Innfri lån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Merk! Ønsket nedbetalningstid over 5 år krever at du refinansierer/samler lån og kreditter du har fra før.
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
hvor mye skal gå til å refinansiere/samle gjeld?310 000 kr

Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Innfri lån med refinansiering
Finn lavest rente på Sambla
Søk 20 banker samtidig
Innfri lån med refinansiering
Finn lavest rente på Sambla
Søk 20 banker samtidig

Den siste etappen i et låneforløp er å innfri det.

Den spesielle følelsen det er å betale det aller siste avdraget på boliglån du har hatt i 30 år kan måle seg med de aller fleste av de gleder man kan oppleve i livet. Å få det makulerte gjeldsbrevet i retur gir en egen følelse av nyvunnet frihet.

Nå er det forhåpentligvis en tid for innfrielse av ethvert lån. Men det kan også være gode grunner til å forskyve tidspunktet for innfrielsen.

Har du mulighet til å innfri lånet før tiden, kan det være økonomisk lønnsomt. Du kan også tjene mye hvis du får til en førtidig innfrielse ved hjelp av en refinansiering.

Vi skal her se litt nærmere på ulike måter å innfri lånet på, og hvordan du kommer best ut av det. Særlig legges det vekt på refinansiering.

Når skal du innfri lånet ditt?

Vi skal se på følgende måter å innfri lånet ditt på:

  • innfrielse av lån etter betalingsplanen
  • førtidig betaling
  • førtidig innfrielse ved refinansiering
  • førtidig innfrielse av fastrentelån
  • forsinket innfrielse

Du innfrir lånet etter betalingsplanen

Det er vel den vanligste måten å innfri et lån på.

Du følger den planen du har fått fra långiver til punkt og prikke, og lånet gjøres opp ved siste innbetaling. Ofte ordner du det automatisk med avtalegiro eller lignende ordninger med direkte trekk.

Dette er helt greit, men tenk på at du kan spare renteutgifter hvis du kan betale det ned før tiden eller får refinansiert med en lavere rente. Som forbruker kan du innfri hele eller deler av lånet når du ønsker, uten ekstra gebyrer (Finansavtalelovens § 53).

Du innfrir lånet før tiden med penger du har

Har du sparepenger eller du får plutselig tilgang på midler ved arv eller på annen måte reiser spørsmålet seg: Vil det lønne seg å betale ned lånet?

I de fleste tilfeller vil det det.

Det er så enkelt at du sammenligner hvilken rente du har på sparekontoen og den renten som løper på lånet. Med få unntak vil det lønne seg å bruke pengene til å betale ut lånet.

Med svært lav boligrente er det imidlertid noen som stiller spørsmålet om de ikke vil få bedre avkastning på sparing i fond, Det er en avveining hver enkelt må ta, men det er alltid en viss risiko med sparing i fond.

Noen foretrekker heller å ha en buffer på spare- eller lønnskontoen sin, i tilfelle det skulle dukke opp uforutsette utgifter, og la lånet løpe som vanlig.

Til det er å si at dersom du ikke regner med at det vil være noe stort problem å få innvilget ny kreditt dersom det skulle bli plutselig bruk for det, er det like greit å betale ut lånet du har.

Innfri lånet før tiden med refinansiering

Refinansiering av eksisterende lån er et nyttig privatøkonomisk virkemiddel.

Kan du få bedre betingelser, fortrinnsvis lavere rente, enn på de lånene du har, lønner det seg å refinansiere.

Da bruker du det nye lånet til å innfri forbrukslån og annen gjeld du måtte ha. Spesielt lønner dette seg dersom du skylder mye penger på kredittkortene dine og på smålån.Dette er fordringer som normalt har høye renter, og som det kan lønne seg å bytte ut.

Du kan selv beregne hvor mye du potensielt kan spare på en refinansiering ved å bruke en lånekalkulator. Tast inn et lånebeløp tilsvarende de lånene du tenker å refinansiere, og se hvor mye du må betale.

