Alt du trenger å vite om banklån

Angi beløpet for dette lånet.
kr
Omtrentlig kostnad  5 år
kr 0/md*
+
Våre partnere kan gi deg en gunstigere rente hvis du velger å konsolidere lånene dine. På denne måten "kjøper de ut" deler eller hele lånesituasjonen din og slår dem derfor sammen til et enkelt lån
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

310000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trygt og sikkert
Slik fungerer banklån
Få en realistisk nedbetalingsplan
Sammenlign banklån på Sambla
Slik fungerer banklån
Få en realistisk nedbetalingsplan
Sammenlign banklån på Sambla

Banklån er fellesbetegnelsen på ulike lån man kan få innvilget i en bank. Ikke alle banker tilbyr de samme lånemulighetene, og ofte er låntakere uvitende om alle variantene av banklån som finnes.

Lånetyper

Når man snakker om lånetyper, sikter man ofte til måten et lån nedbetales på. I hovedsak finnes det fire forskjellige lånetyper:

  • Annuitetslån – nedbetales med faste terminbeløp.
  • Serielån – terminbeløpene endres etter hvert som lånet nedbetales.
  • Lån med restverdi – nedbetales frem til en gitt restverdi på objekt gjenstår.
  • Rammelån – man betaler kun renter på den delen av lånesummen man har benyttet seg av.

Fastrentelån er en annen måte man kan betjene et boliglån på, men denne typen anvendes ofte kun for deler av nedbetalingsperioden. Fastrentelån innebærer å låse renten på lånet, slik at man ikke blir påvirket av renteendringer, og det er noe man kan gjøre for en gitt periode av gangen, ofte 5 eller 10 år.

Boliglån

Et boliglån er et banklån man kan få innvilget for finansiere en bolig, og det nedbetales som regel i form av et serielån eller et annuitetslån. Å låne penger til å bygge eller kjøpe hus, stiller store krav til låntaker ettersom det er snakk om høye lånebeløp og lange nedbetalingsperioder. Noen banker tilbyr boliglån for unge, noe som innebærer vilkår som skal gjøre det økonomisk lettere å betjene lånet. Mellomfinansiering er en type boliglån man kan få når man skal selge og kjøpe bolig samtidig, og det finnes egne banklån for kjøp av fritidsbolig eller fritidseiendom. Et depositumslån er et lån man kan få i forbindelse med leie av bolig, der man trenger å stille med et depositum i forkant av leieperioden. Boliglånsrenten kan være forskjellig fra bank til bank, men som regel er det ikke store variasjoner det er snakk om.

Lån til bil og andre kjøretøy

Det finnes egne lån for finansiering av kjøretøy. Noen banker bruker forskjellige lån avhengig av hvilken type kjøretøy man skal finansiere, som for eksempel MC-lån, caravan- og bobillån, båtlån eller lån til ATV og snøscooter, mens andre tilbyr én type lån til dette formålet. Forskjellene i betingelser kan være hvor mye av kjøpesummen man kan låne og hvilken rentesats man får, men som regel vil sikkerheten for et slikt lån alltid bli satt i objektet som skal finansieres. Noen banker tilbyr spesielle avtaler for situasjoner som oppfyller visse kriterier, for eksempel tilbyr DNB billån for unge og grønt billån.

Brukslån

Et brukslån, også kalt forbrukslån, er gjerne et kortsiktig lån som brukes til uforutsette utgifter. Betingelsene for et slikt lån er ofte ulike fra bank til bank, men som regel er det snakk om lånesummer opptil 500 000 kr. og en relativt kort nedbetalingsperiode. Vilkårene for et brukslån varierer mye, og er avhengig av hvilken sikkerhet man kan stille med som lånekunde. Jo tryggere banken føler seg i forhold til en lånekunde, jo bedre vilkår vil den som regel tilby.

Kontokreditt og boligkreditt

Hvis man har fått innvilget kontokreditt, har man mulighet til å overtrekke en konto uten at det blir registrert som et reelt overtrekk. I praksis vil kreditten gjøres tilgjengelig i form av en økt disponibel balanse på bankkonto. Boligkreditt er en kredittramme man får innvilget med sikkerhet i bolig. Felles for boligkreditt og kontokreditt, er at det ikke koster noe hvis man ikke bruker av kreditten man har fått innvilget, man betaler kun renter på det beløpet man har benyttet seg av.

Rentebarometer

Som lånekunder ønsker man alltid så billige lån som mulig, og derfor er man opptatt av renten. Norges Bank bestemmer styringsrenten, og en endring i denne har sterk påvirkning på bankenes innskudds- og utlånsrenter. Hvis styringsrenten øker, vil de fleste banker også øke sine utlånsrenter, og dette har en direkte påvirkning på alle som betjener et lån i bankene det gjelder. Hovedstyret i Norges Bank bestemmer styringsrenten omtrent hver sjette uke, og de vurderer både endringer i inflasjon, sysselsetting og variasjon i nasjonal produksjon av varer og tjenester når de avgjør hvilket nivå styringsrenten skal ligge på.

Et rentebarometer er en oversikt over rentene som er registrert på forskjellige lånevarianter i forskjellige banker, og som holdes oppdatert til enhver tid. Man finner rentebarometer flere steder, blant annet på Finansportalen.no.

Bruk av lånekalkulator

De fleste banker tilbyr en form for lånekalkulator på sine nettsider, og disse kan komme i form av blant annet boliglånskalkulator, forbrukslånskalkulator og billånskalkulator. Som bruker kan man enkelt legge inn nødvendige tall, og få konkret informasjon tilbake om blant annet hvor mye et lån vil koste, hvordan terminbeløp endres i forhold til renten, og nedbetalingsplaner.

Krav til låntakere

I forbindelse med banklån, stilles det som regel visse forventninger til låntakere. Å ha en fast inntekt er ofte et krav, og om man har betalingsanmerkninger kan dette være en stor ulempe. Andre betingelser kan være at man som låntaker må være innenfor en viss aldersgruppe eller at man har bodd i Norge i et visst antall år. Hvilke eksakte krav som stilles, varierer fra bank til bank og mellom forskjellige lånetyper.

Sammenlign med Sambla

Sambla er den nye generasjonen låneformidler. Med oss kan du låne opptil 500 000 kroner til et av markedets beste lånevilkår (laveste mulige rente 6,19 %), og du bestemmer tilbakebetalingstempoet selv. Tjenesten er gratis, og du binder deg ikke til noe. Vi lar 15 ulike banker og långivere se søknaden din, og så kommer alle med sitt beste tilbud for å få deg som kunde. Innen 24 timer har vi innhentet alle tilbudene. Deretter velger du, sammen med en av de personlige rådgiverne våre, det tilbudet som passer deg best. Pengene overføres så til kontoen din innen et par dager.

Spørsmål og svar – Banklån

Hva er banklån?

Banklån er lån du kan søke om i banken. Vanlige banklån er boliglån, billån, forbrukslån og næringslån.

Hvordan får jeg banklån?

Du fyller ut en søknad, normalt direkte på nett. Banken vurderer din betalingsevne, og tar stilling til om den vil innvilge deg et banklån.

Bankene vi sammenligner

Vis mer