Annuitetslån – alt du trenger å vite

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Anunitetslån er den vanligste lånetypen
Du betaler samme beløp hver måned
Totalt dyrere enn serielån
Anunitetslån er den vanligste lånetypen
Du betaler samme beløp hver måned
Totalt dyrere enn serielån

De fleste har et lån eller flere som de betaler på, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal nedbetale disse på best mulig måte. Skal du velge annuitetslån eller serielån?

Hva er fordelene og ulempene med de forskjellige låneformene? Hvordan du betaler ned på et lån kan ha stor innvirkning på den økonomiske hverdagen og det er viktig å sette seg inn de mulighetene du har.

Hva er annuitetslån?

Et annuitetslån er et lån er et lån som kjennetegnes ved at du betaler det samme beløpet hver måned.

Det kalles terminbeløp.

Terminbeløpet består av tre faktorer; renter, avdrag og gebyrer. Gebyret er som regel den minste delen, og utgjør gjerne mellom 40 og 50 kroner. Rentedelen er det som har påløpt den siste måneden. Resten blir da avdrag.

Avdraget er det som faktisk nedbetaler lånet. Betaler du kun renter og gebyrer, blir lånet aldri mindre.

Etter hvert som du betaler avdrag, blir rentedelen mindre og avdragsdelen større.

Det betyr at du i starten betaler hovedsakelig renter.

På figuren lenger ned kan du se hvordan forholde mellom renter og avdrag forandrer seg i løpet av nedbetalingstiden.

Det er her ingen prinsipiell forskjell mellom lånetyper som boliglån, refinansieringslån, billån eller forbrukslån.

Hva er fordelen med annuitetslån?

Fordelen med annuitetslån er at du betaler det samme beløpet hver måned. Det gjør det lett å budsjettere.

Alternativet er å betale samme beløpet i avdrag hver måned. Du må imidlertid alltid betale påløpte renter. Det betyr at det første terminbeløpet blir ekstra høyt, for deretter å gradvis reduseres etter hvert som lånet nedbetales.

Det er det vi kaller serielån.

Slik betaler du ned et annuitetslån

På figuren under ser du hvordan du betaler ned på de respektive lånetypene.

Med et annuitetslån betaler du som nevnt det samme beløpet hver måned i hele låneperioden. I dette tilfellet er det 1 500 kroner du vet du skal ut med.

Alternativet i vårt tilfelle er at du betaler 1 800 kroner den første måneden. Deretter synker det gradvis etter hvert som du nedbetaler, og rentekostnaden reduseres. Når du skal gjøre siste innbetaling på lånet, betaler du kun 1 000 kroner.

Forskjellen blir selvfølgelig større jo høyere lån det er snakk om. På et nytt boliglån vil de første betalingene ofte utgjøre en betydelig sum. Det er derfor svært uvanlig å velge noe annet enn annuitetslån når du kjøper bolig.

Hvorfor velge annuitetslån?

Det er flere faktorer som spiller inn når man skal vurdere om annuitetslån eller en annen låneform. Det finnes ingen fasit. Det er derfor viktig med en individuell vurdering. Da kan det være svært nyttig å ta kontakt med profesjonelle rådgivere som kan bistå.

Velger du ikke annuitetslån, vil terminbeløpene være høyest ved starten av nedbetalingstiden. Etter hvert som lånebeløpet blir mindre, blir også de månedlige utgiftene lavere. Men du må ta med i beregningen at svingninger i renten kan oppstå. Dette vil ha en effekt på det beløpet du betaler hver måned.

For mange er tiden da man tar opp et lån den tiden hvor økonomien er strammest. Dermed kan det være mer passende med et annuitetslån som har faste terminbeløp gjennom hele nedbetalingsforløpet.

Man kan ikke forutsi hvordan renten vil forholde seg i fremtiden. Men man kan vurdere sitt eget økonomiske utgangspunkt opp mot potensielle endringer i renten og ut fra det komme frem til hvilken lånetype som passer best. Ta kontakt med Sambla i dag, og våre personlige rådgivere vil bistå deg, helt kostnadsfritt.

Hva skjer hvis renten øker?

I et annuitetslån vil endring i renten ha en effekt i form av en liten forskyvning mellom renter og avdrag, og derfor vil endringen i terminbeløpet bli mindre enn endringen på renten.

Summen av renter og avdrag skal være konstant i et annuitetslån og derfor vil en renteendring også påvirke avdraget.

Hvor mye kan du låne?

På Sambla.no finner du en annuitetslånkalkulator som hjelper deg å regne ut hvor mye du kan låne, og videre kan en rådgiver fra Sambla hjelpe deg å finne banken som gir deg de beste lånevilkårene.

Du kan også regne ut en total lånesum på grunnlag av gjeldende rente, ønsket terminbeløp og nedbetalingstid med formelen nedenfor;

G er det fulle størrelsen på lånet
Y er terminbeløpet
r er rentefoten per termin (angitt i desimaltall)
n er antall terminer i den totale nedbetalingstiden

Merk at r ikke kan beregnes direkte fra denne formelen. Formelen gjelder kun for én rente og én nedbetaling per termin.

Det er viktig å sammenligne tilbudene fra flere banker slik at man forsikrer seg de mest gunstige låneavtalene.

Det er flere fordeler med å låne penger via Sambla:

  • Du kan velge mellom annuitetslån eller andre låneformer
  • Det er helt kostnadsfritt
  • Du binder deg ikke til noe
  • Det er enkelt å samle lån
  • Du får personlig rådgivning
  • Sambla samarbeider med flere ulike banker og långivere
  • Du kan låne penger på en rask og trygg måte

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 500 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår (lavest mulige rente 6,19 %), og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe.

Vi lar 15 ulike banker og långivere se søknaden din. Alle kommer med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

Spørsmål og svar – Annuitetslån

Hva er annuitetslån?

Annuitetslån kjennetegnes ved at du betaler det samme beløpet hver måned under hele betalingstiden, i motsetning til serielån hvor du betaler mest den første måneden. Deretter avtar terminbeløpet gradvis.

Hva er best av annuitetslån og serielån?

Et serielån vil ha lavere totale kostnader enn et annuitetslån med samme løpetid. De fleste synes likevel det er lettere å forholde seg til et annuitetslån hvor de må betale det samme beløpet hver måned.

Bankene vi sammenligner

Vis mer