Vis mer