Veien til det beste boliglånet

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Finn beste boliglån
Se etter laveste rente
Sammenlign 20 banker hos Sambla
Finn beste boliglån
Se etter laveste rente
Sammenlign 20 banker hos Sambla

Boliglånet følger mange gjennom store deler av livet. De tilhørende vilkårene påvirker den økonomiske hverdagen i stor grad ettersom jevnlig nedbetaling på et boliglån ofte er den største utgiften. Uansett om man allerede har et boliglån eller ønsker å få innvilget et, kan god kunnskap om emnet ofte vise seg å være lønnsomt.

Boliglån og regjeringens reglement

Boliglånsforskriftene

Regjeringen fører et strengt regelverk når det kommer til boliglån, og mye av grunnen til det er behovet for en viss kontroll over boligmarkedet slik at det opprettholdes en balanse mellom folks kjøpeevne og boligprisene. Statens krav presenteres i form av Finanstilsynets retningslinjer, og bankene følger disse sammen med eget regelverk for forsvarlig utlånspraksis.

Egenkapital

I dag er man primært nødt til å stille med 15% egenkapital når man ønsker å finansiere bolig, og det vil si at belåningsgraden på boligen ikke kan overstige 85%. Allikevel er det sånn at bankene opererer med en viss fleksibilitet rundt dette, og det er mulig å unngå kravet til 15% egenkapital hvis man kan stille med nødvendig sikkerhet på andre måter. Ved hjelp av forbrukslån går det derimot å få boliglån uten egenkapital.

Renteøkning og gjeldsgrad

Det er også krav til at en lånekunde skal tåle 5% renteøkning og samlet gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt.

Krav til nedbetaling og avdragsfrihet

I januar 2017, da de nye boliglånsforskriftene kom, ble det også vedtatt at det ikke skal være mulig å få avdragsfrihet hvis man har over 60% pant i boligen, og det er krav til at et lån skal nedbetales med minst 2,4% per år.


Hvordan gå frem for å få boliglån?

Da man ønsker å låne penger for å finansiere bolig, vil det være nyttig å legge en plan for dette før man henvender seg til banken. Lånekalkulatorer på nettet er enkle å bruke, og vil enkelt kunne kalkulere hvor mye man kan låne og hvor mye et lån vil koste. Hvis man må stille med egenkapital, men ikke har tilgjengelig kapital, kan det være nyttig å vurdere hvilke alternativ man har i forkant av bank besøket. Når man har funnet ut hvor mye man ønsker å låne, er det viktig å ha riktig dokumentasjonen i orden. Bankene krever at man skal dokumentere blant annet lønn, annen gjeld og relevant informasjon om bolig som skal kjøpes eller bygges. Hvis man kan dokumentere en positiv lønnsutvikling i fremtiden, bør man også gjøre dette.

Hvis man ikke har en spesiell bank som man ønsker å bruke, kan man søke om det gjeldende låne hos flere banker gjennom en låneformidler, og da øker man også sjansen for å få bedre lånevilkår.

Dagens rente

Det er vanskelig å si hvem som har tilbudt den beste renten på boliglån i 2017 ettersom det er flere faktorer som spiller inn på hvilken rente man får som lånekunde. Allikevel kan man få en indikasjon på dette ved å sammenligne flere banker og deres grunnleggende rentesatser.

Listen under viser eksempler på noen av de beste boliglånsrentene i 2017, der det er tatt hensyn 75 % belåningsgrad og et lånebeløp på 2 millioner kroner.

2,35 % nominell rente boliglån Danske Bank
2,40 % nominell rente boliglån Gjensidige
2,40 % nominell rente boliglån Storebrand
2,47 % nominell rente boliglån Sbanken

Listen under viser banker som har tilbudt noen av de beste boliglånene i 2017:

Din Bank
Skandiabanken
OBOS
BN Bank

Hvordan få så lav rente som mulig

Først og fremst bør man sammenligne ulike banker slik at man er sikker på at man henvender seg til en bank som kan tilby en konkurransedyktig rente. Hvis man allerede er kunde i en bank, men ønsker å gjøre et skifte, kan man foreta en refinansiering i en annen bank. Bankene tilbyr ofte bedre rente til helkunder, så man bør vurdere om man kan benytte seg av flere tjenester som banken man velger tilbyr.

Det er primært fire faktorer som spiller inn på rentenivået man kan få tilbud om når man søker om lån, og det er låneformål, egenkapital, nedbetalingstid og lånebeløp. Låneformål og egenkapital er de som veier tyngst ettersom de representerer sikkerheten som banken krever i forbindelse med lån. Lånebeløp og nedbetalingstid kan ha en betydning, men det er ikke gitt hvor stor effekt disse vil ha i praksis. Formålet med et lån er ofte noe som er bestemt og det er vanskelig å gjøre noe med. Egenkapital derimot er en faktor man kan påvirke som lånekunde, og hvis man mangler tilstrekkelig egenkapital, kan man kompensere for dette på flere måter. Hvis man ikke kan stille med nødvendig egenkapital, kan følgende punkt være verdt å vurdere.

Hvilke andre faktorer må man ta hensyn til?

Det er ikke kun egenkapital som er bankens krav for å innvilge et boliglån. Ved en søknad om boliglån blir det gjort en helhetsvurdering av låntakers økonomiske situasjon, blant annet av inntekt, kredittverdighet og månedlige kostnader. I tillegg til dette, har ikke banken lov til å låne ut mer enn 5 ganger inntekt og det inkluderer også annen gjeld som lånesøker har fra før. Som en siste sikkerhet sjekker banken om lånsøker kan betjene en høyere rente enn det som er i dag. Bankene har et ansvar for at sine lånekunder klarer å betjene sine lån, og hovedsakelig er det tre faktorer som står i fokus når en lånesøknad blir vurdert.

Belåningsgrad – hvor stor prosentandel av kjøpsobjekt man skal låne. Den resterende prosentandelen vil referere til egenandel eller annen sikkerhet. Gjeldsgrad – brukes for å beregne hvor mange ganger inntekt man kan låne. Likviditet – representerer en lånekundes betalingsevne.

Når man ikke når helt i mål

Hvis man har problemer med å få det lånet man trenger, er det viktig å benytte seg av de ressursene som finnes. Låneformidlere har som mål å finne de beste låneavtalene for sine kunder, og dette gjøres ved å sammenligne flere banker og långivere samt bistå med personlig rådgivning. Alle banker vurderer lånesøknader forskjellig og det er grunne til at det ofte er veldig lurt å sammenligne flere. Er man i en situasjon hvor man trenger penger uten å måtte stille med sikkerhet eller egenkapital, kan en låneformidler også bistå med dette. Låneformidlere samarbeider med flere banker og långivere, og kan tilby gode låneavtaler med gunstige vilkår på vegne av sine samarbeidspartnere.

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 500 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår (lavest mulige rente 6,19 %), og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe. Vi lar 15 ulike banker og långivere se søknaden din, og så kommer alle med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

Spørsmål og svar - Beste boliglån

Hvordan får jeg beste boliglån?

Sjekk flere banker og send gjerne flere søknader for å sammenligne tilbudene.

Hvilken bank har best rente på boliglån?

Bankene endrer boligrenten med jevne mellomrom, og spesielt i forbindelse med justering av styringsrenten fra Norges Bank. Du bør derfor sjekke jevnlig om banken din har best boligrente.

Bankene vi sammenligner

Vis mer