Kassekreditt

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Mange banker har kassekreditt
Du betaler for det du bruker
Fornyes hvert år
Mange banker har kassekreditt
Du betaler for det du bruker
Fornyes hvert år

Kassekreditt eller kassakreditt er en ofte benyttet form for kreditt i næringslivet og enkelte andre sektorer. Det gjør det mulig å kjøpe inn flere varer mens man venter på at kundene betaler.

Her kan du lese mer om hva kassekreditt er, hvordan du selv kan utnytte deg av den eller vurdere den opp mot andre alternativer som kan være aktuelle for deg.

På sambla kan du eksempelvis finne forbrukslån, smålån, omstartslån og andre gunstige kreditter. Vi innhenter tilbud fra flere banker for at du skal få de beste betingelsene til enhver tid på ditt lån.

Kassekreditt definisjon

I Det Norske Akademis ordbok (NAOB) er definisjonen på kassekreditt at det “er en bankkreditt som gir kunden anledning til å heve penger innenfor en fastsatt grense.” Store norske leksikon har en sammenfallende forklaring.

Vi finner imidlertid denne definisjonen litt for vid. Slik den står kan den omfatte så vel rammelån og kontokreditt som vanlige kredittkort.

De fleste banker som tilbyr slike kreditter sørger for å få med at de er rettet mot næringsdrivende og deres spesielle behov til enhver tid.

Det er formelt ikke noe i veien for at også privatpersoner kan søke om kassekreditt til seg selv, men som regel er det andre alternativer som passer bedre for disse.

Hva er kassekreditt?

Har du en butikk eller annen virksomhet, vil du ofte ha behov for kreditter. Det er ikke alltid det er nøyaktig samsvar mellom inntekter og utgifter hele tiden.

Det er vanskelig å fastsette dette behovet beløpsmessig. Tar du opp et lån er det ikke sikkert det strekker til. Dersom du tar opp et lån som er høyere enn det viser seg at du har bruk for, betaler du unødvendige renter.

Fleksibel løsning for uforutsette betalingsutfordringer 

Det kan også være vanskelig å tilbakebetale lånet til fastsatt tid fordi det ikke er garantert at kundene alltid betaler til rett tid.

For å håndtere finansieringsproblemene tilbyr mange kassekreditt som en løsning.

Kassekreditt er som nevnt i definisjonen muligheten til å ta ut penger løpende inntil en nærmere fastsatt grense. Du betaler ned på kassekreditten til enhver tid når du har mulighet til det.

Sikkerhet

Banken vil som regel kreve en sikkerhet for å gi deg og bedriften din en kassekreditt. Typiske former for sikkerhet her er:

  • Pant i kundefordringer
  • Pant i varelager
  • Pant i driftstilbehør
  • Pant i fast eiendom
  • Kausjon

Spesielt nystartede virksomheter vil få problemer med å få innvilget slike kreditter dersom de ikke kan vise til god sikkerhet. De vil jo gjerne ha litt erfaringsgrunnlag med hensyn til bedriftens inntekter og utgifter.

Sikkerheten kan gjelde hele eller deler av kreditten.

Det er derfor vanlig at den næringsdrivende tilbyr personlig kausjon eller pant i egen bolig for en kassekreditt til bruk i bedriften.

Avtale om kassekreditt

En avtale om kassekreditt inngås normalt for ett år ad gangen. Ønsker du å avslutte kassekreditten etter dette, må alt som er utestående til banken gjøres opp.

Dersom du betaler som avtalt, vil ikke banken ha problemer med å forlenge avtalen. Det kan også være et godt tidspunkt å forhandle opp rammebeløpet på kassekreditten.

Kassekreditt bedrift – fordeler

Det viktigste med kassekreditten er at den sørger for likviditet, som det heter på fagsprøket. Det betyr at bedriften har penger til å betale regningene sine, og til å foreta nødvendige innkjøp.

Ideen er at for eksempel en butikk vil tjene mer på å fylle opp varelageret for salg enn de utgifter de måtte ha til å betjene kreditten. Det lønner seg derfor for dem å låne pengene nå i stedet for å vente til de får inn penger.

Fleksibel ordning for sesongbaserte virksomheter

Ellers vil det nemlig bli et problem med finansiering for alle de virksomhetene hvor inntektene ikke kommer på samme tidspunkt som utgiftene skal betales.