Ofte vil du se at du kan spare ganske mye i lånekostnader (renter og gebyrer), og definitivt betale ut mindre i lånekostnader per måned.

Slik innfrir du et lån ved refinansiering

Søker du om et eget refinansieringslån, er det som regel banken som sørger for innfrielsen. Det vil si at pengene behøver ikke å gå gjennom din konto,

Dersom du innfrir lånene selv, ved refinansiering eller på annen måte, er det et par ting du skal være oppmerksom på.

  • Det viktigste er å være sikker på at du får innfridd lånet fullt ut. Noen ganger kan det ha påløpt et mindre rentebeløp siden sist. Har det vært noen purringer, kan det hende de siste gebyrene ikke er med. Det vil da ligge igjen restbeløp, og lånet vil ikke regnes som innfridd.
  • Det du må gjøre for å sikre deg 100 % er å kontakte banken og fortelle at du vil gjøre opp. Be om et eksakt beløp for innfrielse den dagen du betaler.
  • Fordelen med refinansieringslån er at banken som gir deg det ordner alt, slik at du ikke behøver å bekymre deg.

Spesielt om å innfri fastrentelån

Til nå har vi helst hatt vanlige lån med flytende rente i bakhodet.

Med et fastrentelån stiller det seg litt annerledes. Her har du inngått en avtale med banken din om å binde renten i en avtalt periode. Du er dermed forpliktet til å overholde denne.

Det er mest vanlig å binde renten for studielån og boliglån, men det kan i prinsippet være alle typer lån. En avtale om rentebinding kan inngås for ett, tre, fem eller i noen tilfeller ti år om gangen.

Overkurs og underkurs

Det er likevel mulig innfri lånet før bindingsperioden går ut, men banken vil beregne overkurs eller underkurs.

Det skjer ved at de sammenligner aktuell markedsrente med din avtale fastrente. Dersom markedsrenten er lavere din avtalte rente, taper banken penger på at du bryter avtalen. Du må derfor betale differansen det utgjør for den resterende bindingsperioden. Dette kalles overkurs.

Dersom det motsatte er tilfelle, at markedsrenten er høyere enn din fastrente, vil banken godskrive deg for underkurs. Det betyr at du får penger tilbake.

Innfri dyre lån med refinansiering fra Sambla

Du bør med jevne mellomrom sjekke om du kan få bedre betingelser på lån og gjeld du har. Har du mange gjeldsposter, vil det i svært mange tilfeller lønne seg å refinansiere.

Du kan sjekke ut dine refinansieringsmuligheter her på Sambla. En lånesøknad til oss, behandles av flere banker. Dine muligheter for å få et lån med lavest mulig rente, blir da mye større.

Flere av bankene Sambla samarbeider med er dessuten spesialister på refinansiering. De har gode rutiner til å finne fram til de refinansieringsløsningene som lønner seg best, og vet hvordan de kan gjennomføres mest mulig knirkefritt.

Du er også velkommen når som helst til å kontakte oss på Sambla for en prat om hvordan du kan innfri lån med refinansiering.

Søk refinansiering inntil 800 000 kroner med 15 års nedbetalingstid!

Spørsmål og svar – Innfri lån

Kan jeg innfri lån før tiden?

Ja, Du kan alltid betale hele eller deler av lånet før avtalt tid. Har du fastrentelån bør du imidlertid kontakte banken din vedrørende overkurs og underkurs.

Koster det noe å innfri lån før tiden?

Så lenge det er lån i vanlige forbrukerforhold, koster det ikke noe ekstra å betale lån før tiden. I andre tilfeller må et gebyr for ekstraordinær innfrielse være spesifisert i låneavtalen.

Lønner det seg å innfri lån ved refinansiering?

Dersom du kan få lavere rente på det lånet du refinansierer med , vil det som regel alltid lønne seg.

Hvordan får jeg best refinansiering?

Du bør undersøke betingelsene i flest mulig banker. Det gjør du ved å fremme din søknad gjennom Sambla. Da når du fram til 20 banker og finansinstitusjoner samtidig.

Bankene vi sammenligner

Vis mer