Bedriftslån uten sikkerhet

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Bedriftslån uten sikkerhet
Personlig ansvar
Lån opp til 600 000 kr
Bedriftslån uten sikkerhet
Personlig ansvar
Lån opp til 600 000 kr

Et bedriftslån er en mulighet for deg som ønsker å starte for deg selv, eller som ønsker å utvide den virksomheten du allerede har. Hensikten er at lånet skal betale seg inn på sikt. Det er ulike former for bedriftslån. Her fokuserer vi på lån til bedrift uten sikkerhet, men tar også for oss det du ellers bør vite om å søke bedriftslån eller tilskuddsordninger.

Søk om bedriftslån uten sikkerhet hos Sambla

 • Lån opp til 600 000 kr
 • Sammenlign over 20 banker og långivere for å få en bra rente
 • Du står selv på lånet – ikke bedriften
 • Søk direkte i søknadsskjemaet eller les mer under

Hva er et bedriftslån?

I mangel av en patentert definisjon kan vi si at bedriftslån rett og slett er lån hvor du skyter penger inn i en ny eller en eksisterende bedrift.

Du kan søke firmalån i din vanlige bank, men de vil sannsynligvis stille en rekke krav.

Krav til bedriftslån

 • Du bør blant annet ha en god forretningsplan som du må legge fram for bankens sakkyndige, og klare å overbevise dem at du er en person som er i stand til å gjennomføre den.
 • De vil høyst sannsynlig også stille krav om sikkerhet i en eller annen form. Krever forretningsplanen kjøp av fast eiendom, kan de kreve pant i denne. Det er også vanlig med pant i driftsmidler, varelager eller kausjon fra tredjepart.
 • Bedriftslån egenkapital er også et vanlig krav.
 • Det er noen som stiller sin private bolig som sikkerhet for bedriftsfinansiering fra banken.

Oppfyller du ikke alle kravene over? Da kan du søke om et forbrukslån fra Sambla i stedet, og bruke det som et bedriftslån uten sikkerhet.

Hvordan få bedriftslån uten sikkerhet

Der en gründer ikke kan oppfylle alle kravene banken setter opp eller gi dem den sikkerheten de krever, er det fortsatt en mulighet til å ta opp lån uten sikkerhet.

Du tar da opp et vanlig forbrukslån som du bruker til å finansiere bedriftens behov med.

Det er ikke vanlig å gå nærmere inn på låneformålet ved opptak av slike lån, og det er fritt fram til å bruke pengene til investeringer i anleggsmaskiner, oppfylling av varelager, sette opp en nettside eller markedsføring av ditt nye foretak.

Kredittvurdering

Du vil imidlertid bli kredittvurdert. Det betyr at du må vise til en inntekt som er tilstrekkelig til å betjene lånet du søker om.

Det er relevant for deg som ønsker å starte en bedrift ved siden av din ordinære jobb. Det kan starte som en ordinær bigeskjeft, men hvis det viser seg å være liv laga kan det etter hvert bli fulltid.

Utvidelse av bedriften

Har du allerede drevet for deg selv en tid, men ønsker å utvide, må du kunne dokumentere bedriftens inntekter de foregående årene.

Du vil være personlig ansvarlig for et lån uten sikkerhet. Det betyr at du fortsetter å betale ned lånet selv om du legger ned bedriften.

Det kan også være et privat lån til bedrift hvis du har familie eller andre kjente som er interesserte i støtte ideen.

Låne penger til eget AS eller enkeltmannsforetak

Mange nyetablerere er i tvil om hvilken selskapsform de bør benytte. Det vanlige er å velge mellom enkeltmannsforetak og aksjeselskap (AS).

Enkeltmannsforetak

Det enkleste er et enkeltmannsforetak ettersom det er færre krav knyttet til dette.

Med et enkeltmannsforetak hefter du imidlertid personlig for selskapets forpliktelser. Det vil si at dersom bedriften din går konkurs, går det utover din personlige økonomi. I ytterste konsekvens må man selge familieboligen for å dekke bedriftens gjeld.

Akjseselskap

Fordelen med et AS er at det begrenser eierens ansvar til selskapets kapital og eiendeler.

For å gjøre etablere et AS, må du stille med aksjekapital. Den skal være minimum 30 000 kroner. Ofte kan det være fornuftig med et høyere beløp ettersom det vil gjøre at firmaet fremstår som mer solid overfor omverdenen.

