Lønnsslipp og søknad om lån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Lønnslipp viser månedlig inntekt
Kreves ved søknad om lån
Søk 20 banker samtidig på Sambla
Lønnslipp viser månedlig inntekt
Kreves ved søknad om lån
Søk 20 banker samtidig på Sambla

Ved søknad om lån er det et vanlig krav at det legges ved en eller flere lønnsslipper.

En lønnsslipp er en månedlig avregning som viser din bruttolønn, skattetrekk og andre trekk. Er du i et vanlig arbeidsforhold, har du krav på at arbeidsgiver leverer en lønnsslipp.

Lønnsslipp forklaring

Det er forskjellige lønns- og regnskapssystemer som har sine egne versjoner av lønnsslippen.

Men innhold og layout er som regel ganske likt.

Det folk flest gjør når de leser lønnsslippen, er å scanne inn postene bruttolønn og netto utbetaling. Det siste er jo det beløpet du har til disposisjon til betaling av lån, regninger og hva du ellers har å leve for.

Dernest er det et forskuddstrekk for skatt det kan være greit å se på. Det er definert ut fra hvilken skattetabell du har. Den skal også være oppgitt på lønnsslippen og på skattekortet du har levert til arbeidsgiver. Er det en ekstrajobb, blir du trukket prosentsatsen som er oppgitt på skattekortet.

Utover forskuddstrekket kan det være andre trekk i lønn som er angitt.

Disse må være hjemlet i lov eller avtalt med arbeidsgiver.

Typiske trekk er fagforeningskontingent og pensjonsordning.

Noen kan oppleve å få et kreditortrekk, også omtalt som utleggstrekk eller påleggstrekk. Det er noe arbeidsgiver bli pålagt av Namsfogden eller Skatteetaten hvis du er skyldig penger.

Andre trekk enn disse må altså være avtalt. Dersom du ikke forstår hvorfor du blir trukket, må du spørre arbeidsgiveren din.

Andre viktige poster som fremkommer av lønnsslippen er hvor mye du har tjent hittil i år, og hvor mye du har opptjent i feriepengegrunnlag.

Hvordan finner du lønnsslippen din?

Ha alltid lønnsslippen klar i form av en pdf-fil eller annet format når du fyller ut lånesøknad på nett.

Du får den fra arbeidsgiveren enten i fysisk form, eller som nedlasting per e-post eller app.

Hvis du mottar stønad fra det offentlige, kan slippen lastes ned fra Min side på Nav.

Lønnsslipp – hvorfor er den viktig for långiver?

For det første er det det opplagte:

Lønnsslippen viser at du er i jobb, og hvor mye du tjener.

Informasjonen som fremkommer under kredittsjekken og av skattemeldingen, kan aldri bli så oppdatert som siste måneds lønnsslipp.

Du kan tross alt rukket å ha mistet jobben eller blitt uføretrygdet siden siste tilgjengelige likning.

Dernest er den viktig dersom du har gått opp i lønn, eller av andre grunner har en høyere inntekt enn foregående år. Størrelsen på inntekten din er som kjent svært avgjørende for om du får et lån i den størrelsesorden du har søkt på, og for hvilken rentesats du blir tilbudt.

Långiver vil nok først og fremst se på den faste inntekten din. Det vil derfor ikke hjelpe deg dersom du legger ved en lønnsslipp fra en måned med ekstraordinært mye overtid.

Noen långivere kan legge inntekter fra overtid og ekstraarbeid til grunn dersom det viser seg å være en regelmessig inntektspost. Det framkommer i så fall av posten for hva du har tjent hittil i år.

Långiver vil nok også kaste et blikk på skattetrekket. Dersom det virker litt lavt, kan det hende du får spørsmål om det.

Har du et tvungent lønnstrekk som følge av pålegg fra namsfogden eller skatteetaten, betyr det gjerne at du også har en betalingsanmerkning. Normalt vil du da få et avslag på lånesøknaden. Sambla kan i enkelte tilfelle likevel hjelpe med et refinansieringslån.

Les mer om lån med betalingsanmerkning.

Hva må du være oppmerksom på i en lønnsslipp?

Sjekk først om skattetrekket ditt er riktig.

Tabelltrekket er basert på en presumsjon fra Skatteetaten om hva du vil tjene i år. Denne baserer seg på tidligere års inntekt.

Du kan sjekke det på skatteberegningskalkulatoren på Skatteetatens sider. Her fyller du ut hva du beregner å tjene dette året, hvilke låneutgifter du har og hvor mye du har betalt i skatt hittil i år.

Dersom forskuddstrekket er høyere enn det som kommer fram her, kan du søke om få ny tabell, og dermed lavere trekk, for resten av året.

Husk at du også vil få rentefradrag dersom du får innvilget et nytt lån.

Det står også gjerne på en lønnslipp (med liten skrift) at arbeidstakeren selv må sjekke at det som står på den er riktig.

Har du fast bruttolønn, er det som regel greit. Men enkelte yrker har et sammensurium av ordinær lønn, ekstravakter, overtidstillegg, helgetillegg, skifttillegg og videre. For hver av disse er det egne beregningsmåter. Kanskje kommer det også et trekk neste måned for “for mye utbetalt lønn”. Spesielt gjelder dette kanskje helsesektoren.

Hvis du ikke forstår hvordan de regner ut lønna di, må du nesten spørre de lønningsansvarlige på jobben din.

Og husk at alle trekk i lønn skal være avtalt eller hjemlet i lov.

Spørsmål og svar - Lønnsslipp

Hva er en lønnsslipp?

En lønnsslipp er et dokument du får fra arbeidsgiver som viser hva du har tjent i løpet av en måned. I dag leveres den ofte digitalt.

Hva står på lønnsslippen?

På lønnslippen skal det fremkomme hvor mye du har tjent brutto, skattetrekk, pensjonstrekk og eventuelle andre trekk. Det skal også stå hvor mye du får utbetalt den aktuelle måneden.

Bankene vi sammenligner

Vis mer