Fastrente – når man vil være på den sikre siden

Det har blitt noe uvanlig å ha fastrentelån i Norge, og i de siste årene har de fleste låntakere heller valgt en flytende bankrente på sine lån. Faktisk er andelen fastrentelån på under 10 % her hjemme, mens den i Sverige er rundt 50 %. Med lave renter og trygge utsikter, føler rett og slett ikke låntakere behov for å forsikre seg med en fast bankrente. Allikevel er det viktig at man er klar over hvilke muligheter man har når det kommer til å låne penger.

Hva er fastrentelån?

I et fastrentelån binder man renten på lånet i et visst antall år for å unngå å bli påvirket av eventuelle renteendringer. Når bankene tilbyr en fast rente, vurderer de denne ut fra de fremtidige utsiktene på rentenivået og de forholder seg til finanslovens forskrifter når de bestemmer fasterentekursen. Det er mulig å binde hele eller deler av et lån i 3, 5, 10 eller 20 år av gangen, og som lånekunde forplikter man seg til det tidsperspektivet man velger. Hva de forskjellige bankene tilbyr i forbindelse med fastrentelån kan variere, for eksempel kan man ikke binde renten lengre enn 10 år hos DNB og Danske Bank, og Sbanken tilbyr ikke fast rente på sine lån i det hele tatt.

Fast eller flytende rente?

Flytende rente gir mer fleksibilitet i forbindelse med et lån, men det følger også en høyere risiko. Som låntaker står man fritt til å nedbetale lånet raskere hvis det er muligheter for dette og man får fordelen av eventuelle fall i renten. Men man påvirkes like mye av en rentestigning og man bør vite at man fortsatt kan betjene sitt lån med en høyere rente.

Å velge en fast rente, gir større forutsigbarhet og som lånekunde vil man være helt uberørt av renteendringer når man velger denne lånetypen. Ulempen er at man binder seg til én rente i en gitt periode hvor man ikke har noen fleksibilitet i forbindelse med lånet, og dermed er det en sjans for denne løsningen ikke vil bli den rimeligste totalt sett.

En kombinasjon av fast og flytende rente kan være en god løsning. På denne måten får man en større forutsigbarhet i nedbetalings-forløpet samtidig som man får fordelene med å følge en flytende rente.

Fordeler og ulemper med fast rente

Når man har valgt fast rente på et lån, må man nedbetale lånet med faste avdrag under den bindingstiden som har avtalts. Det er altså ikke mulig å nedbetale raskere i den tiden hvor fastrenteavtalen gjelder for. Fordelen med et fastrentelån er at man betaler det samme uavhengig av renteendringer, og hvis man har lånt det maksimale av hva man kan klare å betjene, kan det være lurt å vurdere fast rente på hele eller deler av lånebeløpet. Forutsigbarheten som en fast rente gir, er den største grunnen til at noen velger denne løsningen på sine lån.

Fast rente på innskudd

Fastrenteinnskudd innebærer å binde renten på bankinnskudd. I disse tilfellene tilbyr bankene en bedre rente enn dagens rentesats og en tilhørende bindingstid. Man oppnår de beste rentene når man velger de korteste bindingstidene, og også i disse tilfellene vurderer banken bindingsrenten ut fra fremtidige utsikter. Vanlig bindingstid på fastrenteinnskudd er ett til to år.

Fastrentebarometer

Et fastrentebarometer forteller til enhver tid hvilke fastrentekurser som gjelder hos de forskjellige bankene. Bankene forholder seg til forskriftene i finansloven når de setter sin fastrentekurs, og dermed kan man som lånekunde være sikker på at en eventuell fast rente vil være satt i forhold til en reell fremtidsutsikt. Man finner fastrentebarometer flere steder på nettet, blant annet på e24.no.

Fordelene med å sammenligne flere banker

Når man skal låne penger, er det alltid en fordel å sammenligne flere banker før man inngår en avtale. På denne måten kan man sikre seg gode betingelser og vilkår, samt et nedbetalingsforløp som er tilpasset situasjonen man er i. Låneformidlere tilbyr denne tjenesten og sammenligner flere banker og långivere på grunnlag av én enkelt lånesøknad. Sambla er en låneformidler som i tillegg tilbyr personlig rådgivning til alle sine kunder, kostnadsfritt og helt uten forpliktelser.

Fordeler med å låne penger via Sambla:

  • Det er helt kostnadsfritt
  • Du binder deg ikke til noe
  • Det er enkelt å samle lån
  • Du får personlig rådgivning
  • Sambla samarbeider med flere ulike banker og långivere
  • Du kan låne penger på en rask og trygg måte

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 500 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår (lavest mulige rente 6,19 %), og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe. Vi lar 15 ulike banker og långivere se søknaden din, og så kommer alle med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

 kr
 år
10 000500 000
Kostnad kr/mån*:
3 405 kr
Nytt lånRefinansiering

Phone number
Email adress
Nominell rente er individuell og varierer fra 5.99% til 24.9%. Eksempel 150 000 kr over 5 år, eff. rente 13.86 %, kostnad 54 812 kr og totalbeløpet du ender opp med å ha betalt over de 5 årene blir på 204 812 kr.

Best i kategorien!

Uppdaterat 19-11-12