Det er intet hinder for å ta opp et forbrukslån til aksjekapitalen. Når du tar det opp i ditt eget navn, er det imidlertid ikke en del av aksjeselskapet, og du er personlig ansvarlig for betalingen.

Innovasjon Norge – tilskudd og lån til bedrift oppstart

Hvis du har planer om starte en bedrift, bør du alltid sjekke ut nettsidene til Innovasjon Norge. De har ulike tilskudd og bedriftslån du kan søke om.

Tilskudd til markedsavklaring er ikke penger du kan sette direkte inn i selskapet, men som du kan bruke i forberedelsene. Det kan for eksempel være å utarbeide en forretningsplan eller foreta markedsundersøkelser.

Deretter kan du søke om tilskudd til kommersialisering, oppstartslån bedrift eller innovasjonslån.

Mange gründere har imidlertid erfart at nåløyet hos Innovasjon Norge kan være trangt. Blant annet gir de ikke tilskudd til virksomheter som driver med

 • tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel)
 • transport
 • finansielle tjenester (bankvirksomhet)
 • frie yrker (advokat, lege, tannlege, forfattervirksomhet ol.)
 • ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning
 • vanlig kafé- og restaurantvirksomhet
 • alternativ behandling
 • hobbyvirksomhet (som driftes på fritiden)

Det gis heller ikke tilskudd til å overta en eksisterende virksomhet.

Lån bedrift – andre muligheterAndre typer lån bedrift

Dersom du allerede har en bedrift med god likviditet er det forskjellige typer bedriftslån som tilbys av ordinære forretningsbanker.

Næringslån

Næringslån er lån med pant i fast eiendom eller driftsmidler. Dette kan også brukes til å utvide virksomheten.

Kassekreditt

En kassekredittkonto kan være nødvendig for deg som handler med kjøp og salg av varer. Fra du har solgt varene du har på lager og til kunden har betalt, kan det oppstå et vakuum hvor du ikke har mer å selge. Med en løpende kassekreditt kan du fylle lageret før du har fått betalingen.

Factoring

Mange banker tilbyr også factoring. Det innebærer at banken betaler deg en viss andel av det kunden skal betale med en gang, og banken påtar seg samtidig jobben med å kreve inn pengene. Det betyr at du må betale for denne tjenesten, men til gjengjeld fritas du for arbeid med innkreving og har likvide midler til kontinuerlig drift.

Hva koster bedriftslån uten egenkapital og sikkerhet?

Søknad om bedriftslån uten sikkerhet vurderes altså ut fra lånsøkers (ikke bedriftens) økonomi. Det gjelder også renten.

Jo bedre privatøkonomi søkeren har, jo lavere rente er det mulig å få på et forbrukslån som er tenkt å settes inn i en bedrift.

De mest vesentlige faktorene her er inntekten og gjeld man har fra før. Det er også mulig å få bedre tilbud dersom man er flere som søker sammen.

En bedriftslån kalkulator kan være et nyttig verktøy for å se kostnadene ved ulik rente bedriftslån og varierende løpetid.

Få så lave kostnader som mulig på bedriftslånet

For å få beste bedriftslån uten sikkerhet er det imidlertid et poeng å søke flere steder på en gang. Nyanser i kredittvurderingene kan medføre forskjeller på opptil flere prosentpoeng i renten.

Ved å fylle ut søknaden din på denne siden kan du søke opp til 600 000 kroner og få tilbud fra mer enn 20 banker og finansieringsinstitusjoner.

Spørsmål og svar – Bedriftslån uten sikkerhet

Hvordan få bedriftslån?

Bedriftslån uten sikkerhet kan du søke på samme måte som et vanlig forbrukslån. Ellers kan du undersøke hvilke tilbud som kan være relevante for deg hos Innovasjon Norge.

Kan jeg få bedriftslån på dagen?

Nei. Det er ingen låneinstitusjoner som gir bedriftslån på dagen.

Hva er normal rente på bedriftslån?

Renten vil bestemmes individuelt i henhold til økonomisk situasjon og sikkerhet. Du vil oppnå lavere rente dersom du stiller sikkerhet.

Er det mulig å få eget billån bedrift?

Ja. Billån kan søkes med og uten sikkerhet til bedrifter som til privatpersoner. Mange næringsdrivende velger også å lease kjøretøy.

Bankene vi sammenligner

Vis mer