Det er også en del bedrifter som sesongorienterte, det betyr gjerne at de har et større behov for kreditt i lavsesonger. Dette tjenes inn når omsetningen igjen skyter fart.

Det fine med kassekreditten er at du aldri låner mer enn du akkurat trenger til enhver tid. Du slipper samtidig å spørre banken om lån hver gang du er nødt til å bruke av den.

Kassekreditt renter

Kassekreditt er selvfølgelig ikke gratis. Som med alle andre former for kreditt, må du betale renter. For en kassekreditt kan dette være todelt.

Du betaler løpende renter for de deler av kreditten du til enhver tid bruker, dertil kan du betale en mindre provisjon for det beløpet du har fått til disposisjon. Både renter og provisjon forfaller normalt kvartalsvis, men noen kassekreditter kan ha andre betingelser. Enkelte banker reklamerer med at du bare trenger å betale renter, og ikke provisjon.

Kassekreditt i banker – vurderinger 

Bankene vil imidlertid ikke oppgi noen generelle eller veiledende rentesatser på en kassekreditt. Du er nødt til å søke først. Banken vil da vurdere virksomheten din, samt den sikkerheten du eventuelt kan stille,

De fleste store banker tilbyr kassekreditt, og det er fullt lov å prøve seg på flere.

Når det er tid for å fornye kassekreditten, bør du også forhandle på renten. Hvis det har fungert bra og du har betalt i tide, vil du normalt ha gode kort på hånden.

Alternativer til kassekreditt

Kassekreditt er et vanlig og svært nyttig tilbud til mange bedrifter. Det er imidlertid ikke sikkert at det er det absolutt beste i akkurat ditt tilfelle. Du bør derfor alltid vurdere andre muligheter på grunnlag av dine inntekter og utgifter.

Mange bedrifter velger å bruke factoring i steder for kassekreditt. For privatpersoner er en kontokreditt det nærmeste man kommer noe som likner på kassekreditt for bedrifter. Her bør man imidlertid se om behovet like fullt kan dekkes av et vanlig forbrukslån.

Factoring innebærer at banken forskutterer betalingen av kundefordringene dine slik at du slipper å vente på betalingen. Banken vil da selv forestå innkrevingen. Fordelen for kundene dine kan da være at de kan tilbys lenger betalingsfrist enn det du måtte ha muligheten til å tilby dem.

Kontokreditt eller forbrukslån

En kontokreditt er en kreditt som kan føyes til din vanlige brukskonto. Det betyr at du kan overtrekke den for et visst beløp uten at du får problemer av den grunn. Kontokreditten varierer gjerne mellom 5 000 og 25 000 kroner.

Ulempen med kontokreditt er at du risikerer å bruke mer penger enn du faktisk får inn, eller blir liggende å betale på en dyr kontokreditt over tid.

I slike tilfeller vil det mange ganger være bedre med et forbrukslån på et fast beløp og en fastsatt betalingsplan.

Forbrukslån fra Sambla som alternativ til kassekreditt

Sambla kan innhente lånetilbud fra over 20 banker til deg. Det gir deg muligheten til å få markedets beste rente.

Det er ofte tilfelle at bankene avslår kassekreditt for nye bedrifter. Da kan forbrukslån være en redning. Merk at du da må hefte personlig for dette lånet.

Du kan også søke om et lån uten sikkerhet til refinansiering av gjeld. Det kan brukes hvis du for eksempel har opparbeidet et etterslep på kassekreditt, kontokreditt eller kredittkort. På disse kredittene kan det påløpe relativt høye renter, og det er potensielt mulig å spare mye på en refinansiering.

Gjennom Sambla får du rask behandling på din lånesøknad fra over 20 banker.

Spørsmål og svar - Kassekreditt

Hvordan få kassekreditt?

Du søker kassekreditt i en av de mange bankene som har et slikt tilbud. Det er en stor fordel om du kan stille sikkerhet.

Hva er limit på kassekreditt?

Limit er den øvre grensen banken setter for at du kan ta ut via din kassekreditt.

Hva er forskjellen på pantelån og kassekreditt?

Et pantelån er et gitt beløp som skal nedbetales. Med en kassekreditt låner du det du trenger til enhver tid, og har fleksibilitet med hensyn til nedbetalingen.

Hvordan finne ubenyttet kassekreditt?

Du finner ubenyttet kassekreditt ved å ta utgangspunkt i limit og trekke fra det du har brukt.

Bankene vi sammenligner

Vis mer