Terminbeløp

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Terminbeløp; avdrag, rente og gebyr
Velg annuitets- eller serielån
Lang nedbetalingstid gir lavere terminbeløp
Terminbeløp; avdrag, rente og gebyr
Velg annuitets- eller serielån
Lang nedbetalingstid gir lavere terminbeløp

Terminbeløpet er det du betaler hver gang du nedbetaler på lånet ditt. Men hva betyr “terminbeløp”, hvordan beregnes det og hva betaler du egentlig? Det kan du få svar på her.

Terminbeløp definisjon

Et terminbeløp er det du betaler i renter, avdrag og gebyrer i form av en enkelt innbetaling på lånet ditt.

Termin er den perioden du betaler renter og avdrag for. Det vanligste er at nedbetalingen deles i månedlige terminer. Et lån med nedbetalingstid over tre år vil altså ha 36 terminer.

Den dagen terminbeløpet skal betales kalles forfallsdato.

Hva er terminbeløp?

Et terminbeløp består av tre komponenter:

  • Renter
  • Avdrag
  • Gebyrer

Renter

Renter utgjør det vi kaller prisen på lånet, eller det som banken tjener på å låne deg pengene. Renten er en prosentsats som beregnes av lånets saldo til enhver tid. Du vil dermed betale mindre og mindre i renter etter hvert som lånet blir nedbetalt. Långiver kan også endre renten underveis med mindre du har avtalt fastrente.

Avdrag

Når du betaler avdrag, betaler du faktisk ned på lånet. Mens betalingen av renter ikke påvirker lånets restsaldo, vil avdraget redusere lånet med krone for krone. Du kan alltid betale ekstra i avdrag utover det avtalte terminbeløpet.

Gebyrer

Gebyrer er det banken tar for jobben med administrasjon av lånet ditt. Det vil beregnes et mindre termingebyr i forbindelse med hvert terminforfall. Gebyrets størrelse kan avhenge av betalingsmåten du velger, som avtalegiro eller lignende. Bankene tar gjerne høyere gebyr hvis de sender ut papirfaktura.

Forholdet mellom disse tre komponentene varierer ut fra hvor lang nedbetalingstid du har, og om du har annuitetslån eller serielån.

Terminbeløpet avhenger av nedbetalingstiden

Mange ser først på terminbeløpet når de får tilbud om lån.

Det er naturlig ettersom det er det man må avpasse månedsbudsjettet sitt etter. Når du skal beregne hvor stort lån du klarer å betjene, må du vite hva du skal betale i måneden.

Det er også slik at terminbeløpet blir mindre jo lengre nedbetalingsplan du har. Du kan altså justere terminbeløpet nedover ved å velge lang nedbetalingstid. På den annen side vil du med lang nedbetalingstid betale mer i renter totalt, slik at lånet blir dyrere i lengden.

Et forbrukslån kan ha inntil fem års nedbetalingstid, mens for boliglån varierer det mellom 20-30 år.

Med Samblas lånekalkulator kan du regne ut terminbeløpet ved å variere lånebeløp, rente og nedbetalingstid.

Terminbeløp på annuitetslån

Et annuitetslån kjennetegnes med en betalingsplan hvor terminbeløpene er like høye gjennom hele låneperioden.

For å få til dette, må forholdet mellom avdrag og renter justeres løpende fra termin til termin. Det betyr at du betaler hovedsakelig renter de første terminene, og at avdragsdelen øker fram mot slutten av nedbetalingstiden.

Merk at det kan bli mindre justeringer i terminbeløpet ved renteendringer som varsles av långiver.

Fordelen med annuitetslån er at det er mest praktisk for de fleste med et fast terminbeløp som de må forholde seg til hver måned. Det er derfor mest vanlig å velge annuitetslån.

Terminbeløp på serielån

Har du et serielån betaler du det samme i avdrag hver termin. Påløpte renter legges til.

Ettersom rentekostnaden beregnes etter lånets saldo, vil denne delen være forholdsvis høy i begynnelsen, og avta etter hvert som lånet nedbetales.

Det første terminbeløpene på et serielån vil da også være ganske høye.

Ettersom de fleste lommebøker ikke er rustet for å betale ekstra mye i starten av låneperioden, er det ikke så mange som velger serielån.

Fordelen med serielån er at den totale lånekostnaden blir lavere enn på et annuitetslån med samme nedbetalingstid.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler terminbeløpet på lånet?

Betalingsplanen og terminbeløpene er en bunden avtale mellom deg og långiver. Dersom det ikke betales i tide, vil det utsendes betalingsoppfordringer og purringer.

Reageres det ikke på disse, vil långiver si opp låneavtalen, og kreve hele lånet innbetalt. Dette etterfølges av tvangsinndrivelse og utpanting.

Når du har problemer med betaling av terminbeløpet

Terminbeløpet er som nevnt en del av låneavtalen, og bør overholdes. Enkelte forbrukslån har innlagt mulighet for en eller to betalingsfrie måneder i året, men det gjelder ikke de fleste.

Har du betalingsproblemer bør du varsle långiveren om dette. Det er alltid best å stille med åpne kort.

Långiver kan hjelpe deg

Går det bare noen dager over forfallsdato før du betaler, vil det normalt ikke ha noen større konsekvenser. Du må eventuelt betale et purregebyr og noen få kroner i forsinkelsesrente.

Er det et tilbakevendende problem, bør du prøve å forhandle med kreditor. Mulige forslag til en løsning kan være en betalingsutsettelse eller forlengelse av nedbetalingstiden slik at du får et mindre terminbeløp å betale hver måned.

Forhandle om terminbeløpet for å kunne betale

Et annet alternativ er å søke om et refinansieringslån. I et refinansieringslån kan du få andre betingelser, som bedre rente eller lenger nedbetalingstid. Du kan også inkludere andre gjeldsposter du har problemer med, som kredittkortgjeld, dyre smålån eller ubetalte fakturaer.

Hos Sambla kan du søke om refinansieringslån inntil 600 000 kroner, og få søknaden gjennomgått av over 20 mulige långivere.

Spørsmål og svar - Terminbeløp

Hvordan regner man ut terminsbeløp?

Terminbeløpet består av avdrag, renter og gebyrer på lånet. Størrelsen på terminbeløpet bestemmes også ut fra hvor lang løpetid og hvilken rente du har, og om du har annuitetslån eller serielån. Det enkleste er å bruke en lånekalkulator til å finne fram til terminbeløpet.

Hva er forskjell på avdrag og terminbeløp?

Avdrag er den delen av terminbeløpet som nedbetaler lånet. I tillegg består terminbeløpet av påløpte renter og gebyrer.

Hvordan finne terminbeløp annuitetslån?

Annuitetslån kjennetegnes ved at terminbeløpet er det samme gjennom hele nedbetalingstiden. Bruk en lånekalkulator og legg inn lånebeløp, aktuell rente og nedbetalingstid. Da vil du finne terminbeløpet.

Hva er det årlige terminbeløpet?

Det årlige terminbeløpet vil som oftest fremkomme i en betalingsplan. Du kan også summere de månedlige terminbeløpene i løpet av et år.

Bankene vi sammenligner

Vis mer