Annuitetslån – alt du trenger å vite

De fleste har et lån eller flere som de tilbakebetaler på, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal nedbetale disse på best mulig måte. Skal man velge annuitetslån eller serielån? Hva er fordelene og ulempene med de forskjellige låneformene? Hvordan man betaler ned på et lån kan ha stor innvirkning på den økonomiske hverdagen og det er viktig å sette seg inn de mulighetene man har.

Hva er annuitetslån?

Et annuitetslån er et lån, ofta et forbrukslån, som nedbetales med samme terminbeløp gjennom hele nedbetalingsperioden så lenge renten ikke endrer seg. I motsetning til et serielån, endrer avdragsandelen seg i forhold til renten i et annuitetslån. Det vil si at man i starten betaler mindre avdrag og høyere rente, og etter hvert som lånet blir mindre, betaler man mindre renter og høyere avdrag.

Fordelene med annuitetslån?

Hvilken type lån som lønner seg, avhenger av låntakers økonomiske utgangspunkt. Om man har en økonomi som krever forutsigbarhet, er annuitetslån en god løsning. Med et slikt lån vet man alltid hvor mye man skal betale hver måned så lenge renten forblir uendret, og man kan forholde seg til samme nedbetalingsbeløp over lengre perioder. Å vite hvordan et lån vil påvirke den personlige økonomien i tiden fremover gir en trygghet som mange trenger og ønsker å ha.

Annuitetslån og serielån

På grafene nedenfor kan man enkelt se hvordan avdragene forblir uendret og terminbeløpet varierer i et serielån. Videre ser man hvordan terminbeløpet forblir det samme ved at forholdet mellom renter og avdrag endrer seg i et annuitetslån. I et serielån vil usikkerheten rundt terminbeløp være høyere, mens nedbetalingstiden vil være kortere. Motsatt, vil sikkerheten rundt terminbeløpet være høyere for et annuitetslån, og nedbetalingstiden noe lengre.

Annuitetslån

Serielån

Hvordan velge mellom annuitetslån og serielån?

Det er flere faktorer som spiller inn når man skal vurdere om annuitetslån eller serielån er den beste låneformen, og det finnes ingen fasit. Det er derfor viktig med en individuell vurdering, og det kan være svært nyttig å ta kontakt med profesjonelle rådgivere som kan bistå. I et serielån vil terminbeløpene være høyest ved starten av nedbetalingstiden, og etter hvert som lånebeløpet blir mindre, blir også de månedlige utgiftene lavere. Lånets løpetid er kortere i et serielån, men man må ta med i beregningen at svingninger i renten kan oppstå og dette vil ha en effekt på beløpet man betaler hver måned. For mange er tiden da man tar opp et lån den tiden hvor økonomien er strammest, og dermed kan det være mer passende med et annuitetslån som har faste terminbeløp gjennom hele nedbetalingsforløpet. Man kan ikke forutsi hvordan renten vil forholde seg i fremtiden, men man kan vurdere sitt eget økonomiske utgangspunkt opp mot potensielle endringer i renten og ut ifra det komme frem til hvilken lånetype som passer best. Ta kontakt med Sambla i dag, og våre personlige rådgivere vil bistå deg, helt kostnadsfritt.

Hva skjer hvis renten øker?

I et annuitetslån vil endring i renten ha en effekt i form av en liten forskyvning mellom renter og avdrag, og derfor vil endringen i terminbeløpet bli mindre enn endringen på renten. Summen av renter og avdrag skal være konstant i et annuitetslån og derfor vil en renteendring også påvirke avdraget.

Hvor mye kan du låne?

På Sambla.no finner du en annuitetslånkalkulator som hjelper deg å regne ut hvor mye du kan låne, og videre kan en rådgiver fra Sambla hjelpe deg å finne banken som gir deg de beste lånevilkårene. Man kan også regne ut en total lånesum på grunnlag av gjeldende rente, ønsket terminbeløp og nedbetalingstid med formelen nedenfor;

Annuitetsformel

G er det fulle størrelsen på lånet
Y er terminbeløpet
r er rentefoten per termin (angitt i desimaltall)
n er antall terminer i den totale nedbetalingstiden

Merk at r ikke kan beregnes direkte fra denne formelen, og formelen gjelder kun for én rente og én nedbetaling per termin.

Det er viktig å sammenligne tilbudene fra flere banker slik at man forsikrer seg de mest gunstige låneavtalene.

Det er flere fordeler med å låne penger via Sambla:

  • Du kan velge både annuitetslån og serielån
  • Det er helt kostnadsfritt
  • Du binder deg ikke til noe
  • Det er enkelt å samle lån
  • Du får personlig rådgivning
  • Sambla samarbeider med flere ulike banker og långivere
  • Du kan låne penger på en rask og trygg måte

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 500 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår (lavest mulige rente 6,19 %), og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe. Vi lar 15 ulike banker og långivere se søknaden din, og så kommer alle med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

 kr
 år
10 000500 000
Kostnad kr/mån*:
3 405 kr
Nytt lånRefinansiering

Phone number
Email adress
Nominell rente er individuell og varierer fra 5.99% til 24.9%. Eksempel 150 000 kr over 5 år, eff. rente 13.86 %, kostnad 54 812 kr og totalbeløpet du ender opp med å ha betalt over de 5 årene blir på 204 812 kr.

Best i kategorien!

Uppdaterat 19-11-12